Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquest annex conté la llista d'elements mínims que ha d'incloure el registre bibliogràfic d'un recurs continu textual (008 Recursos continus) en cadascun dels diferents nivells de catalogació.

Inclou recursos continus impresos i electrònics però no inclou recursos continus manuscrits.

  • No labels