Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuit universitats catalanes participen en el projecte UniApps, que té com a objectiu principal l’avaluació i disseny d’un nou futur servei consorciat per cobrir sota demanda serveis tipus cloud en el camp de la virtualització d’aplicacions i escriptoris. Entre les millores que persegueix sobre el model actual, destaca l’ús eficient de llicències i la seva compartició, la possibilitat de disposar sota demanda d’aplicacions en xarxa d’ús exclusiu per una universitat o, per exemple, l’accés a terminals en xarxa en mode escriptori.

UNIApps representa una nova definició i canvi del model d’entrega de les aplicacions cap als usuaris de la comunitat d’ensenyament superior.

Qui participa al projecte UNIApps?

Calendari Projecte

Nov2014DecJan2015FebMarAprMayJunEntrega inform…IniciPIlots per tecnologiaFi Pilot
UNIApps
Aplicacions

Recerca Tecnològica

Avaluació resultats

Pilot Jukebox Universitats

Desplegament Pilot Jukebox CSUC

Desplegament pilot Xenapp

Pilot XenApp Universitats

NOVEMBRE 2014 - DESEMBRE 2015

 

Amb l’objectiu d’agafar habilitats en el procés de conversió d’aplicacions, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha organitzat un curs sobre virtualització d’aplicacions i escriptoris amb la plataforma Jukebox del 26 al 28 de gener. La jornada, dividida en dues sessions, ha format part de les primeres reunions de treball del projecte. La primera sessió ha servit perquè l’instructor presentés, a mode d’introducció,…
El passat 15 d’abril ha tingut lloc al CSUC una segona sessió de formació, sobre virtualització d’aplicacions i escriptoris amb la plataforma Citrix XenApp, per als integrants del projecte Virtlabs, després que el passat mes de gener s’organitzés una primera formació http://blog.csuc.cat/?p=3537, aquell cop, dedicada a la plataforma Jukebox. En aquesta formació, que ha comptat amb la participació de 16 assistents, ha tractat sobre el consum d’aplicacions en mode streaming, és a dir,…

 

 

  • No labels