Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. OBRA, EXPRESSIÓ, MANIFESTACIÓ I ÍTEM

Obra:

 • Creació intel·lectual o artística distinta

 • Entitat abstracta que no correspon a cap objecte material

 • Es representa a través de les seves expressions 

Ex.:

Tirant lo blanc, de Joanot Martorell

Ex.:

Cimento dell'armonia e dell'inventione. N. 1-4, d'Antonio Vivaldi

Expressió:

 • Realització intel·lectual o artística d'una obra en forma de notació alfanumèrica, musical o coreogràfica, o en forma de so, imatge, objecte o moviment, etc. o en una combinació d'aquestes formes

 • Forma intel·lectual o artística que pren una obra cada vegada que es realitza

 • Entitat abstracta

 • Unitat de contingut, exclou els canvis tipogràfics o de compaginació que no són part integral de la realització intel·lectual o artística de la obra

Ex.:

versió original de Tirant lo Blanc:

100 1# Martorell, Joanot,$daproximadament 1414-1468,$eautor

245 10 Tirant lo Blanc /$cJoanot Martorell, Martí Joan de Galba ; a cura de Martí de Riquer, amb la col·laboració de Maria Josepa Gallofré

264 #1 Barcelona :$bEdicions 62,$c1984

Ex.:

traducció anglesa de Tirant lo Blanc (per David H. Rosenthal)

100 1# Martorell, Joanot,$daproximadament 1414-1468,$eautor

240 10 Tirant lo Blanc.$lAnglès

245 10 Tirant lo Blanc /$cby Joanot Martorell and Martí Joan de Galba ; translated and with a foreword by David H. Rosenthal

264 #1 New York :$bSchoken Books,$c1984


Manifestació: 

 • Materialització física de l'expressió d'una obra

 • Quan es realitza una obra, l'expressió resultant es materialitza físicament en un suport (paper, cinta d'àudio, de vídeo, etc.)

 • La materialització és una manifestació de l'obra que representa tots els objectes físics que tenen les mateixes característiques de contingut intel·lectual i forma física.

Ex.:

edició original de Tirant lo Blanc (per Nicolau Spindeler):

100 1# Martorell, Joanot,$daproximadament 1414-1468,$eautor

240 10 Tirant lo Blanc

245 10 A honor, lahor e gloria de nostre senyor Deu Ihesu Christ e de la gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyora nostra, comenca la letra del present libre appellat Tirant lo Blanch /$cdirigida per mossen Ioanot Martorell caualler al serenissimo princep don Ferrando de Portogal

264 #1 Fon acabada d[e] empremptar la present obra en la ciutat de Valencia :$b[Niculau Spindeler],$cxx nohembre 1490

300 ## 776 pàgines;$c2º (29 cm)

Ex.:

versió en línia de l'edició original de Tirant lo Blanc (per Nicolau Spindeler), disponible a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:

100 1# Martorell, Joanot,$daproximadament 1414-1468,$eautor

240 10 Tirant lo Blanc

245 10 A honor, lahor e gloria de nostre senyor Deu Ihesu Christ e de la gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyora nostra, comenca la letra del present libre appellat Tirant lo Blanch /$cdirigida per mossen Ioanot Martorell caualler al serenissimo princep don Ferrando de Portogal

264 #1 Fon acabada d[e] empremptar la present obra en la ciutat de Valencia :$b[Niculau Spindeler],$cxx nohembre 1490

300 ## 1 recurs en línia

856 40 $zAccés lliure$uhttp://data.cervantesvirtual.com/manifestation/240301

Ex.:

edició posterior de Tirant lo Blanc (per Pere Miquel i Diego de Gumiel):

100 1# Martorell, Joanot,$daproximadament 1414-1468,|eautor

240 10 Tirant lo Blanc

245 10  A honor, lahor e gloria de nostre se[n]yor D[e]u Iesu Christ e d[e]la gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyorra [sic] nostra, come[n]ca la letra d[e]l p[re]se[n]t libre apellat Tira[n]t lo Bla[n]ch /$cdirigida p[er] mosse[n] Ioanot Matorell [sic] caualler al sere[n]issimo pri[n]cep don Ferrando de Portogal

264 #1 [Barcelona] :$bfon principiat a esta[m]par lo present libre per mestre Pere Miquel condam y es acabat p[er] Diego de Gumiel ... en ... Barcelona,$cxvi sete[m]bre 1497

300 ## 708 pàgines;$c30 cm (2º)

Ex.:

edició de la traducció anglesa de Tirant lo Blanc (per Schoken Books):

100 1# Martorell, Joanot,$daproximadament 1414-1468,$eautor

240 10 Tirant lo Blanc.$lAnglès

245 10 Tirant lo Blanc /$cby Joanot Martorell and Martí Joan de Galba ; translated and with a foreword by David H. Rosenthal

264 #1 New York :$bSchoken Books,$c1984

300 ## 680 p. ;$c22 cm

Ex.:

edició de la traducció anglesa de Tirant lo Blanc (per John Hopkins University Press):

100 1# Martorell, Joanot,$daproximadament 1414-1468,|eautor

240 10 Tirant lo Blanc.$lAnglès

245 10 Tirant lo Blanc /$cby Joanot Martorell & Martí Joan de Galba ; translated and with a foreword by David H. Rosenthal

264 #1 Baltimore :$bJohns Hopkins University Press,$c1996

300 ## XIX, 640 pàgines.;$c24 cm

Ítem

 • Exemplar concret d'una manifestació

 • Pot ser un sol objecte físic (per ex. una monografia en un sol volum) o pot incloure més d'una unitat (per ex. una pel·lícula en dos DVD)

 • En general l'ítem és idèntic a la manifestació, però també pot presentar variants que són resultats d'accions externes (una dedicatòria, una enquadernació, etc.)

Ex.:

De la versió original, de l'edició de valència

l'exemplar de la Hispanic Society of America

Ex.:

De la versió anglesa de l'edició de New York

l'exemplar de la BC

2. FONTS D'INFORMACIÓ

Qualsevol part del recurs pot ser una font d'informació per qualsevol element a descriure. Només useu claudàtors quan la font d'informació és externa al recurs descrit i useu-los independentment per cada element.

Ex.:

264 #1 [Barcelona] :$b[Abadia de Montserrat],$c[1992]

NO

264 #1 [Barcelona :$bAbadia de Montserrat,$c1992]

3. TRANSCRIPCIÓ

En RDA regeix el principi de copiar la informació tal com apareix al recurs.

Ex.:

No ometeu els tres puntets davant del títol

245 15 "... dass der Mensch was lernen muss"

Ex.:

En el document apareix Segona edició

250 ## Segona edició

NO 250 ## 2a edició   

Però per l'ús de les majúscules es recomana seguir la pràctica actual, excepte quan copieu registres de fonts externes, en aquest cas no cal que modifiqueu la transcripció que us trobeu.

Ex.: 

Si el títol en el document és APRIL 1865, transcriviu-lo:

 245 00 April 1865

però si copieu el registre de fonts externes no cal que ho modifiqueu.

245 00 APRIL 1865

Transcriviu la informació tal com apareix en el recurs, per tant no useu abreviatures com [i.e] o [sic], a canvi creeu variants de títols, notes explicatives, etc. (RDA 1.7.9, 2.3.4)

Ex.:

245 10 A peu per la Gavarra marítina i sectors adjacents

246 1# $iEl títol s'hauria de llegir:$aA peu per la Gavarra marítima i sectors adjacents 

Ex.:

264 #1 Stockholm :$bKniznice lyriky,$c1954

500 ## En realitat editat a París

 Transcriviu la informació sense espais entre un punt  i una inicial, i entre lletres sense punt.

Ex.: El títol figura com: J. F. K.

SI 245 10 J.F.K.:$b the man and the myth /$c Victor Lasky

 

Ex.: El títol figura com: A B C mi primer abecedario animado

245 10  ABC :$bmi primer abecedario animado /$cAlain Crozon ; traducción y adaptación del francés Teresa Tellechea

4. PUNTS FINALS DE CAMPS

No poseu punts finals al final dels camps. Si copieu registres bibliogràfics de fonts externes i us queden els punts finals, esborreu-los.

Ex.:

SI

100 1# Larsson, Stieg,$d1954-2004,$eautor

NO

100 1# Larsson, Stieg,$d1954-2004,$eautor.

5. NORMATIVA CATALOGRÀFICA ACCEPTADA 


Descripció bibliogràfica i punts d'accés:

Encapçalaments de matèria:

 • Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC)
 • Library of Congress Subject Headings
 • Thesaurus de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona 

Classificació sistemàtica:

 • Classificació Decimal Universal
 • Library of Congress Classification
 • Classificació Decimal, adaptació per a biblioteques catalanes dirigida per Jordi Rubió i Balaguer

Format bibliogràfic:

 • MARC21


6. CRITERIS PER LA MODIFICACIÓ DE DADES

6.1. Errors tipogràfics

Podeu corregir qualsevol error ortogràfic, disglòssic, de puntuació o similar de qualsevol registre bibliogràfic del CCUC:

Ex.:

245 00 Implemnetació d'estructures cícliques

264 #1 Barcelóna :$bPlaneta,$c1995

300 ## 245 pàgines :$hil·lustracions;$c18 cm

Podeu corregir "Implementació", Barcelona, i el |bil·lustracions

En el cas dels registres d'autoritat de nom, títol o matèria, passeu la incidència a l'oficina del CCUC. (qualitatccuc@csuc.cat)

6.2. Altres possibles modificacions

Si un registre bibliogràfic té associada únicament la vostra localització, podeu afegir, modificar i/o esborrar qualsevol valor fix, etiqueta, etc. Sempre que estigui establert, seguiu les Pautes de catalogació del CCUC a l'hora de modificar un element. 

Si un registre bibliogràfic té associada una localització diferent a la vostra, podeu afegir, modificar i/o esborrar aquells valors fixos, etiquetes, etc. que fan que la catalogació sigui incorrecta, tant des del punt de vista de les Pautes de catalogació del CCUC com per tractar-se d'errors obvis (no criteris catalogràfics) en la catalogació, per exemple: no posar el número de col·lecció quan n'existeix un és un “error obvi”.

En el cas específic de les publicacions en sèrie o recursos integrants podeu modificar i afegir les etiquetes següents que afecten directament a l'actualització del registre. O sigui: el camp 245, 247, el subcamp 264 $c, la posició 008/07-14 (data de publicació), el camp 362 o afegir les notes i entrades secundàries que cregueu convenient. En aquest cas sempre informeu de la modificació amb un missatge a l'oficina del CCUC (qualitatccuc@csuc.cat) 

Recordeu, en aquests casos, canviar el nivell de codificació (cap/17) del registre si amplieu el nivell de catalogació d'un nivell 7 o 5 a un nivell 4. Considereu que és un canvi rellevant i per tant també heu d'afegir un $d a la 040 i actualitzar el codi de l'estat del registre (pos. 5 de la capçalera)

Per a qualsevol altre cas, poseu-vos en contacte amb l'oficina del CCUC. (qualitatccuc@csuc.cat

6.3.  Eliminació de registres en el CCUC

Podeu esborrar un registre bibliogràfic només si té associada únicament la vostra localització

Per a qualsevol altre cas, poseu-vos en contacte amb l'oficina del CCUC.


 

--------------------------

 

Febrer 2018

 


 • No labels