Skip to end of metadata
Go to start of metadata

S'aplicarà als registres de materials sonors: Música (impresa, manuscrita i sonora) i materials sonors no musicals en qualsevol suport (cap06 = "c", "d", "i" o "j") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material sonor sigui predominant.

  • No labels