Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Abast

Assigneu aquest nivell als registres fets amb el material al davant. Aquest nivell ha de ser l'usat normalment en la catalogació corrent.

S’aplicarà a monografies impreses durant el període de la premsa artesanal, abans de l’arribada de la premsa industrial al segle XIX (cap06 = "a"), per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material textual sigui predominant i per manuscrits (cap06 = "t"). 

 Llegenda

Camps exclusius de monografies impreses antigues

Camps exclusius de fons d’arxiu

Camps exclusius de manuscrits

Camps exclusius de manuscrits i fons d’arxiu

Camps exclusius de manuscrits i impresos antics

Capçalera 


Camp

Subcamps o posició

 

 

Valors

Notes

Exemples

 

Etiqueta del registre (capçalera)

O

 

 

 

 

 


pos. 05 (estat registre)

 

O

Manual

 

 

 

 

pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

a: material textual

t: material textual manuscrit

p: material mixt

 

 

 

pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 08 (tipus control)

O

Defecte

 

 

 

pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

4: nivell bàsic

 

 

 

pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD

 

 

001

Número de control

O

Automàtic

 

Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

 

008

Codis d'informació

O

 

 

 

 

 

pos.06 (Tipus data)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 07-10 (Data 1)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 15-17 (País)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 18-21 (Il·lustració)

O

Defecte


||||

 

 

 

 

pos. 22 (Destinataris)

O

Defecte

|

 

 

 

pos. 23 (Forma document)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 24-27 (Contingut)

O

Defecte


||||

 

Pos. 24 "m" només aplicable per a Tesis

 

 

pos. 28  (Publicació de govern)

O

Defecte

|

 

 

 

pos. 29 (Publicació de congrés)

O

Manual

 

 

 

 


pos. 30 (Homenatge)

 

O

Defecte

|

 

 

 

pos. 31 (Índex)

O

Defecte

|

 

 

 

pos. 32 (Sense definir)

O

Defecte

#

 

 

 

pos. 33 (Forma Literària)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 34 (Biografia)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

 

 

 

 

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|

 

 

 

pos. 39 (Font Catalogació)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional

 

 

 

011Número d'enllaç a les cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes 
 $a Número d'enllaç a les cobertesOManual   
023Número de repositori de cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143
 $a Número de repositori de cobertesOManual   

026

Identificador de l'empremta

OA

 

 

Obligatori per a monografies impreses antigues 

 

 

$e Empremta no analitzada

O

 

 

 

 

 

$2 Font

O

 

 

 

 

040

Font de la catalogació

O

 

 

 

 

 

$a Agència catalogràfica original

O

Manual

 

 

 

 

$bcat

O

Defecte

 

 

 

 

$c Agència que fa la transcripció

O

Manual

 

 

 

 

$d Agència que fa la modificació

O

Manual

 

Considereu una modificació: un canvi rellevant o una pujada de nivel

 

 

$erda$edacs 

O

 

 

Per a material d’arxiu

 

 

 

$erda$edcrmb

O

 

 

Per a monografies impreses antigues 

 

041

Codi de llengua

OA

 

 

 

041##$afre$ager$aita$beng

 

$a Codi de la llengua del text/banda sonora o títol separat

O

Manual

 

 

 

 

$b Codi de la llengua del resum

OA

Manual

 

 

 

 

$h Codi de llengua original

OA

Manual

 

Per a monografies impreses antigues 

 

100

Entrada principal - Nom personal

OA

 

 

 

 

 

$a Nom personal

O

Manual

 

 

 

 

$b Numeració

OA

Manual

 

 

 

 

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$q Forma completa del nom

OA

Manual

 

 

 

 

$e Terme de relació

OA

 

 

Consulteu Apèndix I de les RDA

100 1# Smith, J.,$eautor

100 1# Antoni, Giovanni Antonio de,$dactiu 1554-1580,$eautor

 

 

$j Qualificador d'atribució

OA

Manual

 

 

 

110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA

 

 

 

 

 

$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

 

 

 

 


$b Unitat subordinada

 

OA

Manual

 

 

 

 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$d Data de congrés

OA

Manual

 

 

 

 


$n Número de part / secció / congrés

 

OA

Manual

 

 

 

 

$e Terme de relació

OA

Manual

 

Consulteu Apèndix I de les RDA

 

111

Entrada principal: nom de congrés

OA

 

 

 

 

 

$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

 

 

 

 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$d Data de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$e Unitat subordinada

OA

Manual

 

 

 

 

$j Terme de relació

OA

Manual

 

Consulteu Apèndix I de les RDA

 

 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

 

 

 

130

Entrada principal - Títol uniforme

OA

 

 

 

 

 

$a Títol uniforme

 

O

Manual

 

 

 

 

$d Data de signatura d'un tractat

OA

Manual

 

 

 

 

$f Data d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$h Tipus de suport

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

 

 

 

 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$s Versió

OA

Manual

 

 

 

240Títol uniformeOA    
 $a Títol uniformeOManual   
 $d Data de signatura d'un tractatOAManual   
 $f Data d'una obraOAManual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $l Llengua de l'obraOAManual   
 $k Subencapçalament de formaOAManual   
 $n Número de part/secció/congrésOAManual   
 $p Nom de part/secció d'una obraOAManual   
 $s VersióOAManual   

245

Menció de títol

O

 

 

 

 

 

$a Títol

O

Manual

 

 

 

 

$b Resta del títol

OA

Manual

 

 

 

 

$c Menció de responsabilitat

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

246

Forma variant de títol

OA

 

 

 

 

 

$a Títol

O

Manual

 

 

 

 

$i Text de visualització

OA

Manual

 

 

 

250

Menció d’edició

OA

 

 

 

Obligatori per a monografies impreses antigues 

 

 

$a Menció d’edició

O

Manual

 

 

 

 

$b Resta de la menció d'edició

OA

Manual

 

 

 

264

Producció, publicació, distribució, fabricació

OA

 

 

Per als manuscrits i  material d’arxiu només obligatòria la data de producció

 

 

$a Lloc de producció, publicació, distribució, fabricació

O

Manual

 

 

 

 

$b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricant

O

Manual

 

 

 

 

$c Data de producció, publicació, distribució, fabricació

O

Manual

 

 

 

300

Descripció física

O

 

 

 

 

 

$a Extensió

O

Manual

 

 

 

 

$b Altres detalls físics

OA

Manual

 

 

 

 

$c - Format  i/o dimensions

 

O

Manual

 

El format només per a monografies impreses antigues

 

 

$e Material d’acompanyament

OA

Manual

 

 

 

336

Tipus de contingut

O

 

 

 

 

 

$a Terme de tipus de contingut

O

Manual

 

 

 

 

$b Codi de tipus de contingut

O

Manual

 

 

 

 

$2 Font

O

Defecte

rdacontent

 

 

337

Tipus de suport

O

 

 

 

 

 

$a Terme de tipus de support

O

Manual

 

 

 

 

$b Codi de tipus de suport

 

O

Manual

 

 

 

 

$2 Font

O

Defecte

rdamedia

 

 

338

Tipus de suport físic

O

 

 

 

 

 

$a Terme de tipus de suport físic

O

Manual

 

 

 

 

$b Codi de tipus de suport físic

O

Manual

 

 

 

 

$2 Font

O

Defecte

rdacarrier

 

 

340

Suport físic

O

 

 

Obligatori només per a manuscrits

 

 

 

$a Suport principal

 

O

Manual

 

 

 

 

$d Tècnica de l'enregistrament de la informació

 

O

Manual

 

 

 

351

Organització i ordenació dels materials 

 

O

 

 

Obligatori només per a material d’arxiu

 

 

 

$a Organització 

O

Manual

 

 

 

490

Menció de col·lecció

OA

 

 

Per a monografies impreses antigues, obligatòries les informacions complementàries al títol de la col·lecció i les mencions de responsabilitat

 

 

$a Menció de col·lecció

O

Manual

 

 

 

 

$v Designació de volum/designació seqüencial

OA

Manual

 

 

 

500

Nota general

OA

 

 

Vegeu les pautes de cada tipus de materials

 

 

505

Nota de contingut formatada

OA

 

 

 

 

 

$a Nota de contingut formatada

O

Manual

 

 

 

506

Nota de restriccions d'accés

OA

 

 

Obligatori només per a manuscrits i material d’arxiu

 

 

$a Termes que regulen l'accés

O

 

 

 

 

510

Nota de citacions/referències

OA

 

 

Obligatori només per a manuscrits i monografies impreses antigues

 

 

$a Nom de la font

O

Manual

 

 

 

 

$c Localització dins la font 

OA

Manual

 

 

 

520

Nota de resum

OA

 

 

Obligatori només per a material d’arxiu

 

 

524

Nota de citació preferida dels materials descrits

OA

 

 

Obligatori només per a manuscrits

 

 

$a Nota de citació preferida dels materials descrits

O

Manual

 

 

 

530

Nota de formats físics addicionals disponibles

OA

 

 

Aquesta nota només és obligatòria en cas de fer menció d'una versió electrònica en un registre que descrigui la versió paper d'un document

 

 

$a Nota de formats físics addicionals disponibles

O

Manual

 

 

 

541

Nota de la font immediata d'adquisició

OA

 

 

Obligatori només per a manuscrits i material d’arxiu

 

 

 

$a Font d'adquisició

O

Manual

 

 

 

546

Nota de llengua

OA

 

 

 

 

 

$a Nota de llengua

OA

Manual

 

 

546$aSerbi$bLlatí

 

 

$b Informació de codi o alfabet

OA

Manual

 

 

546$aSerbi$bCiríl·lic

 

555

Nota d’inventari

OA  

 

 

Obligatori només per a material d’arxiu

 

 

561

Història de la propietat i de la custòdia

 

 

 

Obligatori només per  a manuscrits i material d’arxiu

 

 

$a Història

O

Manual

 

 

 

580

Nota d'entrada d'enllaç complet

OA

 

 

 

 

 

$a Nota d'entrada d'enllaç complet

O

Manual

 

 

 

600

Entrada secundària de matèria - Nom personal

OA

 

 

 

 

 

$a Nom personal

O

Manual

 

 

 

 

$b Numeració

OA

Manual

 

 

 

 

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$q Forma completa del nom

 

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l’obra

OA

Manual

 

 

 

 

$x Subdivisió general

OA

Manual

 

 

 

 

$y Subdivisió cronològica

 

OA

Manual

 

 

 

 

$z Subdivisió geográfica

OA

Manual

 

 

 

 

$2 Font de l'encapçalament o del terme

OA

Manual

 

 

 

610

Entrada secundària de matèria: nom d’entitat

OA

 

 

 

 

 

$a Nom d’entitat

O

Manual

 

 

 

 

$b Unitat subordinada

OA

Manual

 

 

 

 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$d Data de congrés o de signatura d'un tractat

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l’obra

OA

Manual

 

 

 

 

$x Subdivisió general

OA

Manual

 

 

 

 

$y Subdivisió cronológica

OA

Manual

 

 

 

 

$z Subdivisió geográfica

OA

Manual

 

 

 

 

$2 Font de l'encapçalament o del terme

OA

Manual

 

 

 

611

Entrada secundària de matèria: nom de congrés

OA

 

 

 

 

 

$a Nom de congrés

O

Manual

 

 

 

 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$d Data de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$e Unitat subordinada

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l’obra

 

OA

Manual

 

 

 

 

$x Subdivisió general

OA

Manual

 

 

 

 

$y Subdivisió cronológica

OA

Manual

 

 

 

 

$z Subdivisió geográfica

OA

Manual

 

 

 

 

$2 Font de l'encapçalament o del terme

OA

Manual

 

 

 

630

Entrada secundària de matèria: títol uniforme

OA

 

 

 

 

 

$a Títol uniforme

O

Manual

 

 

 

 

$d Dates de signatura d’un tractat

OA

Manual

 

 

 

 

$f Data d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua de l’obra

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$s Versió

OA

Manual

 

 

 

 

$x Subdivisió general

 

OA

Manual

 

 

 

 

$y Subdivisió cronológica

OA

Manual

 

 

 

 

$z Subdivisió geográfica

OA

Manual

 

 

 

 

$2 Font de l'encapçalament o del terme

OA

Manual

 

 

 

650

Entrada secundària de matèria: terme temàtic

OA

 

 

 

 

 

$a Terme temàtic

O

Manual

 

 

 

 

$x Subdivisió general

OA

Manual

 

 

 

 

$y Subdivisió cronológica

OA

Manual

 

 

 

 

$z Subdivisió geográfica

OA

Manual

 

 

 

 

$2 Font de l'encapçalament o del terme

OA

$2thub (si segon indicador 9) (UB) 

$2lemac (si segon indicador 7)

sense $2 (si segon indicador 4)

 

 

 

651

Entrada secundària de matèria: nom geogràfic

OA

 

 

 

 

 

$a Nom geogràfic

O

Manual

 

 

 

 

$x Subdivisió general

OA

Manual

 

 

 

 

$y Subdivisió cronológica

OA

Manual

 

 

 

 

$y Subdivisió cronológica

OA

Manual

 

 

 

 

$2 Font de l'encapçalament o del terme

OA

$2thub (si segon indicador 9) (UB) 

$2lemac (si segon indicador 7)

sense $2 (si segon indicador 4)

 

 

 

655

Terme d’indexació – Gènere/Forma

OA

 

 

Obligatori per a manuscrits i incunables

 

 

$a Terme focal de gènere/forma

O

Manual

 

 

 

 $2 Font de l'encapçalament o del termeOA

$2 (indicar font consultada)

$2thub (si segon indicador 9) (UB) 

sense $2 (si segon indicador 4)

   

700

Entrada secundària - Nom personal

OA

 

 

 

 

 

$a Nom personal

O

Manual

 

 

 

 

$b numeració

OA

Manual

 

 

 

 

$cTítols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$e Terme de relació

OA

Manual

 

Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

 

 

$f Data d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$h Tipus de suport

OA

Manual

 

 

 

 

$i Informació de relació

OA

Manual

 

Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC 7XX - Entrada secundària

 

 

$j Qualificador d'atribució

OA

Manual

 

 

 

 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part / secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$q Forma completa del nom

OA

Manual

 

 

 

 

$s Versió

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l'obra

OA

Manual

 

 

 

710

Entrada secundària - Nom d'entitat

OA

 

 

 

 

 

$a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

 

 

 

 

$b Unitat subordinada

OA

Manual

 

 

 

 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$d Data de congrés o de signatura d’un tractat

OA

Manual

 

 

 

 

$e Terme de relació

OA

Manual

 

Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

 

 

$f Data d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$h Tipus de suport

OA

Manual

 

 

 

 

$i Informació de relació

OA

Manual

 

Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC 7XX - Entrada secundària

 

 

$j Qualificador d'atribució

OA

Manual

 

 

 

 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part / secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$q Forma completa del nom

OA

Manual

 

 

 

 

$s Versió

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l'obra

OA

Manual

 

 

 

711

Entrada secundària: nom de congrés

OA

 

 

 

 

 

$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

 

 

 

 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$d Data de congrés o de signatura d’un tractat

OA

Manual

 

 

 

 

$e Unitat subordinada

OA

Manual

 

 

 

 

$f Data d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$h Tipus de suport

OA

Manual

 

 

 

 

$i Informació de relació

OA

Manual

 

Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC 7XX - Entrada secundària

 

 

$j Terme de relació

OA

Manual

 

Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j

 

 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part / secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$s Versió

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l'obra

OA

Manual

 

 

 

730

Entrada secundària - Títol uniforme

OA

 

 

 

 

 

$a Títol uniforme

 

O

Manual

 

 

 

 

$d Data de signatura d'un tractat

OA

Manual

 

 

 

 

$f Data d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$h Tipus de suport

OA

Manual

 

 

 

 

$k Subencapçalament de forma

 

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$s Versió

OA

Manual

 

 

 

752

Entrada secundària - Nom jeràrquic de lloc

OA

Manual

 

Obligatori només per a monografies impreses antigues

 

 

$a País o ens més gran

O

Manual

 

 

 

 

$d Ciutat

OA

Manual

 

 

 

773

Entrada de document font

OA

 

 

Només obligatori en cas de parts components

 

 

$a Encapçalament d’entrada principal

OA

Manual

 

 

 

 

$b Edició

OA

Manual

 

 

 

 

$d Lloc, editor i data de publicació

O

Manual

 

Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic

 

 

$g Informació sobre la relació

O

Manual

 

 

 

 

$t Títol

O

Manual

 

 

 

800

Entrada secundària de col·lecció – Nom personal

OA

 

 

 Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

 

 

$a Nom personal

O

Manual

 

 

 

 

$b Numeració

OA

Manual

 

 

 

 

$c Títols i altres paraules associades a un nom 

OA

Manual

 

 

 

 

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$f Data d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$j Qualificador d'atribució

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

 $q Forma completa del nom

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l’obra

OA

Manual

 

 

 

 

$v Número de volum/designació de seqüència

OA

Manual

 

 

 

810

Entrada secundària de col·lecció – Nom d'entitat

OA

 

 

 Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

 

 

$a Nom d’entitat

O

Manual

 

 

 

 

$b Numeració

OA

Manual

 

 

 

 

$c Títols i altres paraules associades a un nom 

OA

Manual

 

 

 

 

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

 

 

 

 

$f Data d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$j Qualificador d'atribució

OA

Manual

 

 

 

 

$l Llengua

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l’obra

OA

Manual

 

 

 

 

$v Número de volum/designació de seqüència

OA

Manual

 

 

 

811

Entrada secundària de col·lecció – Nom de congrés

OA

 

 

 Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

 

 

$a Nom  de congrés

O

Manual

 

 

 

 

$c Lloc de congrésOAManual

 

 

 

 

$d Data de congrés o de signatura d’un tractat

OA

Manual

 

 

 

 

$e Unitat subordinada

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció d'una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$p Nom de part/secció d’una obra

OA

Manual

 

 

 

 

$t Títol de l’obra

OA

Manual

 

 

 

 

$v Número de volum/designació de seqüència

OA

Manual

 

 

 

830

Entrada secundària de col·lecció - Títol uniforme

OA

 

 

 Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

 

 

$a Títol uniforme

O

Manual

 

 

 

 $l Llengua de l'obraOAManual   

 

$p Nom de part/secció

OA

Manual

 

 

 

 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

 

 

 

 

$v Designació de volum/designació de seqüència

OA

Manual

 

 

 

856

Localització i accés electrònic

OA

 

 

 

 

 

$a Nom de l’amfitrió

OA

Manual

 

 

 

 

$d directori i subdirectoris

OA

Manual

 

 

 

 

$f Nom electrònic

OA

Manual

 

 

 

 

$u URL

O

Manual

 

 

 

 

$k Contrasenya

OA

Manual

 

 

 

 

$l Connexió

OA

Manual

 

 

 

 

$p Port

OA

Manual

 

 

 

 

$z Nota pública

OA

Manual

 

 

 

 

$2 Mètode d’accés

OA

Manual

 

 

 

 

$3 Materials especificats

 

OA

Manual

 

 

 

940

Procedència del registre bibliogràfic

O

 

 

 

 

 

$a Codi de la font de catalogació

O

Manual

 

 

 

 

$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registre

OA

Manual

 

 

 

_______________________________

Gener 2018


  • No labels