Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Definició

En material textual els subcamps Obligatoris per la 130 i 240  són $a, i els Obligatoris si Aplicables són $d, $f, $h, $k, $l, $n, $p, $s

En publicacions en sèrie els subcamps Obligatoris per la 130 i 240  són $a, i els Obligatoris si Aplicables són $h, $l, $n, $p

 El títol preferit és el punt d'accés autoritzat triat per identificar l'obra o l'expressió i les seves relacions amb la resta d'obres o expressions.

Segons el cas podeu crear un títol preferit en les etiquetes següents:

 • Quan el registre conté un camp 1XX, creeu un camp 240 amb el títol preferit
 • Quan el registre no conté un camp 1XX, creeu un camp 130 amb el títol preferit
 • Quan vulgueu crear una entrada secundària de títol o d'autor / títol (700 $t o 730)
 • Quan vulgueu crear entrades de matèria de títol o d'autor/títol (600 $t o 630) 
 • Quan vulgueu crear entrades de col·lecció de títol o d'autor/títol (800 $t o 830)

2. Creació d'un títol preferit

Tal i com estableix RDA 6.0, creeu un títol preferit (130 o 240) per:

a) Unificar diverses manifestacions d'una obra que han aparegut amb títols diferents (edicions, etc.): 

Ex.:

100 1# Cervantes Saavedra, Miguel de, $d1547-1616,$eautor

240 10 Don Quijote de la Mancha

245 10 Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quijote de la Mancha /$ccompuesta por Miguel de Cervantes Saavedra

i

100 1# Cervantes Saavedra, Miguel de,$d1547-1616,$eautor

240 10 Don Quijote de la Mancha

245 10 Edición facsimilar de la Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha /$cenriquecida con 32 ilustraciones de la edición de la "Compagnie des Libraires" en París en 1713 y 25 ilustraciones de Ch.-A. Coypel grabadas por Folkema y Fokke que figuran en la edición de Arkspée en Amsterdam en 1755

Ex.:

100 1# Lennox, Charlotte,$daproximadament 1729-1804,$eautor

240 10 Female Quixote

245 14 The female Quixote, or, The adventures of Arabella /$cCharlotte Lennox ; edited with an introduction by Margaret Dalziel ; chronology and appendix by Duncan Isles

246 30 Adventures of Arabella

i

100 1# Lennox, Charlotte,$daproximadament 1729-1804,$eautor

245 14 The female Quixote /$dCharlotte Lennox


b) Identificar una obra quan el títol pel qual se la coneix difereix del títol propi del recurs que es descriu:

 Ex.:

130 0# Chanson de Roland

245 14 Les textes de la Chanson de Roland /$ced. par Raoul Mortier

i

130 0# Chanson de Roland

245 13 La chanson de Roland ou de Roncevaux du 12e siècle /$cpubliée pour la première fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque Bodléienne à Oxford par Francisque Michel

 

c) Diferenciar entre dues o més obres publicades amb el mateix títol:

Ex.:

130 0#    Halloween (Hinkler Books)

245 10    Halloween

264 #1    Heatherton, Victoria, Australia :$bHinkler Books Pty Ltd,$c[2011]

i

130 0#    Halloween (DK Publishing, Inc.)

245 10    Halloween

264 #1    London :$bDK Pub.,$c2009


Ex.:.

130 0# Revista de Catalunya (1896)

245 10 Revista de Catalunya :|bciències, lletres, arts

i

130 0#   Revista de Catalunya (1912)

245 10 Revista de Catalunya

i

130 0#   Revista de Catalunya (1924)

245 00 Revista de Catalunya


Ex.:

130 0   Aureneta (Barcelona, Catalunya)

245 1 2 L'Aureneta :|bsetmanari català il.lustrat

i

130 0   Aureneta (Buenos Aires, Argentina)

 245 1 2 L'Aureneta :|bsenmanari humoristich y literarid) Diferenciar entre dues o més expressions d'una obra , traduccions, etc.:

Ex.:

100 1#   Unamuno, Miguel de,$d1864-1936,$eautor

240 10  Agonía del cristianismo.$lFrancès

245 12  L'agonie du christianisme /$cpar Miguel de Unamuno ; traduit du texte espagnol inédit par Jean Cassou

Ex.:

100 1# Dickens, Charles,$d1812-1870,$eautor

240 10 Dombey and Son.$lCastellà

245 10 Dombey e hijo /$cCharles Dickens ; versión castellana de: Fernando Gutiérrez y Diego Navarro

                  

e) Quan es tracti de casos especials

En cas de catalogar obres jurídiques (lleis i tractats) (RDA 6.29) , obres religioses (RDA 6.30) , obres musicals (RDA 6.28) o comunicacions oficials (RDA 6.31), sempre heu de crear un títol preferit

3. Selecció del títol preferit

3.1. Catàlegs de referència


Abans de crear qualsevol encapçalament en el CCUC:

1. Verifiqueu que no estigui ja creat en el CCUC i per tant que el pugueu copiar

2. En cas que no estigui en el CCUC consulteu els catàlegs de referència per crear l'encapçalament correcte.

a)     Si és un títol català copieu el títol del registre d'autoritat de la BC

b)    Si és un títol estranger. copieu el títol del registre d'autoritat de la Library of Congress

c)     Si és un títol de la resta de l'estat espanyol, creeu l'entrada d’acord amb RDA, 6.2.2.3 a 6.2.2.7.

3. Si no trobeu el títol que voleu crear en el catàleg de referència, creeu-lo segons la normativa (RDA 6.) i seguint les concrecions de la BC.

3.2. Obres creades abans de 1501 / després de 1500


3.2.1. Obres creades abans de 1501

Trieu com a títol preferit d’una obra creada abans de 1501 el títol o la forma del títol en la llengua original per la qual l’obra s’identifica en les fonts de referència modernes. Si per les fonts de referència modernes no queda clar, useu (en aquest ordre de preferència) (RDA 6.2.2.5):

 • les edicions modernes
 • les edicions antigues
 • les còpies manuscrites

 Ex.: 

100 0# Jaume$bI,$crei de Catalunya-Aragó,$d1208-1276,$eautor

240 10 Llibre dels feits

245 13 El llibre dels feyts del Rey en Jacme :$bedición facsímil del manuscrito de Poblet (1343) conservado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona /$cintroducción de Martín de Riquer 

Excepcionalment, en el cas de les obres gregues clàssiques i bizantines, si una obra està escrita originalment en grec clàssic o una obra ha estat creada per un pare de l’Església grec o per un altre escriptor bizantí abans de 1453:

 •  Trieu com a títol preferit un títol ben establert en obres de referència en català. 

Ex.:

100 0#  Plató,$d428 o 7-348 o 7 aC ,$eautor

240 10  Banquet.$lCastellà

245 10  Banquete /$cPlatón ; traducción, introducción y notas de Marcos Martínez Hernández

 • Si no hi ha un títol ben establert en obres de referència en català, trieu el títol llatí.
 • Si no hi ha ni un títol ben establert en obres de referència en català ni un títol llatí, trieu el títol grec.

Si es tracta d’una obra anònima i l’obra no està escrita ni en grec ni en llatí trieu com a títol preferit un títol ben establert en català. En cas que no hi hagi cap títol establert en català seguiu el punt 5.4 de les concrecions de la BC a les RDA per la transliteració de noms i títols.

Ex.:

130 0#  Mil i una nits.$lCastellà

245 14 Las mil y una noches /$cadaptación: Ballester Escalas ; portada e il·lustracions: Fariñas


3.2.2. Obres creades després de 1500

En el cas de les obres creades després de 1500, trieu el títol preferit  seguint l'ordre següent:

 • El títol en la llengua original pel qual l’obra ha esdevingut coneguda mitjançant el seu ús en recursos que materialitzen l’obra o en fonts de referència (RDA 6.2.2.4).
 • El títol propi de l'edició original (245) 
 • Si l’obra es publica simultàniament en diferents llengües i la llengua original no es pot determinar, trieu el primer títol propi del recurs rebut en primer lloc. Si en el mateix recurs hi ha edicions en diverses llengües (per exemple, una obra publicada amb el mateix text en francès i anglès), trieu el títol propi mencionat a la font preferida d’informació. 
 • Si l’obra es publica simultàniament en la mateixa llengua amb títols diferents, trieu el primer títol rebut com a títol preferit.

4. Generalitats

Els punts següents us donaran algunes indicacions bàsiques per crear els títols preferits

4.1. Article inicial

En enregistrar el títol, ometeu-ne l'article inicial, llevat que l’accés al títol de l’obra s’hagi de fer sota aquest article (per exemple, un títol que comença amb el nom d’una persona o d’un lloc) (RDA 6.27.1.7).

Ex.:

100 1# Penna, Aurelio,$eautor

240 10 Angeli.$lFrancès

245 14  Les anges :$bles découvrir, les entendre, les rencontrer, les prier /$cA. Penna ; trad. de l'italien par Frédéric Delacourt

Ex.:

100 1# Balfour, Amy C.,$eautor

240 10  Los Angeles encounter.$lCastellà

245 10 Los Angeles de cerca /$cAmy C. Balfour

Ex.:

100 1# Padoa, Leone,$eautor

240 10 Cottura dei prodotti ceramici.$lCastellà 

245 13 La cocción de productos cerámicos :$bcon especial referencia a los materiales de revestimiento y de pavimento /$cLeone Padoa ; traducido por Carlos Escriche

Títol original: La cottura dei prodotti ceramici


4.2. Títol alternatiu i complement de títol

No incloeu un títol alternatiu ni un complement del títol, com a part del títol preferit, si n’hi ha un.

Ex.:

100 10 Rojas, Fernando de,$daproximadament 1470-1541,$eautor

240 10  Celestina

245 1 3 La Celestina, ó, La tragicomedia de Calixto y Melibea /$cFernando de Rojas ; edición y notas José Ibáñez Campos

4.3. Llengües (originals i/o traduccions)


4.3.1 En cas de documents en una llengua 

a) Si és la llengua original, no cal afegir cap $l (llengua de l'obra):

Ex.:

100 1# Cela, Camilo José,$d1916-2002,$eautor

240 10 Novel·les.$kSeleccions

245 13 La colmena;  Pabellón de reposo ; La cucaña, la rosa /$cCamilo José Cela

700 12 $iContenidor de (obra):$aCela, Camilo José,$d1916-2002.$tColmena

700 12 $iContenidor de (obra):$aCela, Camilo José,$d1916-2002.$tPabellón de reposo

700 12 $iContenidor de (obra):$aCela, Camilo José,$d1916-2002.$tCucaña, la rosa

Ex.:

130 0# Much ado about nothing (Pel·lícula cinematogràfica)

245 10 Much ado about nothing  /$cthe Samuel Goldwyn Company presents a Renaissance Films production ; a Kenneth Branagh film

546 ## Versió original en anglès

b) Si no és la llengua original, cal afegir un $l (llengua de l'obra):

Ex.:

100 1#  Proust, Marcel,$d1871-1922,$eautor

240 10  A la recherche du temps perdu.$lCastellà

245 10  En busca del tiempo perdido /$cMarcel Proust ; prólogo de Mauricio Serrahima

700 1# Serrahima, Maurici,$d1902-1979,$eescriptor d'un pròleg

Ex.:

Versió doblada  en castellà

130 0# Much ado about nothing (Pel·lícula cinematogràfica).$lCastellà

245 00 Mucho ruido y pocas nueces /$cthe Samuel Goldwyn Company presents a Renaissance Films production ; a Kenneth Branagh film


4.3.2. En cas de documents en més d'una llengua. 

Quan l'expressió original i una traducció estan en una compilació, doneu un punt d'accés autoritzat analític per a cada expressió. Si una compilació conté l'expressió original i més d'una traducció, proporcioneu punts d'accés autoritzats analítics per a l'expressió original i, almenys, una traducció. (la possibilitat de fer servir l'aclariment poliglota, ja no existeix en RDA)

Ex.:

110 1# Espanya,$ejurisdicció promulgadora

245 10 Codi civil =$bCódigo civil /$cponent: Carles J. Maluquer de Motes i Bernet ; assessorament i coordinació del llenguatge jurídic: Oriol Oleart i Piquet

546 ## Text bilingüe català-castellà

700 1# Maluquer de Motes i Bernet, Carles J.,$eeditor literari

710 12 $iContenidor de (obra):$aEspanya.$tCódigo civil (1889)

710 12 $iContenidor de (expressió):$aEspanya.$tCódigo civil (1889).$lCatalà

       Ex: 

100 1 Macken, JoAnn Early,$d1953-$eautor

245 10 Mail carrier=$bEl Cartero/$cJoAnn Early Macken

546## Text en anglès i castellà

700 12 $iContenidor de (obra):$aMacken, JoAnn Early,$d1953-$tMail carrier

700 12 $iContenidor de (expressió):$aMacken, JoAnn Early,$d1953-$tMail carrier.$lCastellà

Ex:

 245 00       $a Diplôme international de l'OIV en management du secteur de la vigne et du vin : $b OIV MSc in wine management = International diploma of the OIV in management of the vine and wine sector = Internationales Diplom der OIV im Fachberich Management im Weinbausektor = Diploma internazionale dell'OIV in getion del settore della vigna e del vino = Diploma internacional de la OIV de management del sector la viña y el vino.

 730 02       $iContenidor de (expressió):$aDiplôme international de l'OIV en management du secteur de la vigne et du vin

 730 02       $iContenidor de (expressió):$aDiplôme international de l'OIV en management du secteur de la vigne et du vin.$lAnglès

 Compilació d’edicions en diferents llengües. El títol francès és el títol preferit perquè és el primer anomenat a la compilació. Opcionalment es poden proporcionar punts d’accés analítics per a la resta d’expressions.


4.4. Atributs addicionals identificadors de les obres i expressions

En cas que calgui distingir una obra o expressions d’una altra obra o expressions amb el mateix títol,  i que no es puguin diferenciar per l'autor,  afegiu un o més atributs que identifiquin l'obra o expressió:

Aquest atributs poden ser:

a) forma de l’obra (RDA 6.3)

Ex.:

130 0# Dirty dancing (Musical)

245 10 Dirty dancing /$bthe classic story on stage : original cast recording

i

130 0# Dirty dancing (Pel·lícula cinematogràfica)

245 10 Dirty dancing /$cdirected by Emile Ardolino ; written by Eleanor Bergstein


b) data de l'obra ( RDA 6.4)

Ex.:

130 0# Misérables (Pel·lícula cinematogràfica : 1958)

 245 14 Les misérables /$cdirecteur: Paul Gadeag

i

130 0# Misérables (Pel·lícula cinematogràfica : 1978)

245 10 Victor Hugo's Les misérables /$cITC ; Lew Grade presents a Norman Rosemont production ; screenplay by John Gay ; produced by Norman Rosemont ; directed by Glenn Jordan

Ex.:

130 0# Ara (1930)

245 10 Ara :$bsetmanari catalanista republicà

i

130 0# Ara (2010)

245 10 Ara


c) lloc d’origen de l’obra (RDA 6.5)

Ex.:

130 0# Caiga quien caiga (Programa de televisió : Argentina).$kSeleccions

245 10 Caiga quien caiga /$cProducción Quatro Cabezas, s.a. ; dirección Pablo del Pozo

i

130 0# Caiga quien caiga (Programa de televisió : Espanya).$kSeleccions

245 10 Lo mejor de Caiga quien caiga /$cproducción: Telecinco, Globomedia ; Equipo CQC ; dirección: Edu Arroyo


d) altres característiques distintives de l’obra (RDA 6.6)

Ex.:

130 0# Revista (Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya)

245 13 La Revista /$cCol·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, COTOC

 i

130 0# Revista (Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya)

245 13 La Revista /$cCol·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya


Ex.: 

130 0# Revista política de la España de ahora (Mensual) 

i

130 0#  Revista política de la España de ahora (Semanal) 

5. Parts d’una obra

Si la part s'identifica clarament amb un títol distintiu, creeu un títol preferit amb títol de la part (RDA 6.2.2.9.1).

Ex. :

100 1#   Proust, Marcel,$d1871-1922,$eautor

240 10   Du côté de chez Swann.$lCatalà

245 10  Pel cantó de Swan /$cMarcel Proust ; traducció de Valèria Gaillard Francesch

Títol preferit d'una part de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust

Si la part només s’identifica amb un terme general amb o sense una designació numèrica o alfabètica (per exemple, Prefaci, Llibre 1, Part 2, Band 3), enregistreu la designació de la part com a títol preferit de la part. Enregistreu la designació numèrica en xifres.

 Ex.:

100 0#   Homer,$eautor

240 10   Ilíada.$nLlibre 1.$lItalià

245 10   Iliade.$nLibro primo /$cOmero ; a cura di Elio Privitera

En identificar una seqüència de dues o més parts d’una obra numerades consecutivament, cada una de les quals s’identifica només amb un terme general i un número, enregistreu la designació de les parts com a títol preferit. Enregistreu el terme general en singular, seguit dels números inclusius de les parts. Enregistreu les designacions numèriques com a xifres.

Ex.:

100 0#  Homer,$eautor

240 10  Ilíada.$nLlibre 1–6.$lAnglès

245 14  The first six books of Homer’s Iliad /$cwith English notes, critical and explanatory, a metrical index, and Homeric glossary by Charles Anthon

Si les parts no estan numerades o si no estan numerades consecutivament, elaboreu punts d’accés separats per a cadascuna de les parts i, addicionalment, identifiqueu-les col·lectivament mitjançant un punt d’accés construït combinant el punt d’accés que representa l’obra i el títol col·lectiu convencional “Seleccions” 

 Ex.:

100 0#     Homer,$eautor

240 10     Ilíada.$kSeleccions.$lAnglès

245 10     Homer’s Iliad, books I, VI, XX, and XXIV /$cwith a copious vocabulary for the use of schools and colleges, by James Fergusson

700 02     $iContenidor de (expressió): $aHomer.$tIlíada.$nLlibre 1 .$lAnglès

700 02     $iContenidor de (expressió): $aHomer.$tIlíada.$nLlibre 6.$lAnglès

700 02     $iContenidor de (expressió): $aHomer.$tIlíada.$nLlibre 20.$lAnglès

700 02     $iContenidor de (expressió): $aHomer.$tIlíada.$nLlibre 24.$lAnglès

6. Obres completes d’un autor

Enregistreu el títol col·lectiu convencional “Obres” com a títol preferit d’una compilació d’obres que inclou, o que es presenta com si inclogués, les obres completes d’una persona, una família o una entitat corporativa. Considereu que les obres completes inclouen totes les obres que estan completes en el moment de la publicació.

Ex:

100 1# Verdaguer, Jacint,$d1845-1902,$eautor

240 10 Obres

245 10 Obres completes /$cJacint Verdaguer

Però si no son les obres completes, vegeu el punt següent d'aquesta guia

Enregistreu un dels títols col·lectius convencionals següents com a títol preferit d’una compilació d’obres que inclou, o que es presenta com si inclogués, les obres completes d’una persona, una família o una entitat:

  • Assaigs
  • Correspondència
  • Discursos
  • Narracions curtes
  • Novel·les
  • Poesia
  • Prosa
  • Teatre

Ex.:

100 1# Valle-Inclán, Ramón del,$d1866-1936,$eautor

240 10  Novel·les

245 10  Narrativa completa /$cValle-Inclán ; introducción: Darío Villanueva

Si cap dels termes anteriors no és apropiat, enregistreu un títol col·lectiu específic apropiat (p. ex., “Cartells”, “Fragments”, etc.).

7. Compilacions de dues o més obres d’un autor

En el cas de les compilacions de dues o més obres d’un mateix autor, amb o sense títol col·lectiu (que NO SÓN ni pretenen ser compilacions de les seves OBRES COMPLETES):

 • Creeu punts d’accés per a totes les obres incloses, proporcionant-ne el títol preferit de cadascuna de les mateixes [RDA 6.2.2.10.3].

i

 • Addicionalment, identifiqueu les obres de la compilació de manera col·lectiva registrant un títol col·lectiu convencional seguit de “Seleccions”.

Ex.:

100 1# Unamuno, Miguel de,$d1864-1936,$eautor

240 10 Novel·les.$kSeleccions

245 10 Niebla :$b(nivola) ; Abel Sánchez : una historia de pasión ; La tía Tula /$cMiguel de Unamuno

700 12 $iContenidor de (obra):$aUnamuno, Miguel de,$d1864-1936.$tNiebla

700 12 $iContenidor de (obra):$aUnamuno, Miguel de,$d1864-1936.$tAbel Sánchez

700 12 $iContenidor de (obra):$aUnamuno, Miguel de,$d1864-1936.$tTía Tula

Ex.:

100 1#      Fuster, Joan,$d1922-1992,$eautor,$eescriptor d'una introducció

240 10      Assaigs.$kSeleccions

245 10      Assaigs 1 /$cJoan Fuster ; introducció de l'autor

505 8#      Conté: El descrèdit de la realitat -- Les originalitats

700 12      $iContenidor de (obra):$aFuster, Joan,$d1922-1992.$tDescrèdit de la realitat

700 12      $iContenidor de (obra):$aFuster, Joan,$d1922-1992.$tOriginalitats

Ex.:

100 1#      Shakespeare, William,$d1564-1616,$eautor

240 10      Teatre.$kSeleccions.$lCastellà

245 10      Sueño de una noche de verano ;$bEl Rey Ricardo II ; La tempestad /$cWilliam Shakespeare ; traducción: Luis Astrana

700 1#      Astrana Marín, Luis,$etraductor

700 12      $iContenidor de (expressió):$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tMidsummer night's dream.$lCastellà

700 12      $iContenidor de (expressió):$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tKing Richard II.$lCastellà

700 12     $iContenidor de (expressió):$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tTempest.$lCastellà

8. Tipus especials d’obres

Per a les instruccions sobre la tria del títol preferit d’aquests tipus especials d’obres, vegeu les instruccions corresponents:

 • obres jurídiques (RDA 6.19-6.22 i 6.29)
 • obres religioses (RDA 6.23-6.25 i 6.30)
 • obres musicals (RDA 6.14-6.18 i 6.28)
 • comunicacions oficials (RDA 6.26 i 6.31)
   

8.1. Obres jurídiques: lleis i tractats

Creeu els títols preferits de les obres jurídiques seguint les instruccions bàsiques (RDA 6.2.1) excepte per els títols preferits de les lleis i tractats que es creen diferentment (RDA 6.19-6.22 i 6.29). 

Tingueu en compte que les RDA 6.19 consideren "lleis" les normes dictades com a lleis per les persones  jurídiques (cossos legislatius, caps d'estat, juntes militars, etc.) amb poder legislatiu dins d'una jurisdicció, que pot ser tant federal, estatal, autonòmica, provincial, municipal, etc. Queden inclosos els decrets legislatius i els decrets llei.

 • Decret legislatiu: Norma amb força de llei dictada pel poder executiu en virtut de la potestat legislativa que li delega el poder legislatiu. A l'estat espanyol els poden dictar tant el govern central com els governs de les comunitats autònomes. Tanmateix, un decret legislatiu estatal sempre porta adjunt l'adjectiu ”Real” .

Ex.:

110 1# Espanya,$ejurisdicció promulgadora

240 10 Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intel·lectual, regularizando, aclarando y harmonizando las disposiciones legislativas vigentes sobre la materia

 • Decret llei: Norma amb força de llei dictada pel poder executiu, per exemple, cap de govern, consell executiu, junta militar, etc. en virtut de la seva pròpia potestat legislativa. A l'estat espanyol els poden dictar tant el govern central com els governs de les comunitats autònomes si els seus Estatuts d'Autonomia ho tenen previst (p. ex. Catalunya). Tanmateix, un decret llei estatal sempre porta adjunt l'adjectiu ”Real".

Ex.:

110 1# Espanya,$ejurisdicció promulgadora

240 10 Real decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

Ex.:

110 1#  Catalunya,$ejurisdicció promulgadora

240 10  Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

245 10  Llei d'universitats de Catalunya

Ex.:

130 0# Tractat de Maastricht $d(1992, febrer 7).$lFrancès

245 10 Traité sur l'Union Européenne

Els reglaments administratius de l'Estat espanyol i de les seves comunitats autònomes, que es publiquen com a decrets (exclosos els decrets legislatius i els decrets llei) no tenen rang de llei i s'entren sota l'encapçalament del ministeri, departament, conselleria, etc. que els proposen i/o refrenden. Per exemple, un decret executiu no s'ha de considerar decret llei i per tant no durà títol uniforme.


8.1.1. Lleis modernes

 Determineu si són:

a) Compilacions de lleis, tant si són complets o parcials

En el cas de compilacions de lleis (de tipus cronològic, geogràfic, temàtic, ...)., creeu el títol preferit segons el model següent i en aquest ordre de preferència. (RDA 6.19.2.5.1):

110: jurisdicció

240 : títol uniforme creat segons les fonts següents i seguint el següent ordre de preferència

  • Títol curt oficial o títol de citació: títol establert que es troba dins del text de la mateixa llei. Es dóna, per exemple, en la legislació dels EEUU i Gran Bretanya mentre que, en el cas de les lleis espanyoles i catalanes, es correspon al títol oficial de la disposició (títol llarg) 
  • Títol curt no oficial o títol de citació emprat a la bibliografia jurídica. En el cas de les lleis espanyoles i catalanes, es correspon al títol oficial de la disposició (títol llarg). Per a la legislació dels EEUU podeu consultar Cornell's Popular Names of Acts in the US Code (http://www4.law.cornell.edu/usccode/topn/)
  • Títol oficial de la disposició: És el títol pel qual s'han d'establir els títols uniformes de les lleis de l'Estat espanyol. es troba dins del text de la mateixa llei o a: 

Catalunya: DOGC a partir del 1977: http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc  o DOGC de 1931-1939 i l’exili, fins el 1977: http://dogcrepublica.gencat.cat/DOGC/pages/cercaDisposicions.jsf   

Estat Espanyol: BOE a partir de 1960: http://www.boe.es/ o Gazeta: colección histórica (1661-1959): http://www.boe.es/buscar/gazeta.php o Altres butlletins autonòmics: http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php


Ex.: 

110 1# Espanya,|ejurisdicció promulgadora

240 10 Código civil (1889)

245 10 Código civil español :|bredactado en ...

Ex.: 

110 1# Espanya,|ejurisdicció promulgadora

240 10 Código penal (1973)

245 10 Código penal /|cedición preparada por Enrique

Ex.: 

110 1# Espanya,|ejurisdicció promulgadora

245 10 Repertorio cronológico de legislación

Ex.:

110 1# França,|ejurisdicció promulgadora

240 10 Code de commerce

Ex.: 

110 1# Xile,|ejurisdicció promulgadora

245 10 Leyes nos. 18.301 a 18350 :|baprobadas bajo la constitución de 1980 ...


Si la compilació conté obres de diferents jurisdicció, feu tants punts d'accés 7xx com cregueu necessaris (obligatòriament per a l'obra predominant o mencionada en primer lloc)

Ex.: 

245 00 Constitució Espanyola.|bEstatut d'Autonomia de Catalunya. Reglament del Parlament de Catalunya
505 8# Conté: Constitució espanyola -- Estatut d'autonomia de Catalunya -- Reglament del Parlament de Catalunya
710 12 |iContenidor de (expressió):|aEspanya.|tConstitución (1978).|lCatalà
710 12 |iContenidor de (obra):|aCatalunya.|tEstatut d'autonomia (1979)
710 12 |iContenidor de (obra):|aCatalunya.|bParlament.|tReglament (1987)b) Lleis úniques 

També inclou una llei acompanyada de legislació complementària, normes de desenvolupament, etc.

Creeu el títol preferit segons el model següent i en aquest ordre de preferència (RDA 6.19.2.5.2):

110: jurisdicció 

240 : títol uniforme creat segons les fonts següents i seguint el següent ordre de preferència

   • Títol curt oficial o títol de citació: títol establert que es troba dins del text de la mateixa llei. Es dóna, per exemple, en la legislació dels EEUU i Gran Bretanya mentre que, en el cas de les lleis espanyoles i catalanes, es correspon al títol oficial de la disposició (títol llarg) 
   • Títol curt no oficial o títol de citació emprat a la bibliografia jurídica. En el cas de les lleis espanyoles i catalanes, es correspon al títol oficial de la disposició (títol llarg). Per a la legislació dels EEUU podeu consultar Cornell's Popular Names of Acts in the US Code (http://www4.law.cornell.edu/usccode/topn/)
   • Títol oficial de la disposició: És el títol pel qual s'han d'establir els títols uniformes de les lleis de l'Estat espanyol. es troba dins del text de la mateixa llei o a: 

Catalunya: DOGC a partir del 1977: http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc  o DOGC de 1931-1939 i l’exili, fins el 1977: http://dogcrepublica.gencat.cat/DOGC/pages/cercaDisposicions.jsf   

Estat Espanyol: BOE a partir de 1960: http://www.boe.es/ o Gazeta: colección histórica (1661-1959): http://www.boe.es/buscar/gazeta.php o Altres butlletins autonòmics: http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php


Si el document conté dues o més lleis, doneu obligatòriament la primera llei o llei predominant, i valoreu en cada cas si es considereu necessari fer punts d’accés per a les lleis restants.
En aquests casos, els camps que cal emprar són:

110 1#: jurisdicció (si són la mateixa per totes les lleis del document) 

710 12. per a cadascuna de les lleis

Ex.: 

110 1# Espanya,|ejurisdicció promulgadora

245 10 Règim jurídic, procediment administratiu comú i administració electrònica :|bLlei 30/1992 i Llei 11/2007

710 12 |iContenidor de (expressió):|aEspanya.|tLey 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen  jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.|lCatalà

710 12 |iContenidor de (expressió):|aEspanya.|tLey 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrònico de los cuidadanos a los servicios públicos.|lCatalà 


8.1.2 Lleis antigues  (RDA 6.2.2.4-6.2.2.7)

En el cas d’una compilació de lleis antigues, lleis medievals i lleis consuetudinàries identificades per un nom una llei antiga, medieval o consuetudinària sola, trieu el títol d’acord amb 6.2.24-6.2.25. Useu com a punt d’accés autoritzat (en aquest ordre de preferència):

a) el títol pel qual es coneix la llei o la compilació antiga de lleis

b) el títol propi (exclòs qualsevol títol alternatiu) del recurs que conté les lleis,etc.

Ex.: Codi de lleis escrites en llatí i compilades el segle V. Per tant, segons RDA 6.2.2.5, es tria com a títol preferit el títol en la llengua original pel qual l’obra s’identifica normalment a les obres de referència modernes

130 0# Lex Salica


Ex.: Compilació de lleis escrites en babiloni antic i creada l’any 1728 aC. Per tant, segons RDA 6.2.2.7, es tria el títol en català establert en les fonts de referència

130 0# Codi d’Hammurabi 


8.1.3 Tractats

a) Un tractat 

En el cas d’un tractat, elaboreu el punt d’accés autoritzat que representa l’obra usant el títol preferit del tractat, emprant, en aquest ordre de preferència:

 • el títol oficial del tractat
 • un títol curt o un títol de citació usat en la bibliografia jurídica
 • qualsevol altra designació oficial per la qual es coneix el tractat.

Addicionalment, feu punts d'accés pels signataris

Ex.:

130   0#         $a Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms $d(2010, abril 8)

245   14         $a The Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms :$btreaty signed April 8, 2010.

710   1#         $a Estats Units d’Amèrica,$eparticipant en un tractat

710   1#         $a Rússia (Federació),$eparticipant en un tractat


b) Compilacions de tractats 

En el cas d’una compilació de tractats que ha esdevingut coneguda per un nom col·lectiu, enregistreu aquest nom com a títol preferit.

 Ex.:

130 0# Tractat d’Utrecht|d(1713–1715)

 Per a compilacions de tractats no identificats amb un nom col·lectiu, vegeu la Pauta 14.01. Títols preferits.


8.2. Obres religioses


Per a les instruccions sobre la tria del títol preferit de les obres religioses, vegeu les instruccions corresponents recollides a RDA 6.23-6.25 i 6.30

Entreu els llibres de la Bíblia com a subdivisió del títol preferit Bíblia

Ex.:

SI 130 0# Bíblia.$pGènesi

NO 130 0# Bíblia.$pA.T.$pGènesi

En cas de grups de llibres entreu el nom apropiat (Antic Testament o Nou Testament) com a subdivisió del títol preferit Bíblia

Ex.:  

SI 130 0# Bíblia.$pAntic Testament.$lAnglès

 NO 130 0#  Bíblia.$pA.T.$kSeleccions.$lAnglès

245 14 The Holy Bible :$bFaithfully translated into English out of the authentical Latin ...

Ex.:

SI 130 0#  Bíblia.$pAntic Testament.$kSeleccions.$lCatalà 

 NO 130 0#  Bíblia.$pA.T.$kSeleccions.$lCatalà

245 10 Càntic dels càntics /$cversió del Dr. Carles Riba ; introducció del Dr. Cebrià  Montserrat i notes dels Drs. Montserrat i Riba. Salms / introducció, versió i notes del Dr. Carles Cardó. Llibre de la Saviesa / introducció, versió i notes del Dr. Ramon Roca i Puige

730 02 $iContenidor de (expressió):$aBíblia.$pCàntic dels Càntics.$lCatalà

730 02 $iContenidor de (expressió):$aBíblia.$pSalms.$lCatalà

730 02 $iContenidor de (expressió):$aBíblia.$pSaviesa.$lCatalà

8.3 Obres musicals


Per als títols preferits d'obres musicals vegeu: Pautes per la catalogació de material sonor. (encara no editades)

8.4 Pel·lícules cinematogràfiques


Per als títols preferits de pel·lícula cinematogràfica vegeu: Pautes per la catalogació de material visual. (encara no editades)

Tingueu en compte que les pel·lícules cinematogràfiques, programes de ràdio o programa de televisió sempre han de portar un títol preferit (130/240/730). 

En RDA, els DVD amb diferents versions d'una pel·lícula, es consideren compilacions i per tant el títol preferit anirà a una 730. 

Ex.: 

245 00 En tierra de hombres =|bNorth country /|cWarner Bros. Pictures presents in association with Participant Productions, a Niki Caro Film screenplay by Michael Seitzman ; directed by Niki Caro

730 2 |iContenidor de (obra):|aNorth country (Pel·lícula cinematogràfica)

730 2 |iContenidor de (expressió):|aNorth country (Pel·lícula cinematogràfica).|lCastellà


 

--------------------------

Juny 2018


 • No labels