Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Administració electrònica

eArxiu: Arxiu digital

UNIGEC: Contractació electrònica

QdC: Quadre de classificació

e-AdministracióeLogs: Evidències electròniqueseRegistre: Registre electrònic


eSignatura: Plataforma de signaturaeVot: Vot electònicGesinter: Gestió de programes interouniversitarisInteroperabilitatPCCD: Plataforma de custòdia de certificats digitalsGDC: Gestor Documental Consorciat

SCD: Certificació DigitalBequesGOC: Gestor d'Òrgans Col·legiatsProtecció de DadesGestor d'ExpedientsPla Evolució AE Universitats Catalanes
Càlcul científicCSUC HPC Help Desk


Compres consorciades

EnergiaNetejaGasos de laboratoriComissió Tècnica de CompresMaterial de laboratori

Llibres impresos

Recursos bibliotecaris
Pautes de catalogació del CCUC en RDAServei de suport a la presa de decisions estratègiques en recercaSistema CompartitGEPACLÚSTERCATS

 

RelectroPlusSistema Compartit del CCUCFeines CCUCPICA / PISistema de gestió de biblioteques  Nous projectes
Anàlisi de projectes consorciats


Smart Univertity / CampusBig datablockchain


Projectes consorciats

UNIApps

Servei d'Impressió

i Reprografia

Federació d'identitatsSSO-BCSMoodle al núvolEquipament audiovisual


Service DeskPlataforma AudiovisualDisc al núvolGestió de despeses i viatgesServeis de ProgramacióAdquisició i manteniment de llicències de programari

AM Lloc de treballTime sheetsEquipament AppleGestió d'EsdevenimentsAM IaaSChatbot
Grups d'usuaris
SELRIMCTA-TICEPCP


Serveis CSUC
Servei d'infraestructura al núvolProgramari d'antiplagiUNIDISCAT


Altres

ECHOES

Contractacions

  • No labels