Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

245 MENCIÓ DE TÍTOL

El subcamp Obligatori per la 245 és $a, i els Obligatoris si Aplicables són $b, $c, $n, $p

$a: Títol: 

 • No transcriviu la informació que serveix com a introducció i no està prevista com a part del títol

Ex.: 

245 10 Sleeping Beauty  (la font d'informació diu: (Sleeping Beauty: Disney presents)

 • Useu els (...) per indicar una omissió com una data, un nom, un número, etc. (RDA 2.3.1.4)

 Ex.: 

245 14 ... annual report    (el títol que apareix és: 1st annual report)

 • Si la font d'informació té diferents títols (en el mateix format i en la mateixa llengua i escriptura) escolliu el títol tenint en compte la seqüencia, la presentació o tipografia dels títols. Si la seqüencia, la presentació i la tipografia no son prou determinants escolliu el títol més general. (RDA 2.3.2.5). Si ho creieu convenient creeu per els altres títols un títol variant. 

Ex.:

Dos títols diferents: "MapsEasy's guidemap to Philadelphia" i "Welcome to Philadelphia"

245 10 MapsEasy's guidemap to Philadelphia

$b: Resta del títol

 • No useu els complements del títol per clarificar. 

Ex.

245 10 Workshop on Rebuilding Abalone Stocks in British Columbia

NO 245 10 Workshop on Rebuilding Abalone Stocks in British Columbia :$b[proceeding]

 

 • Recordeu que quan hi consta més d'una informació no heu de codificar la segona

Ex.: 
245 10 Action! 2 :$bméthode de français : enseñanza secundaria

 

$c: Menció de responsabilitat, etc.

Transcriviu les mencions de responsabilitat en el $c de la 245 seguint els criteris següents:

En RDA no hi ha cap límit per enregistrar les mencions de responsabilitat, transcripció que garanteix una recuperació completa d'informació per part de l'usuari. Per tant en el CCUC es recomana transcriure TOTES les mencions de responsabilitat tal com apareixen en el document però (RDA 2.4.1.5):

 • Si el document té fins a tres creadors que fan la mateixa funció, ÉS OBLIGATORI transcriure'ls tots tres de cada funció (tres autors, tres il·lustradors, etc.)
 • EXCEPCIONALMENT si el document té més de tres creadors que fan la mateixa funció, s'acceptaria que només es transcrigui el primer de cada funció.

Ex. Si tinc 3 autors i 4 il·lustradors heu de transcriure 3 autors i podríeu transcriure 1 il·lustrador.

Ex. Si tinc 6 autors i 2 il·lustradors podríeu transcriure 1 autor i heu de transcriure 2 il·lustradors

etc.

Ex.:

100 1#     Markey, Seon,$eautor

245 10     Second growth /$cSean Markey, John T. Pierce, Kelly Hodden, and Mark Roseland

700 1#     Pierce, John T.,$eautor

700 1#     Hodden, Kelly,$eautor

700 1#     Roseland, Mark,$eautor  

Ex.:

100 1#      Culot, André,$eautor

245 10      Le Droit fiscal en Belgique  /$cAndré Culot [i 10 més]

No ometeu els títols nobiliaris, de tractament, honorífics i de distinció, etc. (RDA 2.4.1.4) 

Ex.:

245 00 .../$cby Dr. Harry Smith

NO    245 00 .../$cby Harry Smith

Si creieu que la funció de la menció de responsabilitat necessita un aclariment useu una frase entre claudàtors.

Ex.:

245 14 ... /$c[editat per] Ted Reuters


 

$h: Tipus de suport

 

No useu la designació general de material ($h), aquesta informació AACR2 queda substituïda pels camps 336, 337, 338 (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

 

246 FORMA VARIANT DEL TÍTOL

El subcamp Obligatori per la 246 és $a, i l'Obligatori si Aplicable és $i

Una variant del títol és un títol associat a un recurs que difereix del títol enregistrat com un títol propi, un títol propi paral·lel, un complement del títol, un complement paral·lel del títol, un títol propi anterior, un títol propi posterior, un títol clau o un títol abreujat. Pels diferents títols variants seguiu els indicadors MARC21 corresponents

Concretament considereu com a variants del títol els títols següents (extrets de qualsevol font d'informació), dels quals podeu fer una entrada secundària en un camp 246 sempre que considereu necessària la seva recuperació (RDA 2.3.6.1)


 • Aquelles mencions de títols que figuren en el recurs mateix (per exemple, a la portada, al fotograma del títol, a la pantalla del títol; com a títol inicial, com a llegenda de foli; a la coberta, al llom), en una sobrecoberta, una funda, un contenidor, etc., o en el material d’acompanyament.
 • Aquelles mencions que s’associen amb un recurs en fonts de referència.
 • Aquelles mencions assignades per una agència que enregistra o prepara una descripció del recurs (per exemple, un títol assignat per un repositori, la traducció o la transliteració del títol feta per un catalogador).
 • Aquelles mencions assignades pel creador o pels propietaris o els dipositaris anteriors del recurs, etc.
 • Les correccions als títols que figuren en el recurs en una forma incorrecta
 • Una part d’un títol (per exemple, un títol alternatiu o un títol de secció enregistrat com a part del títol propi)
 • Variants en els títols propis paral·lels, en els complements del títol, o en els complements paral·lels del títol que figuren en una iteració anterior d’un recurs integrant, o en un número o una part posterior d’una monografia en diverses parts o d’una publicació en sèrie
 • La forma del títol abreujada


Ex. Títol que figura en el recurs mateix (títol a la coberta, al llom, títol inicial o títol de la portada addicional)

245 12 L'home de les pomes

246 14 Homenet de les pomes (títol obtingut de la coberta) 

 Ex.Títol associat al recurs en fonts de referència

245 10 Travels during the years 1787, 1788 and 1789 :$bundertaken more particularly with a view of ascertaining the cultivation, wealth, resources and national prosperity of the kingdom of France

246 1# $iTambé conegut com:$aTravels in France

(el $i es posa perquè no existeix cap segon indicador que s'adeqüi) 

Ex. Títol assignat pel catalogador

245 10 10 stories of collective housing :$bgraphical analysis of inspiring masterpieces

246 3# Ten stories of collective housing

Ex.Títols assignats pel creador o pels propietaris o els dipositaris anteriors del recurs, etc.

246 10 Impresions incoherents de la meva vida frivola a Barcelona (Total res!)

246 3# Flores escolares, mayo 1905

500 ## Conservat originàriament en una carpeta de betes amb el títol: Flores escolares, mayo 1905

Ex. Correccions dels títols que figuren en el recurs en una forma incorrecta

245 10 Decret 255/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per a dret a l'habitatge 2004-2007

246 1# $iEl títol propi hauria de dir: $a Decret 244/2005, de 8 de noviembre,  d'actualització del Pla per a dret a l'habitatge 2004-2007

Ex. Parts del títol propi (p. ex., títol alternatiu o títol de secció)

245 00 Little Roquefort in Good mousekeeping

246 30 Good mousekeeping

o

245 00 The Life of reason, or, The phases of human progress /$cby George Santayana

246 30 Phases of human progress

Ex.Variants en els títols propis paral·lels, complements del títol o complements paral·lels del títol (en parts posteriors de monografies en diverses parts)

245 04 The World Bank glossary =$bGlossaire de la Banque mondiale

246 31 Glossaire de la Banque mondiale

246 1# $iTítol paral·lel en el volum 2 $aGlosario del Banco Mundial

Ex. la forma del títol abreujada 

245 00 Journal of earthquake engineering

246 30 JEE

Doneu també un punt d'accés per als següents títols i complements de títol, sempre i quan aquests contribueixin a una identificació millor del document:

 • Títol propi paral·lel
 • Complements de títols
 • Títols posterior d'una monografia

Ex.Títol propi paral·lel (Doneu-los sempre)

245 10 Words in favor of peace =$bParoles pour la paix = Palabras para la paz = Paraules per la pau

246 31 Paroles pour la paix

246 31 Palabras para la paz

246 31 Paraules per la pau

Ex. Complement del títol

245 13 El festín químico :$binforme Ralph nader sobre la política de protección de los alimentos

246 3# Informe Ralph nader sobre la política de protección de los alimentos

 Ex. Complement paral·lel del títol

245 10 Madeira :$bplantas e flores = plantas y flores

246 3# Madeira :$bplantas y flores

Ex.Títol posterior d'una monografia

245 00 Planification et conception des installations de soins de santé dans les régions en développement  :$bapproches possibles

246 33 Planification et conception des équipements de soins de santé dans les régions en développement :$bapproches possibles

500 ## A partir del volum 3 de l’obra figura el títol propi posterior: Planification et conception des équipements de soins de santé dans les régions en développement : approches possibles

$i: Text de visualització

Aquest subcamp és obligatori si aplicable. Apliqueu-lo quan cap dels segons indicadors d'aquesta etiqueta siguin apropiats i useu textos els més comprensibles possibles.

Ex.:El segon indicador 8 genera el text "títol al llom"

246 18 Chartbook on aging

Ex.:El títol al contenidor no correspond a cap segon indicador

246 1# $iTítol al contenidor$aNew Brunswick royal gazette

 

-------------------------------------

Juny 2018

 

 • No labels