Skip to end of metadata
Go to start of metadata
S'aplicarà a monografies impreses durant el període de la premsa artesanal, abans de l’arribada de la premsa industrial al segle XIX (cap06 = "a"), per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material textual sigui predominant i per manuscrits (cap06 = "t").  


 

  • No labels