Skip to end of metadata
Go to start of metadata

S'aplicarà als registres de materials visuals (cap06 = "k", "g", "o" o "r") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material visual sigui predominant.

  • No labels