Skip to end of metadata
Go to start of metadata

041 - CODI DE LLENGUA

 El subcamp Obligatori per la 041 és $a i l'Obligatori si Aplicable és  $h

Useu aquesta etiqueta tal com diu el format, "quan el codi de llengua en el camp 008/35-37 del registre és insuficient per expressar la informació completa per a documents en més d'una llengua, documents que impliquen una traducció, o documents en què el mitjà de comunicació és un llenguatge de signes"

Primer Indicador

Useu un dels codis següents:

0 - El document no és ni inclou una traducció 

1 - El document és o inclou una traducció

Segon indicador

Useu sempre el codi següent:

# - Codi de llengua MARC 

$a: Llengua del text/banda sonora o títol separat (R)

  • El primer codi de llengua ha de ser el mateix que el que s’ha anotat a la 008 (Idioma) excepte en el cas que aquest sigui el codi mul.
  • Si es desconeix la llengua o llengües de la publicació o si els codis no es troben a la llista de MARC Code List for Languages, s’anota und (llengua desconeguda).
  • L'ordre dels codis de llengües ha de ser : 
    • Llengua predominant en el text
    • Ordre alfabètic (si cap llengua és predominant)

Ex.:

Obres en més d'una llengua. Monografies. Primer indicador 0

041 0# eng$afre$ager (Text en anglès, francès i alemany)

041 0# cat$aspa (Text bilingüe català-castellà)
041 0# rus$aeng (Text en rus [llengua predominant] i anglès)
041 0# rus$amul (Text en diferents llengües sense cap de predominant. El títol es en rus)
041 0# eng$ager (Text en anglès i dos capítols en alemany)


$h: Codi de la llengua de l'original
  • En casos de traduccions useu aquest subcamp per posar la llengua original i/o la llengua de les traduccions intermèdies del text

Ex. 

041 1# cat|heng (una traducció de l'anglès al català) 

041 1# cat|hmul (una antologia de contes traduïda de diverses llengües al català) 

041 1# spa|heng|hrus (una traducció de l'anglès al castellà, de l'original en rus) 


$j: Codi de llengua dels subtítols o llegendes

 

  • En casos de subtítols useu aquest subcamp per posar la llengua del/s subtítol/s


Ex: 

041 1# spa$aeng$bspa$heng$jspa


-----------------------------

Novembre 2017

 

  • No labels