Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Abast

Assigneu aquest nivell a les obres adquirides per compra fent la catalogació amb el material al davant. Aquest nivell ha de ser l'usat normalment en la catalogació corrent.

S'aplicarà als registres de materials visuals (cap06 = "k", "g", "o" o "r") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material visual sigui predominant.

Capçalera


CampSubcamps o posició  ValorsNotesExemples
 

Etiqueta del registre (capçalera)

O

    
 

pos. 05 (estat registre)

O

Manual

   
 

pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

g: Material projectable

k: Material gràfic bidimensional no projectable

o: Document compost

r: Artefacte tridimensional o objecte natural

p: material mixt

  
 

pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

   
 

pos. 08 (tipus control)

O

Defecte

#

  
 pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea  
 

pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

4: nivell bàsic

  
 

pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD

  

001

Número de control

O

Automàtic

 

Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

007

Camp fix de la descripció física

OA

  

Aplicable només per a recursos electrònics remots

 
 

pos. 00 (Categoria de material)

O

Manual

c: recurs electrònic

  
 

pos. 01 (Design.gral. material)

O

Manual

r: remot

  
 

pos. 02

O

Defecte

#

  
 

pos. 03

O

Defecte

|

  
 

pos.04

O

Defecte

|

  
 

pos. 05

O

Defecte

|

  
 

pos. 06

O

Defecte

|

  
 

pos. 07

O

Defecte

|

  
 

pos. 08

O

Defecte

|

  
 

pos. 09

O

Defecte

|

  
 

pos. 10

O

Defecte

|

  
 

pos. 11

O

Defecte

|

  
 

pos. 12

O

Defecte

|

  
 

pos. 13

O

Defecte

|

  

008

Codis d'informació

O

    
 

pos.06 (Tipus data)

O

Manual

   
 

pos. 07-10 (Data 1)

O

Manual

   
 

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

   
 

pos. 15-17 (País)

O

Manual

   
 

pos. 18-20 (Durada projecció)

O

Manual 

 

Aplicable només per imatges en moviment = cap06 = g 
 

pos. 21 (Sense definir)

O

Defecte

#

  
 

pos. 22 (Destinataris)

O

Manual

 

Aplicable només per a material didàctic 
 

pos. 23-27 (Sense definir)

O

Defecte

#####  
 

pos. 28  (Publ. govern)

O

Manual

 

  
 

pos. 29 (Forma document)

O

Defecte

|  
 

pos. 30-32 (Sense definir)

O

Defecte

###

  
 

pos. 33 (Tipus material)

O

Manual

   
 

pos. 34 (Tècnica)

O

Defecte

|  
 

pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

   
 

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|

  
 

pos. 39 (Font catalogació)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional

  
011Número d'enllaç a les cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes 
 $a Número d'enllaç a les cobertesOManual   

017

Número de copyright o de dipòsit legal

OA

   

 

 

$a Número de copyright o de dipòsit legal

O

Manual

  

017 ## DL B 524-1984$bBiblioteca de Catalunya

 

$b Agència que assigna el número

O

Manual

   
       
023Número de repositori de cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143
 

$a Número de repositori de cobertes

OManual   
0243# - EANOA    
 $a Número normalitzat o codiOManual   
028Número d'editorOA    
 $a Número d'editorOManual   
 $b FontOAManual   
033Data/hora i lloc d'un esdevenimentOA    
 $a Data i hora formatadesOManual   

040

Font de la catalogació

O

    
 

$a Agència catalogràfica original

O

Manual

 

 

040 ## ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$dES-BaUPC

 

$bcat

O

Defecte

   
 

$c Agència que fa la transcripció

O

Manual

   
 

$d Agència que fa la modificació

O

Manual

 

Considereu com una modificació: un canvi rellevant o una pujada de nivell

 
 $e rdaODefecte   

041

Codi de llengua

OA

    
 

$a Codi de la llengua del text/banda sonora o títol separat

O

Manual  


 $h Codi de la llengua de l'originalOAManual   
 $j Codi de la llengua dels subtítols o llegendesOAManual   

100

Entrada principal - Nom personal

OA

    
 

$a Nom personal

O

Manual

   
 

$b Numeració

OA

Manual

   
 

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

   
 

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

   
 

$q Forma completa del nom

OA

Manual

   
 

$e Terme de relació

OA

   Consulteu l'Apèndix I de les RDA100 1# Ahtila, Eija-Liisa,$d1959-$eguionista,$edirector cinematogràfic
 $j Qualificador d'atribucióOAManual   

110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA

    
 

$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

   
 

$b Unitat subordinada

OA

Manual

   
 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

   
 

$d Data de congrés

OA

Manual

   
 

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

   
 $e Terme de relacióOAManual Consulteu l'Apèndix I de les RDA 
111Entrada principal: nom de congrésOA    
 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrésOAManual   
 $e Unitat subordinadaOAManual   
 $j Terme de relacióOAManual Consulteu l'Apèndix I de les RDA 
 $n Número de part/secció/congrésOAManual   
130Entrada principal - Títol uniformeOA    
 

$a Títol uniforme

O

Manual

   
 

$d Data de signatura d'un tractat

OA

Manual

   
 

$f Data d'una obra

OA

Manual

   
 $h Tipus de suportOAManual   
 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

   
 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

   
 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

   
 

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

   
 

$s Versió

OA

Manual

   
240

Títol uniforme

OA

 

   
 

$a Títol uniforme

O

Manual

   
 

$d Data de signatura d'un tractat

OA

Manual

   
 

$f Data d'una obra

OA

Manual

   
 $h Tipus de suportOAManual   
 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

   
 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

   
 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

   
 

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

   
 

$s Versió

OA

Manual

   
245Menció de títol O    
 $a TítolOManual   
 $b Resta del títolOAManual   
 $c Menció de responsabilitatOAManual    
 $n Número de part/secció d’una obraOAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
246Forma variant del títol OA  
 
 $a TítolOManual   
 $i Text de visualització OAManual   
250Menció d’edició OA    
 $a Menció d’edicióOManual   
 $b Resta de la menció d'edicióOAManual   
264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA    
 $a Lloc de producció, publicació, distribució, fabricacióOManual   
 $b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual   
 $c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual   
300Descripció físicaO    
  $a Extensió OAManual   
 $b Altres detalls físics OAManual És obligatori només per a material projectable" (g) i quan els detalls físics estan fora dels estàndards habituals: NTSC, secam, sense so, mut, etc. 
 $c Dimensions OManual Obligatori excepte en casos de recursos electrònics remot
 
 $e Material d’acompanyament OAManual   
336

Tipus de contingut

O    
 $a Terme de tipus de contingut OManual   
 $b Codi de tipus de contingutOManual   
 $2 FontODefecterdacontent  
337Tipus de suportO    
 $a Terme de tipus de suport OManual   
 

$b Codi de tipus de suport

OManual   
 $2 FontODefecterdamedia  
338Tipus de suport físic O    
 $a Terme de tipus de suport físicOManual   
 $b Codi de tipus de suport físicOManual   
 $2 FontODefecterdacarrier  
346Característiques de vídeoOA    
 $a Format de vídeoO   $aVHS$bNTSC$2rda
 $b Estàndard d'emissióO    
 $2 FontO    
347Característiques de fitxer digitalOA    
 $a Tipus de fitxerO   $afitxer de vídeo$bBlu-Ray$2rda
 

$b Format de codificació

O    
 $e Codificació regionalO    
 $2 FontO    
362

Dates de la publicació i/o designació seqüencial

OA  Només aplicable a Recursos continus 
 $a Dates de la publicació i/o designació seqüencialOManual   
490

Menció de col·lecció

OA    
 $a Menció de col·leccióOManual   
 $v Designació de volum/designació seqüencial OAManual   
500Nota general OA    
 $a Nota generalOManual Vegeu la pauta de material visual per la obligatorietat de les notes
 
505Nota de contingut formatadaOA    
 $a Nota de contingut formatadaOManual   
       
508Nota dels crèdits de creació/produccióOA    
 $a Nota dels crèdits de creació/produccióOManual   
511Nota de participants o d'intèrpretsOA    
 $a Nota de participants o d'intèrpretsOManual   
518Nota data/hora i lloc d'un esdeveniment OA  

 
 $a Nota data/hora i lloc d'un esdevenimentOManual   
530Nota de formats físics addicionals disponibles OA  Obligatori només en el document original en cas de versions electròniques disponibles i no catalogades a part  
 $a Nota de formats físics addicionals disponiblesOManual   
538

Nota dels detalls del sistema

OA  Obligatori només en cas de recursos electrònics que precisen d'uns requeriments de programari o maquinari no estàndard 
 $a Nota dels detalls del sistemaOManual   

546

Nota de llengua

OA

    
 $a Nota de llenguaOManual   
588Nota de la font de descripcióOA Aplicable només per a recursos electrònics remots  
 $a Nota de la font de descripcióOManual   
600Entrada secundària de matèria - Nom personalOA    
 $a Nom personalOManual   
 $b NumeracióOAManual   
 $c Títols i altres paraules associades a un nomOAManual   
 $d Dates associades a un nomOAManual   
 $n Número de part/secció d'una obraOAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
 $q Forma completa del nomOAManual   
 $t Títol de l’obraOAManual   
 $x Subdivisió generalOAManual   
 $y Subdivisió cronològicaOAManual   
 $z Subdivisió geogràficaOAManual   
 $2 Font de l'encapçalament o del termeOAManual   
610Entrada secundària de matèria: nom d’entitat OA    
 $a Nom d’entitatOManual   
 $b Unitat subordinadaOAManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrés o de signatura d'un tractatOAManual   
 $n Número de part/secció d'una obraOAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
 $t Títol de l’obraOAManual   
 $x Subdivisió generalOAManual   
 $y Subdivisió cronològicaOAManual   
 $z Subdivisió geogràficaOAManual   
 $2 Font de l'encapçalament o del termeOAManual


  
611 Entrada secundària de matèria: nom de congrés OA    
 $a Nom de congrés OManual    
 $c Lloc de congrés OAManual    
 $d Data de congrés OAManual    
 $e Unitat subordinada OAManual    
 $n Número de part/secció d'una obra OAManual    
 $p Nom de part/secció d’una obra OAManual    
 $t Títol de l’obra OAManual    
 $x Subdivisió general OAManual    
 $y Subdivisió cronològica OAManual    
 $z Subdivisió geogràfica OAManual    
 $2 Font de l'encapçalament o del terme OAManual   
630 Entrada secundària de matèria: títol uniforme OA    
 $a Títol uniformeOManual   
 $d Dates de signatura d’un tractat OAManual   
 $f Data d’una obra OAManual   
 $k Subencapçalament de forma OAManual   
 $l Llengua de l’obra OAManual   
 $n Número de part/secció d’una obra OAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obra OAManual   
 $s Versió OAManual   
 $x Subdivisió generalOAManual   
 $y Subdivisió cronològica OAManual   
 $z Subdivisió geogràficaOAManual   
 $2 Font de l'encapçalament o del termeOAManual   
650 Entrada secundària de matèria: terme temàtic OA    
 $a Terme temàtic OManual   
 $x Subdivisió general OAManual   
 $y Subdivisió cronològica OAManual   
 $z Subdivisió geogràfica OAManual   
  $2 Font de l'encapçalament o del termeOA

$2thub (si segon indicador 9) (UB) 

$2lemac (si segon indicador 7)

sense $2 (si segon indicador 4)

   

651

Entrada secundària de matèria: nom geogràfic

OA


   
 $a Nom geogràficOManual   
 $x Subdivisió generalOAManual   
 $y Subdivisió cronològicaOAManual   
 $z Subdivisió geogràficaOAManual   
  $2 Font de l'encapçalament o del termeOA

$2thub (si segon indicador 9) (UB)

$2lemac (si segon indicador 7)

sense $2 (si segon indicador 4)

   
700Entrada secundària - Nom personalOA  


 
 $a Nom personalOManual   
 $b numeracióOAManual   
 $cTítols i altres paraules associades a un nom OAManual   
 $d Dates associades a un nomOAManual   
 $e Terme de relacióOAManual Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 
 $f Data d'una obra
OAManual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $i Informació de relacióOAManual Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària 
 $j Qualificador d'atribucióOAManual   
 $k Subencapçalament de forma
OAManual   
 $l Llengua de l'obra
OAManual   
 $n Número de part/secció d'una obraOAManual   
 $p Nom de part / secció d'una obraOAManual   
 $q Forma completa del nomOAManual   
 $s Versió
OAManual   
 $t Títol de l'obraOAManual   
710Entrada secundària - Nom d'entitatOA    
 $a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual   
 $b Unitat subordinadaOAManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual   
 $e Terme de relacióOAManual Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 
 $f Data d'una obraOAManual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $i Informació de relacióOAManual Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària 
 $k Subencapçalament de formaOAManual   
 $l Llengua de l'obraOAManual   
 $n Número de part/secció/congrés
OAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
 $s VersióOAManual   
 $t Títol de l’obraOAManual   
711Entrada secundària: nom de congrés OA    
 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual   
 $e Unitat subordinadaOAManual   
 $f Data d'una obra
OAManual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $j Terme de relacióOAManual Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j 
 $i Informació de relacióOAManual Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària 
 $k Subencapçalament de forma
OAManual   
 $l Llengua de l'obra
OAManual   
 $n Número de part/secció/congrés
OAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
 $s Versió
OAManual   
 $t Títol de l’obraOAManual   
730Entrada secundària - Títol uniformeOA  


 
 $a Títol uniformeOManual   
 $d Data de signatura d'un tractatOA Manual   
 $f Data d'una obraOA Manual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $k Subencapçalament de formaOA Manual   
 $l Llengua de l'obraOA Manual   
 $n Número de part/secció/congrésOA Manual   
 $p Nom de part/secció d'una obraOA Manual   
 $s VersióOA Manual   
 $t Títol de l'obraOAManual   
773Entrada de document font OA  Només obligatori en cas de parts components 
 $a Encapçalament d’entrada principalOAManual   
 $b EdicióOAManual   
 $d Lloc, editor i data de publicacióOManual Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic 
 $g Informació sobre la relacióOManual   
 $t TítolOManual   
 $x ISSNOAManual   
 $z ISBNOAManual   
800Entrada secundària de col·lecció – Nom personalOA  Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada  
 $a Nom personalOManual   
 $b NumeracióOAManual   
 $c Títols i altres paraules associades a un nom OAManual   
  $d Dates associades a un nomOAManual   
 $f Data d'una obraOAManual   
 $j Qualificador d'atribucióOAManual   
 $l LlenguaOAManual   
 $n Número de part/secció d'una obraOAManual   
  $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
  $q Forma completa del nomOAManual   
  $t Títol de l’obraOAManual   
  $v Número de volum/designació de seqüènciaOAManual   
810Entrada secundària de col·lecció – Nom d'entitatOA  Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada  
 $a Nom entitatOManual   
 $b NumeracióOAManual   
 $c Títols i altres paraules associades a un nom OAManual   
  $d Dates associades a un nomOAManual   
 $f Data d'una obraOAManual   
 $l LlenguaOAManual   
 $n Número de part/secció d'una obraOAManual   
  $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
  $t Títol de l’obraOAManual   
  $v Número de volum/designació de seqüènciaOAManual   
811Entrada secundària de col·lecció – Nom de congrésOA  Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada  
 $a Nom de congrésOManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual   
 $e Unitat subordinadaOAManual   
 $n Número de part/secció d'una obraOAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
 $t Títol de l’obraOAManual   
 $v Número de volum/designació de seqüènciaOAManual   
830Entrada secundària de col·lecció - Títol uniformeOA  Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada  
 $a Títol uniformeOManual   
 $l Llengua de l'obraOAManual   
 $p Nom de part/secció d'una obraOAManual   
 $n Número de part/secció/congrésOAManual   
 

$v Designació de volum/designació de seqüència

OAManual   
856

Localització i accés electrònic

OA    
 $a Nom de l’amfitrióOAManual   
 $d directori i subdirectorisOAManual   
 $f Nom electrònicOAManual   
 $u URLOManual   
 $k ContrasenyaOAManual   
 $l ConnexióOAManual   
 $p PortOAManual   
 $z Nota públicaOAManual   
 $2 Mètode d’accésOAManual   
 $3 Materials especificatsOAManual   
917 Missatge d'adquirint-seOA    
 $a LocalitzacióOManual   
918 Missatge de publicant-se OA    
 $a LocalitzacióOManual   
940Procedència del registre bibliogràfic O    
 $a Codi de la font de catalogacióOManual   
 $c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual   

_________________________________

Gener 2018

 

 

 

 

  • No labels