Un recurs continu és un recurs bibliogràfic que es publica al llarg del temps sense que tingui una conclusió predeterminada. Els recursos continus inclouen les publicacions en sèrie i els recursos integrants

Publicació en sèrie: les actualitzacions o números son publicats en una successió de parts discretes (separades).

Recursos integrants: les actualitzacions són integrades en el recurs com un tot i no són discretes. Poden ser finits o continus. Les publicacions en fulls actualitzables que s'actualitzen i els llocs web que s’actualitzen són exemples de recursos integrants.

 

Per als documents que han de ser considerats com a patrimonials vegeu l’apartat Camps fixos de Sierra, camp B Codigo 3.