Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Programa

El sistema Sierra està desenvolupat per l'empresa nord americana Innovative Interfaces Inc.

El programa treballa amb diferents tipus de registres. En el CCUC:

 • Bibliogràfics ( b )
 • Autoritats ( a )

Les institucions que tenen Sierra com a catàleg local també tenen registres de:

 • Exemplars o ítems ( i )
 • Fons o checkin ( c )
 • Usuaris o patrons ( p )
 • Proveïdors o vendors ( v )
 • Comandes o orders ( o )

Ajuda del sistema

Disponible a la part superior de la pantalla. Ofereix el Manual de catalogació complet de Sierra 

Navegació dins el mòdul de catalogació

Funció

Si entreu com a catalogador només podeu triar la opció de "catàleg" 

Si entreu com a catalogador avançat podeu triar les opcions: crear llistes, URL checker o intercanvi de dades

Barra d'eines superior

-“Nou”: crear un registre nou. Explicat al punt "Catalogació al CCUC"

-“Veure”: visualitzar el registre MARC en mode lectura sense opció de modificar-lo. Opció recomanada si es sap que no es faran canvis, ja que evitarà deixar registres IN USE.

-“Editar”: permet modificar el registre bibliogràfic mostrat en pantalla.

Si diferents catalogadors intenten modificar un mateix registre a la vegada, el sistema no ho permet mostrant a la part dreta de la barra d’estat inferior el missatge “Modo de solo lectura (IN USE)”. En aquest cas, cal tancar-lo i esperar a que el sistema ens permeti accedir al mateix en mode edició. Sinó des de l'Oficina del CCUC es pot desbloquejar.

-“Ppro”: opció no disponible. 

-“Sumari”: mostra la pantalla de sumari dels registres de fons associats a un registre bibliogràfic.

-“Imprimir”: imprimeix la pantalla visualitzada.

-“Tancar”: tanca el registre visualitzat.

Índex de cerca

 

Cadascun dels índexs va precedit d’una inicial de manera que posant directament aquesta inicial a sobre del menú desplegable, seleccionem directament el camp on volem fer la cerca: 

 

t - títol
a - autor
w - paraula clau
d - matèria
j - gènere / forma
i - ISBN / ISSN
s - col·lecció
. - número de registre
h - número VTLS

Limitar la cerca

Podeu limitar les cerques per:

 • Any de publicació: any concret o entre dues dates
 • Tipus de material
 • Idioma
 • Editor
 • Ubicació de l'exemplar
 • Paraules al títol
 • Paraules a l'autor
 • Paraules a la matèria

Podeu repetir els camps de cerca amb el signe " +" per buscar una obra en més d'un material, idioma, etc.

Operadors Booleans

Cal tenir present que en el client per fer cerques per paraula clau cal escriure els operadors booleans i a l'OPAC no s'han de posar.

AND (&): recupera els registres que continguin totes les paraules o frases cercades (d’un camp o de camps diferents)

OR (|): recupera els registres que continguin com a mínim una de les paraules o frases cercades

AND NOT (&!): permet indicar els termes que no es volen recuperar. P. ex., “enginyeria and not mecanica” recupera els registres que contenen “enginyeria” però no “mecànica”

Resultats de la cerca

Si el resultat és exacte a allò buscat, el sistema obre directament la pantalla del registre corresponent, sinó mostra a la meitat inferior de la pantalla un llistat amb els resultats obtinguts.  A la dreta de la pantalla, hi ha l'opció de limitar les cerques pel tipus de format, idioma, localització i disponibilitat.

Per accedir a un document concret, feu doble clic sobre l'entrada.

S'ha de tenir en compte que en el cas dels títols principals i secundaris, els documents diferents amb un títol igual no es mostren separats sinó inclosos sota la mateixa entrada. Podeu expandir-les fent un doble clic sobre l'entrada. I si es vol fer sobre tot els llistat, cal clicar el botó "+" i per comprimir el llistat clicar el botó "-"

Verificació d'encapçalaments

Si activeu la verificació d'encapçalaments tant en els registres bibliogràfics com en els registres d'autoritats s'activaran uns codis a l'esquerra dels encapçalaments que us poden ajudar a corregir els registres. Consulteu el significat de cada codi en les explicacions següents:

 

Registres bibliogràfics


CodisSignificat
<en blanc>És un camp no indexat i per tant no hi ha possibilitat de verificació
X

El camp no ha estat verificat. Una vegada que feu VERIFICAR, els codis apareixen a l'esquerra dels camps indexats fins que torneu a fer VERIFICAR. Quan els codis apareixen a pantalla i feu una modificació en un encapçalament, el seu codi es converteix en una X fins que torneu a VERIFICAR. Aleshores mostrarà el codi adequat a la situació del nou encapçalament.

*Encapçalament trobat únicament en el registre que esteu editant. El sistema l'ha guardat i, per tant, indexat.
+Aquest encapçalament no ha estat indexat, perquè el registre no ha estat guardat encara, tot i que hi ha una versió més completa d'aquest encapçalament d'un altre registre. Per exemple, amb les dates de naixement i mort, una entitat amb el geogràfic de la seva seu...
BEncapçalament trobat en un camp indexat en un altre registre bibliogràfic. Aquest codi pot estar combinat amb un codi N o amb un altre de numèric (1, 4, 5)
NAquest codi assenyala els encapçalaments nous i solament apareix en aquells registres que encara no s'han guardat. Indica que els encapçalaments no han estat indexats. Al guardar el registre pot convertir-se en B o *
1Forma vàlida d'encapçalament; l'encapçalament és una 1XX en un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb el 5 i/o amb la B.
4Encapçalament VEGEU; l'encapçalament és una 4XX (forma no acceptada) en un registre d'autoritat. Pot aparèixer combinat amb la B.
5Encapçalament VEGEU A MÉS; l'encapçalament és una 5XX d'un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb l'1 i/o amb la B

Registres d'autoritat


CodisSignificat
<en blanc>És un camp no indexat i per tant no hi ha possibilitat de verificació
X

El camp no ha estat verificat. Una vegada que feu VERIFICAR, els codis apareixen a l'esquerra dels camps indexats fins que torneu a fer VERIFICAR. Quan els codis apareixen a pantalla i feu una modificació en un encapçalament, el seu codi es converteix en una X fins que torneu a VERIFICAR. Aleshores mostrarà el codi adequat a la situació del nou encapçalament.

*Encapçalament trobat únicament en el registre que esteu editant. El sistema l'ha guardat i, per tant, indexat.
+Aquest encapçalament no ha estat indexat, perquè el registre no ha estat guardat encara, tot i que hi ha una versió més completa d'aquest encapçalament d'un altre registre. Per exemple, amb les dates de naixement i mort, una entitat amb el geogràfic de la seva seu...
BEncapçalament trobat en un camp indexat en un altre registre bibliogràfic. Aquest codi pot estar combinat amb un codi N o amb un altre de numèric (1, 4, 5)
NAquest codi assenyala els encapçalaments nous i solament apareix en aquells registres que encara no s'han guardat. Indica que els encapçalaments no han estat indexats. Al guardar el registre pot convertir-se en B o *
1Forma vàlida d'encapçalament; l'encapçalament és una 1XX en un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb el 5 i/o amb la B.
4Encapçalament VEGEU; l'encapçalament és una 4XX (forma no acceptada) en un registre d'autoritat. Pot aparèixer combinat amb la B.
5Encapçalament VEGEU A MÉS; l'encapçalament és una 5XX d'un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb l'1 i/o amb la B

Registre d'autoritat de mostra

Codis que veuríem en un bibliogràfic tenint en compte el RA de mostra

Explicació codis de les captures de pantalla:

B15: Encapçalament trobat en un camp indexat en un altre RB, a més vàlid al ser la 1XX d'un RA i és la 5XX d'un altre RA

4: 4XX NO local en un RA i, per tant, encapçalament invàlid

*: Encapçalament únicament trobat en aquest RB o 4XX local (amb |wnnna) en un RA

+: Existeix una versió més completa en un RA

X: Encapçalament encara no validat

 

Sortida del CCUC

Per sortir del programa cal triar l'opció “File / Exit” o la creueta de la part superior dreta de la pantalla. Si en aquell moment hi ha algun registre obert, el sistema demanarà si es vol guardar o cancel·lar els canvis.

 

---------------

Juliol 2017

 • No labels