Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Abast

Assigneu aquest nivell quan catalogueu material sense examinar. (per exemple les precatalogacions de les obres en procés d'adquisició)

S'aplicarà als registres de materials cartogràfics en qualsevol suport (cap06 = "e" o "f") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material cartogràfic sigui predominant.

Capçalera

 

CampSubcamps o posició

ValorsNotesExemples

Etiqueta del registre (capçalera)

O


pos. 05 (estat registre)

O

Manual


pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

e: Material cartogràfic

f: Material cartogràfic manuscrit

p: material mixt
pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

pos. 08 (tipus control)

O

Defecte#

pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea


pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

5: nivell parcial
pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD001

Número de control

O

Automàtic


Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

007

Camp fix de la descripció física

OAAplicable només per a recursos electrònics remotspos. 00 (Categoria material)

O

Manual

c: recurs electrònic
pos. 01 (Design. gral. material)

O

Manual

r: remot
pos. 02

O

Defecte

#
pos. 03

O

Defecte

|
pos.04

O

Defecte

|
pos. 05

O

Defecte

|
pos. 06

O

Defecte

|
pos. 07

O

Defecte

|
pos. 08

O

Defecte

|
pos. 09

O

Defecte

|
pos. 10

O

Defecte

|
pos. 11

O

Defecte

|
pos. 12

O

Defecte

|
pos. 13

O

Defecte

|008

Codis d'informació

O


pos.06 (Tipus data)

O

Manual

pos. 07-10 (Tipus data)

O

Manual

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

pos. 15-17 (País)

O

Manual

pos. 18-21 (Relleu)

O

Manual

pos. 22-23 (Projecció)

O

Manual

pos. 24 (Sense definir)

O

Defecte

#
pos. 25 (Tipus mat. cart.)OManualpos. 26-27 (sense definir)ODefecte#


pos. 28  (Publ. govern)

O

Defecte

|
pos. 29 (Forma document)

O

Manual

pos. 30 (Sense definir)

O

Defecte

|
pos. 31 (Índex)

O

Manual

pos. 32 (Sense definir)

O

Defecte

#
pos. 33-34 (Format especial)

O

Manual

pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|
pos. 39 (Font catalogacio)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional011Número d'enllaç a les cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes 

$a Número d'enllaç a les cobertesOManual


020

ISBN

OA


$a ISBN vàlid

O

Manual020 ## 0788716492


$z ISBN anul·lat/no vàlid

OA

Manual020 ## $z0870684302

022ISSNOA
$a ISSN vàlidOManual

022 ## 0046-225X

$y ISSN incorrecteOAManual

022 ## $y0046-2254

023

Número de repositori de cobertes

OAÉs aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143

$a Número de repositori de cobertes

O

Manual
040

Font de la catalogació

O


$e rdaODefecte


100

Entrada principal - Nom personal

OA


$a Nom personal

O

Manual

$b Numeració

OA

Manual

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

$q Forma completa del nom

OA

Manual

$e Terme de relació

OAConsulteu Apèndix I de les RDA

100 1# Raisz, Erwin,$d 1893-1968,$ecartògraf,$elitogràf


$j Qualificador d'atribucióOAManual


110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA


$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

$b Unitat subordinada

OA

Manual

$c Lloc de congrés

OA

Manual

$d Data de congrés

OA

Manual

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA
111Entrada principal: nom de congrésOA
$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrésOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$j Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA

$n Número de part/secció/congrésOAManual


130Entrada principal - Títol uniformeOA    

$a Títol uniforme

O

Manual

$f Data d'una obra

OA

Manual

$h Tipus de suportOAManual$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

$s Versió

OA

Manual
240

Títol uniforme

OA

 

   

$a Títol uniforme

O

Manual

$f Data d'una obra

OA

Manual

$h Tipus de suportOAManual$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

$s Versió

OA

Manual
245Menció de títolO
$a TítolO
$b Resta del títolOAManual


246Forma variant del títolOA
$a TítolOManual$i Text de visualitzacióOAManual

 
250Menció d’edicióOA
$a Menció d’edicióOManual


255Dades matemàtiques cartogràfiquesO
$a Menció de l'escalaOManual

255 ## Escala [aproximada 1:63 360]

$b Menció de la projeccióOAManual


264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA
$b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual$c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual


300Descripció físicaO
$a ExtensióOManual
 300 ## 1 mapa
336

Tipus de contingut

O
$a Terme de tipus de contingutOManual$b Codi de tipus de contingutOManual$2 FontODefecterdacontent

337Tipus de suportO
$a Terme de tipus de suportOManual$b Codi de tipus de suportOManual$2 FontODefecterdamedia

338Tipus de suport físicO
$a Terme de tipus de suport físicOManual$b Codi de tipus de suport físicOManual$2 FontODefecterdacarrier

490

Menció de col·lecció

OA    

$a Menció de col·leccióOManual
 

$v Designació de volum/designació seqüencialOAManual


500Nota generalOA

 

$a Nota generalOManual
Només obligatòria per notes sobre la història bibliogràfica i notes de reimpressions
505Nota de contingut formatadaOA

 

$a Nota de contingut formatadaOManual


700Entrada secundària - Nom personalOA

Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX$a Nom personalOManual$b numeracióOAManual$c Títols i altres paraules associades a un nomOAManual$d Dates associades a un nomOAManual$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$f Data d'una obra
OAManual$h Tipus de suportOAManual$j Qualificador d'atribucióOAManual$k Subencapçalament de forma
OAManual$l Llengua de l'obra 
OAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual$p Nom de part / secció d'una obraOAManual$q Forma completa del nomOAManual$s Versió
OAManual$t Títol de l'obraOAManual


710Entrada secundària - Nom d'entitatOA 
Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

$a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$b Unitat subordinadaOAManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$f Data d'una obraOAManual$h Tipus de suportOAManual$k Subencapçalament de formaOAManual$l Llengua de l'obraOAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$s VersióOAManual$t Títol de l’obraOAManual


711Entrada secundària: nom de congrésOA

 Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$f Data d'una obra
OAManual$h Tipus de suportOAManual$j Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j

$k Subencapçalament de forma
OAManual$l Llengua de l'obra
OAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$s Versió 
OAManual$t Títol de l’obraOAManual


730Entrada secundària - Títol uniformeOA  

Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

Useu aquesta etiqueta per crear una entrada secundaria pel producte a través del qual es consulta el recurs electrònic.

 

$a Títol uniformeOManual$f Data d'una obraOA Manual$h Tipus de suportOAManual$k Subencapçalament de formaOA Manual$l Llengua de l'obraOA Manual$n Número de part/secció/congrésOA Manual$p Nom de part/secció d'una obraOA Manual$s VersióOA Manual


773Entrada de document fontOA

Només obligatori en cas de parts components

$a Encapçalament d’entrada principalOAManual$b EdicióOAManual$d Lloc, editor i data de publicacióOManual
Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic

$g Informació sobre la relacióOManual$t TítolOManual$x ISSNOAManual$z ISBNOAManual


856

Localització i accés electrònic

OA $u URLOManual$z Nota públicaOAManual$3 Materials especificatsOAManual


917 Missatge d'adquirint-seOA
$a LocalitzacióOManual


918 Missatge de publicant-se OA
$a LocalitzacióOManual


940Procedència del registre bibliogràficO
$a Codi de la font de catalogacióOManual$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual


 

 __________________________

Febrer 2018  • No labels