Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquesta pauta pretén ser un ajut per a la catalogació de les col·leccions especials i fons d'arxiu (fons personals, fons de families etc. )  que han de formar part del portal de Col·leccions especials de les biblioteques de Catalunya del CSUC

Per als documents que han de ser considerats com a patrimonials vegeu l’apartat Camps fixos de Sierra, camp B Codigo 3.


  • No labels