Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què es una Federació d'identitats?

Una federació d'identitats es pot definir com un conjunt d'organitzacions que han construït una relació de confiança entre elles per tal d'intercanviar informació sobre la identitat digital dels seus usuaris d'una manera segura, preservant la integritat i confidencialitat d'aquesta informació. Es seus components principals son els proveïdors d'identitat, els proveïdors de servei i els protocols i fluxos utilitzats.

Exemples de federacions

Exemples de federació d'identitats n'hi ha bastants, uns dels mes propers i que molts hem fet servir seria el servei SIR de RedIris o les integracions dels serveis al núvol que ofereix Google o Microsoft. Cal fer referència també al projecte Confía de les universitats andaluses i als serveis de federació de SURFNet, AARNET o el propi eduGAIN

Conceptes bàsics

Els tres components principals d'un servei de federació d'identitats son el Identity Provider (IdP) que és el proveïdor d'identitat , el Service Provider (SP) que es el que presta el servei al que es vol accedir i un component central (HUB) que és l'encarregat de tant de redireccionar les peticions ( funcionalitat Where Are You From) entre el client i els diferents proveïdors d'identitat com de les possibles traduccions d'atributs entre diferents protocols.

Objectius del projecte per la construcció d'una federació d'identitats per la comunitat universitària i de recerca catalana.

  • Facilitar l'accés als serveis comuns amb una única identitat amb un estalvi de costos i de gestió.
  • Facilitar la col·laboració dins del sistema universitari i recerca.
  • Garantir la seguretat, integritat i la confidencialitat d'aquesta identitat

Qui participa en aquest projecte ?

 

 

  • No labels