Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Podeu connectar-vos a qualsevol les bases de dades que trobareu en el menú que es desplegarà clicant el botó “remoto” del CCUC.

Remoto.jpgImage RemovedImage Added

 

 • Seleccioneu tots els catàlegs que cregueu convenients
 • “Ok”
 • Feu la cerca (si feu una cerca molt general, sempre podeu parar la cerca amb el botó “Parar” i visualitzareu els registres detectats fins el moment)
 • Per cercar per ISBN i ISSN no cal posar guions (excepte a la BNE que si els necessita).
 • Escolliu el registre, que es visualitzarà en mode edició.
 • Feu les modificacions necessàries per adaptar el registre a les pautes del CCUC (tingueu en compte que no cal esborrar a mà les etiquetes “Z39.50” ja que en el moment de donar l'ordre de guardar, s'eliminaran automàticament).
 • Recordeu que no cal tocar la data de la posició 00-05 de l'etiqueta 008, a banda que en els camps fixos de Sierra apareix la data de creació del registre en la base de dades. En la 940 ha de quedar indicat de quina base de dades s'ha copiat el registre.
 • Si heu de traduir els termes usat a les 336/337/338 podeu consultar el document Correspondència dels termes acceptats per la 336/337/338: Terme anglès versus terme català
 • Recordeu quins son els camps obligatoris que cal omplir segons les pautes del CCUCImage Removed
  Image Added
 • Quan guardeu el registre el sistema donarà un número de registre i la captura serà efectiva

...

Per aprofitar un registre ja existent en el CCUC, visualitzeu-lo amb l'opció “Veure”, aneu al menú “Editar” i seleccioneu “Copiar registre”. Recordeu que esteu creant un registre nou i caldrà fer totes les modificacions que s'escaiguin, especialment eliminar totes les ubicacions ja existents.

Image Removed

 

Image Added

2.3. Catalogació original
Aneu al menú “Fitxer” i seleccioneu l'opció “Nou Registre” i dins d'aquí “Registre bibliogràfic” o premeu la icona corresponent:

Image RemovedImage Added

Segons el tipus de registre que esteu visualitzant el sistema començarà a crear un o l'altre.

...

Si el sistema detecta que l'ISBN o ISSN ja existeix, us avisa mostrant el possible duplicat i activa quatre opcions:

Image RemovedImage Added

 

 • “Seleccionar”: en el cas que es trobi més d'un registre amb el mateix número estàndard
 • “Tancar”: tanqueu el control de duplicats perquè considereu que el registre que us mostra el sistema no és un duplicat. El registre que s'estava creant es guarda i automàticament li assigna un bib-id nou.
 • “Usar bib”: useu el registre existent que us mostra el sistema perquè considereu que el registre que estàveu creant realment és un duplicat. Per poder-lo editar directament cal tenir activada l'opció “Finestra única” del menú Admin/Configuració/Finestra/Mode Finestra única.
 • “Cancel·lar Creació d'un Registre Nou”: tanqueu tant el control de duplicats com la creació del nou registre.

...

En ambdós casos (encapçalament nou i provinent de còpia), tingueu en compte que si l'encapçalament existent a l'índex del CCUC té més d'un registre associat, heu de clicar sobre un dels títols perquè es desplegui l'opció de verificació.

Image RemovedImage Added

 

6. MACROS 

 

F2|2thub
F3|2lemac
ALT+F1n504  Inclou bibliografia i índex
ALT+F2n530  També disponible la versió impresa
ALT+F3n530  També disponible la versió en línia
ALT+F5n504  Inclou referències bibliogràfiques i índex
ALT+F7n530  Versió en línia del mateix títol imprès
ALT+F10n500  Reimpressions: 
ALT+F12n530  També disponible en paper
CTRL+F1y040  ES-BaBC|bcat|erda|cES-BaBC
CTRL+F2y040  ES-BaUB|bcat|erda|cES-BaUB
CTRL+F3y040  ES-BaUAB|bcat|erda|cES-BaUAB
CTRL+F4y040  ES-BaUPC|bcat|erda|cES-BaUPC
CTRL+F5y040  ES-BaUPF|bcat|erda|cES-BaUPF
CTRL+F6y040  ES-GiUDG|bcat|erda|cES-GiUDG
CTRL+F7y040  ES-LlUDL|bcat|erda|cES-LlUDL
CTRL+F8y040  ES-TaURV|bcat|erda|cES-TaURV
CTRL+F9y040  ES-BaUOC|bcat|erda|cES-BaUOC
CTRL+F10y040  ES-CaUJI|bcat|erda|cES-CaUJI
CTRL+F11y040  ES-ViU|bcat|erda|cES-ViU
CTRL+F12y040  ES-BaURL|bcat|erda|cES-BaURL
SHIFT+F1r336  text|btxt|2rdacontent
SHIFT+F2r337  sense mediació|bn|2rdamedia
SHIFT+F3r338  volum|bnc|2rdacarrier
Majúscula + F4r336  imatge fixa|bsti|2rdacontent

...