Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Amb l’objectiu d’agafar habilitats en el procés de conversió d’aplicacions, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha organitzat un curs sobre virtualització d’aplicacions i escriptoris amb la plataforma Jukebox del 26 al 28 de gener.

La jornada, dividida en dues sessions, ha format part de les primeres reunions de treball del projecte. La primera sessió ha servit perquè l’instructor presentés, a mode d’introducció, una sèrie de demostracions del procés de “cloudificació” d’aplicacions tipus Open Source. La segona ha estat una sessió 100% pràctica on els assistents han preparat i virtualitzat les aplicacions escollides amb el suport i guia del professor.

 

  • No labels