Skip to end of metadata
Go to start of metadata

S'aplicarà als registres de materials cartogràfics en qualsevol suport (cap06 = "e" o "f") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material cartogràfic sigui predominant.

 

 

  • No labels