Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Capçalera

 

CampSubcamps o posició  

ValorsNotesExemples

 

Etiqueta del registre (capçalera)

O

    
 

pos. 05 (estat registre)

O

Manual

    

pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

c: música impresa

d: música manuscrita

i: enregistrament sonor no musical

j: enregistrament sonor musical

p: material mixt

  


 

pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

    

pos. 08 (tipus control)

O

Defecte

#  


 pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea  


 

pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

7: nivell mínim

  


 

pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD

  

001

Número de control

O

Automàtic

 

Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

006Recursos continusOA  

Només aplicable per a Recursos continus 

 pos. 00 (Tipus codi)ODefectes  


 pos. 01 (Periodicitat)OManual    pos. 02 (Regularitat)
OManual    pos. 04 (Tip. Recurs Con)
OManual    pos. 17 (Convenció d'entrada)
OManual   


007

Camp fix de la descripció física

OA

  

Aplicable només per a recursos electrònics remots

 

 

pos. 00 (Categoria material)

O

Manual

C: recurs electrònic

  


 

pos. 01 (Design. gral. material)

O

Manual

r: remot

  


 

pos. 02

O

Defecte

#

   


pos. 03

O

Defecte

|

  


 

pos.04

O

Defecte

|

   


pos. 05

O

Defecte

|

  


 

pos. 06

O

Defecte

|

   


pos. 07

O

Defecte

|

  


 

pos. 08

O

Defecte

|

   


pos. 09

O

Defecte

|

  


 

pos. 10

O

Defecte

|

   


pos. 11

O

Defecte

|

  


 

pos. 12

O

Defecte

|

   


pos. 13

O

Defecte

|

  

008

Codis d'informació

O

  

La resta de posicions les omple el sistema automàticament 

 

pos.06 (Tipus data)

O

Manual

    

pos. 07-10 (Data 1)

O

Manual

    pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

    

pos. 15-17 (País)

O

Manual

    pos. 18-19 (Forma composició)

O

Manual

 

  

 pos. 20 (Format música)OManual    pos. 21 (Parts música)OManual    

pos. 22 (Destinataris)

O

Defecte

|

Només aplicable a materials didàctics  

pos. 23 (Forma document)

O

Defecte

|   

Manual

pos. 24-29 (Material acomp.)

O

Manual

 

  

 

pos. 30-31 (Text literari)

O

Defecte

||

  


 

pos. 32 (Sense definir)

O

Defecte

#

  


 

pos. 33 (Transpos./arr.)

O

Manual

    

pos. 34 (Sense definir)

O

Defecte

#

  


 

pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

    

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|

  


 

pos. 39 (Font catalogació)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional

  

011Número d'enllaç a les cobertesOA  

És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes 

 $a Número d'enllaç a les cobertesOManual   


020

ISBN

OA

    
 

$a ISBN vàlid

O

Manual

  

020 ## 0788716492


 $q Informació qualificadoraOAManual 
Obligatori en cas de múltiples qualificadors (ISBN)  

 

$z ISBN anul·lat/no vàlid

OA

Manual

  

020 ## $z0870684302

022ISSNOA  

Només aplicable per a Recursos continus 

 $a ISSN vàlid

O

Manual

  

022 ## 0046-225X

 $y ISSN incorrecte

OA

Manual

  

022 ## $y0046-2254

023

Número de repositori de cobertes

OA

 És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143

 

$a Número de repositori de cobertes

O

Manual

   


0242# - ISMNOA 


    $a ISMN vàlidOManual  

024 2# M571100511

040

Font de la catalogació

O

    
 

$a Agència catalogràfica original

O

Manual

 

 040 ## ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$dES-BaUPC


 

$bcat

O

Defecte

    

$c Agència que fa la transcripció

O

Manual

    

$d Agència que fa la modificació

O

Manual

 

Considereu com una  modificació: un canvi rellevant o una pujada de nivell

 

 $e rdaODefecte   


100

Entrada principal - Nom personal

OA

    
 

$a Nom personal

O

Manual

    $b Numeració

OA

Manual

    

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

    $d Dates associades a un nom

OA

Manual

    

$q Forma completa del nom

OA

Manual

    

$e Terme de relació

OA

  

Consulteu Apèndix I de les RDA100 1# Post, Douglas,$ecompositor,$elletrista

 $j Qualificador d'atribucióOAManual   


110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA

    
 

$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

    

$b Unitat subordinada

OA

Manual

    $c Lloc de congrés

OA

Manual

    

$d Data de congrés

OA

Manual

    

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

    $e Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA 
111Entrada principal: nom de congrésOA    
 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual    $c Lloc de congrésOAManual    $d Data de congrésOAManual    $e Unitat subordinadaOAManual    $j Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA 

 $n Número de part/secció/congrésOAManual   


130Entrada principal - Títol uniformeOA    

 

$a Títol uniforme

O

Manual

    

$f Data d'una obra

OA

Manual

    $h Tipus de suportOAManual    $k Subencapçalament de formaOAManual    

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

    $m Repartiment de l'execucióOAManual    

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

    $o Menció d'arranjamentOAManual    

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

    $r TonalitatOAManual    $s Versió

OA

Manual

   


240

Títol uniforme

OA

 

    $a Títol uniforme

O

Manual

    

$f Data d'una obra

OA

Manual

    $h Tipus de suport

OA

Manual

  


 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

    

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

    $m Repartiment de l'execució

OA

Manual

    

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

    $o Menció d'arranjament

OA

Manual

    

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

    $r Tonalitat

OA

Manual

    $s Versió

OA

Manual

   


245Menció de títolO     
$a TítolO    
 $b Resta del títolOAManual    $c Menció de responsabilitatOAManual
    

 $n Número de part/secció d’una obraOAManual    $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   


246Forma variant del títolOA   
 $a TítolOManual    $i Text de visualització OAManual

   
250Menció d’edicióOA    
 $a Menció d’edicióOManual   


264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA    
 $a Lloc de producció, publicació, distribució, fabricacióOManual
   

 $b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual    $c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual   


300Descripció físicaO    
  $a Extensió OAManual 
Obligatori només en cas que el recurs estigui complet i si se'n coneix l'extensió total  

 $e Material d’acompanyament OAManual   


336

Tipus de contingut

O    
 $a Terme de tipus de contingut OManual    $b Codi de tipus de contingutOManual    $2 FontODefecterdacontent  

337Tipus de suportO    
 $a Terme de tipus de suport OManual    $b Codi de tipus de suportOManual    $2 FontODefecterdamedia  

338Tipus de suport físicO    
 $a Terme de tipus de suport físicOManual    $b Codi de tipus de suport físicOManual    $2 FontODefecterdacarrier  

362

Dates de la publicació i/o designació seqüencial

OA  

Només aplicable a Recursos continus 

 $a Dates de la publicació i/o designació seqüencialOManual   


490

Menció de col·lecció

OA    

 $a Menció de col·leccióOManual
   

 $v Designació de volum/designació seqüencial OAManual   


500Nota general OA    
 $a Nota generalOManual 

Aplicable per el format de la música notada, Repartiment de l'execució d'un contingut musical i Durada.

En cas de  música manuscrita aplicable per posar el mètode de producció (manuscrit, autògraf, mecanoscrit, etc.

 
505Nota de contingut formatadaOA

     

$a Nota de contingut formatadaOManual   


700Entrada secundària - Nom personalOA   
 $a Nom personalOManual    $b numeracióOAManual    $c Títols i altres paraules associades a un nom OAManual    $d Dates associades a un nomOAManual    $e Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 

 $f Data d'una obra
OAManual    $h Tipus de suportOAManual    $i Informació de relacióOAManual 
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC 7XX - Entrada secundària 

 $j Qualificador d'atribucióOAManual    $k Subencapçalament de forma
OAManual    $l Llengua de l'obra
OAManual    $m Repartiment de l'execucióOAManual    $n Número de part/secció d'una obraOAManual    $o Menció d'arranjamentOAManual    $p Nom de part / secció d'una obraOAManual    $q Forma completa del nomOAManual    $r TonalitatOAManual    $s Versió
OAManual    $t Títol de l'obraOAManual   


710Entrada secundària - Nom d'entitatOA     $a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual    $b Unitat subordinadaOAManual    $c Lloc de congrésOAManual    $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual    $e Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 

 $f Data d'una obraOAManual    $h Tipus de suport OAManual    $i Informació de relacióOAManual 
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC 7XX - Entrada secundària 

 $k Subencapçalament de formaOAManual    $l Llengua de l'obraOAManual    $m Repartiment de l'execucióOAManual    $n Número de part/secció/congrés
OAManual    $o Menció d'arranjamentOAManual    $p Nom de part/secció d’una obraOAManual    $r TonalitatOAManual    $s VersióOAManual    $t Títol de l’obraOAManual   


711Entrada secundària: nom de congrés OA

    

 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual    $c Lloc de congrésOAManual    $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual    $e Unitat subordinadaOAManual    $f Data d'una obra
OAManual    $h Tipus de suportOAManual    $i Informació de relacióOAManual 
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC 7XX - Entrada secundària 

 $j Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j 

 $k Subencapçalament de forma
OAManual    $l Llengua de l'obra
OAManual    $m Repartiment de l'execució OAManual    $n Número de part/secció/congrés
OAManual    $p Nom de part/secció d’una obraOAManual    $s Versió
OAManual    $t Títol de l’obraOAManual   


730Entrada secundària - Títol uniformeOA 


  

 $a Títol uniforme
OManual    $f Data d'una obraOA Manual    $h Tipus de suportOA Manual    $k Subencapçalament de formaOA Manual    $l Llengua de l'obraOA Manual    $m Repartiment de l'execució OA Manual    $n Número de part/secció/congrésOA Manual    $o Menció d'arranjamentOA Manual    $p Nom de part/secció d'una obraOA Manual    $r TonalitatOA Manual    $s VersióOA Manual   


773Entrada de document fontOA  

Només obligatori en cas de parts components 

 $a Encapçalament d’entrada principalOAManual    $b EdicióOAManual    $d Lloc, editor i data de publicacióOManual 
Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic 

 $g Informació sobre la relacióOManual    $t TítolOManual    $x ISSNOAManual    $z ISBNOAManual   


856

Localització i accés electrònic

OA     $u URLOManual    $k ContrasenyaOAManual    $l ConnexióOAManual    $p PortOAManual    $z Nota públicaOAManual    $2 Mètode d’accésOAManual    $3 Materials especificatsOAManual   


917 Missatge d'adquirint-seOA    
 $a LocalitzacióOManual   


918 Missatge de publicant-se OA    
 $a LocalitzacióOManual   


940Procedència del registre bibliogràficO    
 $a Codi de la font de catalogacióOManual    $c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual


 

...

 ________________

Gener Febrer 2018