Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

La Comissió Tècnica i Assessora de Serveis TIC (CTA-TIC), constituïda l'any 2006, és un fòrum on es debaten les futures necessitats de serveis i accions, i on s'identifiquen les capacitats i possibilitats de coordinació dels seus consorciats.

Es caracteritza per:

  • Assessorar els membres de la Comissió de Serveis TIC i el director de l'àrea en la presa de decisions. Els seus membres aporten:
    • La seva experiència qualificada.
    • Una visió tecnològica avançada.
    • El coneixement de les seves respectives institucions.
  • Proposar als membres de la Comissió de Serveis TIC i al director de l'àrea temes concrets de decisió o pronunciaments sobre els quals la CTA considera que cal una acció coordinada. 

En tot dos casos, la CTA-TIC emet un informe amb les valoracions sobre els temes plantejats.

Els membres de la CTA-TIC són nomenats pels representants de cadascuna de les entitats que formen part de la Comissió de Serveis TIC i són personal tècnic amb responsabilitats directives.

 

 

 

 

 

  • No labels