Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Assistents


Nom
Institució
Rosa FabeiroUB
Teresa SantosUAB
Ester BadiaUPC
Rosa Montañà - Gemma NàndezUPF
Lourdes OlivaUdG
Montse LariosUdL
Gemma Duarte - Carmen GarcíaURV
Pepi CapdevilaUOC
Rosa SunyerURL
Núria ComaUVIC
Imma FerranBC
Rosa GómezUJI
Marta Tort - Joana Roig - Pau Masot - Laura Ginebra

CSUC

S'excusa Almudena CotonerUIB

Punts del dia


1.  Informacions sobre l’estat del Sistema Compartit

2.  RDA (pautes, canvis globals, etc.)

3.  Recursos electrònics (SFX, càrregues de RACO, etc.)

4.  Altres (integracions, tipus de material, etc.)

5.  Torn obert

 

Presentació


 

Acords i conclusions


Sistema compartit: 

 • S'informa que la CT i la CF han acordat la incorporació del Tecnocampus al CCUC i dins del sistema compartit com a prova pilot. Queda pendent la seva aprovació per part de la CE del CSUC.
 • S'acorda deixar tal i com està la visualització del client de treball del CCUC (índexos i colors) però la UOC investigarà més el tema dels colors.
 • Es demana que s'estudiï la visualització dels índexs de matèria en el CCUC (rotació o no d'encapçalaments).
 • Es fa palès que els catalogadors estan descontents amb el Sierra ja que no suposa una millora substancial respecte a Millenium i és més lent.
 • S'informa que la BC i el CSUC reemprendran el tema de la revisió dels índexs, s'aplicarà al CCUC i s'informarà a totes les institucions per si ho volen aplicar.
 • S'aprova la proposta de canviar en el CCUC el grup tag dels registres d'autoritat per les 64X de "y" a "m". Es recomana que també es canviï als catàlegs locals i al Clúster.
 • S'acorda replantejar els tipus de material acordats quan es tingui clar com funciona el Discovery i s'hagi pogut comprovar. No es faran  actuacions de qualitat relacionades amb el tipus de material fins a tenir l'acord definitiu. 

RDA: 

 • S'acorda activar els grups especialitzats de les RDA, prioritàriament el de recursos continus.
 • La UAB es proposa per participar de l'adaptació de la Pauta de les Col·leccions especials i fons personals a RDA
 • La BC proposa desdoblar la Pauta de materials visuals en materials audiovisuals i material gràfic. Estan disposats a formar part del grup especialitzat de material gràfic i en compartir la seva proposta. La UB estudiarà si participa també en el grup.
 • S'acorda passar la guia de catalogació de Llibres de text feta per la UB com a punt dins del material textual per tal que el grup de CATS la pugui aprovar.
 • S'acorda que la BC comenci a fer els canvis per adaptar registres d'autoritats a RDA a partir de gener un cop totes les institucions estiguin treballant en Sierra. S'acorda que el CSUC informarà dels canvis fets i que es marcaran els registres d'autoritat canviats per facilitar la coordinació d'aquests canvis en els catàlegs locals.

Recursos electrònics:

 • S'aprova proposar a la Task Force o a la Comisió tècnica deixar de carregar els articles de RACO al CCUC i esborrar els que hi ha actualment carregats

Altres: 

 • Es presenten les actuacions de qualitat dutes a terme en el CCUC i les institucions demanen tenir un informe de les actuacions RDA individualitzat.
 • S'acorda, com a objectiu 2018, valorar la integració només de les matèries de la Lemac al CCUC i la seva actualització periòdica. 

 

 

 

 • No labels