Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


300 - DESCRIPCIÓ FÍSICA

Els subcamps Obligatoris per la 300 són $a, $c i els Obligatoris si Aplicables són $b, $e

No utilitzeu abreviatures. (excepte per algunes abreviacions de l'Apèndix B.7 Abreviacions de l'alfabet llatí de les RDA  que es poden usar en les dimensions o la durada ( p. ex. cm.))

Ex.:

300 ## $a301 pàgines :$bfotografies en color ;$c28 cm

 Ex.:

300 ## $aXV, 453 pàgines, 16 pàgines de làmines no numerades :$bil·lustracions (algunes en color), mapes (alguns en color) ;$c24 cm

$a: Extensió (R). Nombre d'unitat, pàgines, volums, etc. del document descrit

Aquest subcamp és obligatori si el recurs és complet o se'n coneix l’extensió total.

 • Useu el terme de pàgines quan els fulls son impresos per totes dues cares

Ex.:

300 ## $a150 pàgines

300 ## $a500 pàgines no numerades

300 ## $a300 pàgines en paginació múltiple

300 ## $aXV, 453 pàgines, 16 pàgines de làmines no numerades

 •  Useu el terme de fulls quan els fulls son impresos només per una cara

 Ex.:

 300 ## $a250 fulls

300 ## $a300 pàgines, 10 fulls de làmines

 • En cas de publicacions en més d'una unitat física, vegeu els exemples següents

 Ex.: 300 ## $a3 volums (420, 220, 268 pàgines)  (paginació independent a cada volum)

 Ex.: 300 ## $a6 volums (2500 pàgines)  (paginació continuada entre els volums) 

 Ex.: 300 ## $a1 equip (1 volum, 2 fullets, 3 làmines, 125 targetes, 3 llapis) ;$cen maleta de 38 x 30 x 7 cm

 Ex.: 300 ## $a3 volums

 Ex.: 300 ## $a4 bobines de microfilm

 Ex.: 300 ## $a4 microfitxes 

 • Si el nombre exacte d'unitats o de pàgines/fulls (en recursos que consisteixen en una sola unitat) no es pot determinar fàcilment, enregistreu-ne un nombre aproximat precedit del terme "aproximadament" (RDA 3.4.1.4 i RDA 3.4.5.3):

 Ex.: 300 ## $aaproximadament 500 diapositives

 Ex.: 300 ## $aaproximadament 300 pàgines, aproximadament 50 fulls de làmines

 • En cas de paginació irregular o complicada, indiqueu aquesta característica entre parèntesis (RDA 3.4.5.8 i 3.4.5.2):

 Ex.:

300 ## $a1 volum (paginació múltiple) 

300 ## $a3 volums (fulls actualitzables) 

 • Especifiqueu a continuació del tipus d'unitat i entre parèntesis el nombre de subunitats si es pot determinar fàcilment i es considera important per a la identificació o la selecció (RDA 3.4.1.7):

 Ex.: 300 ## $a6 volums (2500 pàgines) --> paginació continuada de tots els volums

 Ex.: 300 ## $a1 equip (1 volum, 2 fullets, 3 làmines, 125 targetes, 3 llapis) ;$cen maleta de 38 x 30 x 7 cm

 Ex.: 300 ## $a1 joc (248 targetes de preguntes, 8 targetes de jòquers, 120 targetes d'imatge, 1 llibret d'instruccions) :$bil. ;$cen capsa de 26 x 20 x 7 cm

 •  Si la publicació en més d'una unitat no està completa, detalleu el tipus d'unitat sense el nombre d'unitats (RDA 3.4.1.10):

 Ex.: 300 ## $avolums

 •  En cas de llibres electrònics remots useu la designació d'unitat: "recurs en línia" i feu constar el nombre de pàgines entre parèntesi (si s'escau)

  Ex.:  300 ## $a1 recurs en línia (39 pàgines)

 •  Si voleu detallar un tipus d'unitat inexistent a la llista de RDA 3.3.1.3, podeu emprar un terme del llenguatge corrent (inclòs un nom comercial, quan s’apliqui) (RDA 3.4.1.3)

Ex.: 

300 ## $a1 dispositiu de memòria USB

$b: Altres detalls físics (NR)

 • Detalleu el contingut il·lustratiu del document (fent menció del color si es considera important per a la identificació o selecció) (RDA 7.15):

Ex.:

300 ## $a400 pàgines :$bil·lustracions

300 ## $a550 pàgines :$bil·lustracions (algunes en color)

 

 • Alternativament, enregistreu el tipus de contingut il·lustratiu en lloc, o a més a més, del terme "il·lustració" o "il·lustracions" (si es considera important per a la identificació o la selecció):

Ex.:

300 ## $a189 pàgines :$bil·lustracions, fotografies

300 ## $a213 pàgines :$bmapes

300 ## $a300 pàgines :$bmapes en color, fotografies en blanc i negre

$c: Dimensions (R)

Recordeu que cm, mm, etc. no són abreviatures, sinó símbols, i per tant s'ha de posar de forma abreujada i sense punt al final

 Ex.:

300 ## $a2 volums :$bil·lustracions ;$c 21 x 30 cm

$e: Material d'acompanyament (NR) 

Detalleu el contingut suplementari que complementi el contingut principal del recurs

 Ex.:

300 ## $a250 pàgines :$bil·lustracions ;$c 21 cm +$e50 diapositives 

300 ## $a231 pàgines ;$c23 cm +$e1 disc àudio

300 ## $a2 volums :$bil·lustracions ;$c30 cm +$e2 discs d'ordinador

336 - TIPUS DE CONTINGUT

Els subcamps Obligatoris per la 336 són $a, $b i $2

Aquest camp indica la forma de comunicació per mitjà de la qual s'expressa el contingut del recurs (RDA 6.9)

Ex.: un llibre

300 ## 288 pàgines :$bil·lustracions, mapa ;$c23 cm

336 ## text$btxt$2rdacontent

337 ## sense mediació$bn$2rdamedia

338 ## volum$bnc$2rdacarrier

Ex.: PDF en línia

300 ## 1 recurs en línia (39 pàgines)

336 ## text$btxt$2rdacontent 

337 ## informàtic$bc$2rdamedia

338 ## recurs en línia$bcr$2rdacarrier

Ex.: PDF en dispositiu de memòria USB 

300 ## 1 dispositiu de memòria USB

336 ## text$btxt$2rdacontent  

337 ## informàtic$bc$2rdamedia 

338 ## altre$bcz$2rdacarrier

337 - TIPUS DE SUPORT

Els subcamps Obligatoris per la 337 són $a, $b i $2

Aquest camp indica el tipus general d'aparell requerit per veure, reproduir, executar, o, en qualsevol cas, accedir al recurs.

Ex.: Tesi doctoral en microfitxa

300 ## 5 microfitxes :$bil·lustracions ;$c11 x 15 cm +$e1 fullet (12 pàgines ; 16 cm) 

336 ## text$btxt$2rdacontent 

337 ## microforma$bh$2rdamedia 

338 ## microfitxa$bhe$2rdacarrier


Ex.: Llibre acompanyat d'un CD-ROM de text de lectura:

300 ## 500 pàgines +$e1 disc d'ordinador

336 ## text$btxt$2rdacontent

337 ## sense mediació$bn$2rdamedia

337 ## informàtic$bc$2rdamedia

338 ## volum$bnc$2rdacarrier

338 ## disc d'ordinador$bcd$2rdacarrier

 

Ex.: Llibre amb un CD d'àudio:

300 ## 244 pàgines +$e1 disc àudio

336 ## text$btxt$2rdacontent

336 ## paraula parlada$bspw$2rdacontent

337 ## sense mediació$bn$2rdamedia

337 ## àudio$bs$2rdamedia

338 ## volum$bnc$2rdacarrier

338 ## disc àudio$bsd$2rdacarrier

338 - TIPUS DE SUPORT FÍSIC

Els subcamps Obligatoris per la 338 són $a, $b i $2

Aquest camp indica el format del suport d'emmagatzematge i el format d'allotjament del suport físic en combinació amb el tipus de suport requerit per veure, reproduir o, en qualsevol cas, accedir el recurs. (RDA 3.3)

Ex.. Llibre d'imatges

300 ## 150 pàgines :$bil·lustracions blanc i negre ;$c23 x 31 cm

336 ## imatge fixa$bsti$a2rdacontent

337 ## sense mediació$bn$2rdamedia

338 ## volum$bnc$2rdacarrier


Ex.. Diapositives (les imatges projectades són mapes)

300 ## 12 diapositives :$ben color ;$c5 x 5 cm +$e1 fullet (4 fulls ; 16 cm)

336 ## imatge cartogràfica$bcri$2rdacontent

337 ## projectat$bg$2rdamedia

338 ## diapositiva$bgs$2rdacarrier

 

Ex.. Programa d'ordinador (en suport DVD-ROM)

300 ## 1 disc d'ordinador ;$c12 cm

 336 ## programa d'ordinador$bcri$2rdacontent

337 ## informàtic$bg$2rdamedia

338 ## disc d'ordinador$bcd$2rdacarrier

 

--------------------------

Març 2018

 • No labels