Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El passat 15 d’abril ha tingut lloc al CSUC una segona sessió de formació, sobre virtualització d’aplicacions i escriptoris amb la plataforma Citrix XenApp, per als integrants del projecte Virtlabs, després que el passat mes de gener s’organitzés una primera formació, aquell cop, dedicada a la plataforma Jukebox.

En aquesta formació, que ha comptat amb la participació de 16 assistents, ha tractat sobre el consum d’aplicacions en mode streaming, és a dir, a través d’un portal web on els usuaris de la plataforma executen aplicacions remotes com si s’estiguessin llançant des del seu propi ordinador.

La jornada, amb l’objectiu d’explorar la virtualització d’aplicacions en el núvol, s’ha dividit en dues sessions. En la primera s’han explicat els detalls tècnics de la plataforma i s’ha presentat l’arquitectura del pilot, comentant en detall les principals novetats, com ara la utilització recursos de Microsoft Azure en un sistema híbrid. La segona part s’ha centrat en aspectes de configuració i proves de la plataforma.

A més, els integrants del projecte tenen a la seva disposició un nou espai col·laboratiu, una intranet privada, on compartir informació, planificar les tasques del projecte i mostrar els resultats que es van obtenint.

 

  • No labels