Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Programa

El sistema Sierra està desenvolupat per l'empresa nord americana Innovative Interfaces Inc.

El programa treballa amb diferents tipus de registres. En el CCUC:

 • Bibliogràfics ( b )
 • Autoritats ( a )

Les institucions que tenen Sierra com a catàleg local també tenen registres de:

 • Exemplars o ítems ( i )
 • Fons o checkin ( c )
 • Usuaris o patrons ( p )
 • Proveïdors o vendors ( v )
 • Comandes o orders ( o )

Ajuda del sistema

Disponible a la part superior de la pantalla. Ofereix el Manual de catalogació complet de Sierra 

Navegació dins el mòdul de catalogació

Funció

Si entreu com a catalogador només podeu triar la opció de "catàleg" 

Si entreu com a catalogador avançat podeu triar les opcions: crear llistes, URL checker o intercanvi de dades

Barra d'eines superior

-“Nou”: crear un registre nou. Explicat al punt "Catalogació al CCUC"

-“Veure”: visualitzar el registre MARC en mode lectura sense opció de modificar-lo. Opció recomanada si es sap que no es faran canvis, ja que evitarà deixar registres IN USE.

-“Editar”: permet modificar el registre bibliogràfic mostrat en pantalla.

Si diferents catalogadors intenten modificar un mateix registre a la vegada, el sistema no ho permet mostrant a la part dreta de la barra d’estat inferior el missatge “Modo de solo lectura (IN USE)”. En aquest cas, cal tancar-lo i esperar a que el sistema ens permeti accedir al mateix en mode edició. Sinó des de l'Oficina del CCUC es pot desbloquejar.

-“Ppro”: opció no disponible. 

-“Sumari”: mostra la pantalla de sumari dels registres de fons associats a un registre bibliogràfic.

-“Imprimir”: imprimeix la pantalla visualitzada.

-“Tancar”: tanca el registre visualitzat.


Índex de cerca

 

Cadascun dels índexs va precedit d’una inicial de manera que posant directament aquesta inicial a sobre del menú desplegable, seleccionem directament el camp on volem fer la cerca: 

 

t - títol
a - autor
w - paraula clau
d - matèria
j - gènere / forma
i - ISBN / ISSN
s - col·lecció
. - número de registre
h - número VTLS

 

Limitar la cerca

Podeu limitar les cerques per:

 • Any de publicació: any concret o entre dues dates
 • Tipus de material
 • Idioma
 • Editor
 • Ubicació de l'exemplar
 • Paraules al títol
 • Paraules a l'autor
 • Paraules a la matèria

Podeu repetir els camps de cerca amb el signe " +" per buscar una obra en més d'un material, idioma, etc.

Operadors Booleans

Cal tenir present que en el client per fer cerques per paraula clau cal escriure els operadors booleans i a l'OPAC no s'han de posar.

AND (&): recupera els registres que continguin totes les paraules o frases cercades (d’un camp o de camps diferents)

OR (|): recupera els registres que continguin com a mínim una de les paraules o frases cercades

AND NOT (&!): permet indicar els termes que no es volen recuperar. P. ex., “enginyeria and not mecanica” recupera els registres que contenen “enginyeria” però no “mecànica”


Resultats de la cerca

Si el resultat és exacte a allò buscat, el sistema obre directament la pantalla del registre corresponent, sinó mostra a la meitat inferior de la pantalla un llistat amb els resultats obtinguts.  A la dreta de la pantalla, hi ha l'opció de limitar les cerques pel tipus de format, idioma, localització i disponibilitat.

Per accedir a un document concret, feu doble clic sobre l'entrada.

S'ha de tenir en compte que en el cas dels títols principals i secundaris, els documents diferents amb un títol igual no es mostren separats sinó inclosos sota la mateixa entrada. Podeu expandir-les fent un doble clic sobre l'entrada. I si es vol fer sobre tot els llistat, cal clicar el botó "+" i per comprimir el llistat clicar el botó "-"

Sortida del CCUC

Per sortir del programa cal triar l'opció “File / Exit” o la creueta de la part superior dreta de la pantalla. Si en aquell moment hi ha algun registre obert, el sistema demanarà si es vol guardar o cancel·lar els canvis.

 

---------------

Juliol 2017

 • No labels