Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TRIA DE PUNTS D'ACCÉS

Quan catalogueu al CCUC copieu els punts d’accés en la forma que apareixen en el Catàleg Col·lectiu (Validar encabezamiento = Ctrl + G). 

En el cas que al CCUC hi hagi més d’una forma, escolliu en aquest ordre:

1.  aquella que tingui un registre d’autoritat Càntic creat,

2. aquella que tingui un registre d’autoritat creat,

3. aquella que s’adeqüi més a la normativa i que segueixi les fonts catalogràfiques de referència,

4. aquella que tingui més registres bibliogràfics associats.

A més reporteu els duplicats o  quan la forma no s’adeqüi als catàlegs de Referència (BC/A, BNE/A o LC/NAF) a l’oficina del CCUC (qualitatccuc@csuc.cat) en un missatge amb l’assumpte: XX: autoritats (on XX és el nom de la institució) 


En aquests casos l'oficina del CCUC actuarà de la següent manera: 

1. Unificació de les formes trobades en el CCUC en un sol registre d’autoritat, fent les referències locals corresponents.

 2. Si és un autor català, deixar el registre provisional (CAP/17= o) en WAIT i enviar-lo a la BC.

 3. Si és un autor espanyol o estranger fer-lo des de l’Oficina, (si és complicat o té alguna etiqueta 900 s'enviarà a la BC)


CREACIO DE PUNTS D'ACCÉS

Si en el CCUC no existeix cap encapçalament adequat, creeu un nou punt d’accés seguint els procediments següents: 

a) Tria del Nom

A l’hora d’establir el nom i la forma del nom d’una persona seleccioneu la font catalogràfica corresponent a partir dels criteris següents:

 • 1r. El país de residència o d’activitat de la persona,
 • 2n. Si no sabeu el país de residència o d’activitat de la persona, la seva llengua de creació,
 • 3r. Si tampoc sabeu la seva llengua de creació i la persona treballa en un context no verbal (pintor, escultor, etc.) , la llengua predominant en els registres de les seves obres originals existents en el CCUC.

Fonts catalogràfiques de referència són:

o sigui: 

Per Noms de persones i entitats: 

ÀMBIT CATALA

ÀMBIT ESTATAL

ÀMBIT INTERNACIONAL

BC/A

GEC

RDA

BNE/A

LC/NAF

BNE

LC

RDA

LC/NAF

LC

RDA

Per títols 

ÀMBIT CATALA

ÀMBIT ESTATAL

ÀMBIT INTERNACIONAL

BC/A

GEC

RDA

LC/NAF

LC

RDA

LC/NAF

LC

RDA


Traduïu al català tots aquells elements que  segons les RDA han d’anar en la llengua del catàleg.

En cas de que no el trobeu a les fonts pertinents, determineu el nom i la forma del nom de la persona tal com s’estableix a la normativa i a les Concrecions a les  RDA  de la Biblioteca de Catalunya (pendent d'actualitzar).

CREACIÓ DE REGISTRES D'AUTORITAT

Si sou d’una institució que feu registres d’autoritat càntic podeu crear el registre d'autoritat consultant el Manual Càntic  i tingueu en compte que: 

 • Podeu crear registres d’autoritat dels espanyols, els estrangers i els catalans que no presentin problemàtica*.
 • Podeu trametre a la Biblioteca de Catalunya (snb@bnc.cat) els autors personals o corporatius catalans amb l’assumpte: Catalans XX (dd.mm.aa ) (on XX és el nom de la institució)
 • Consulteu l'apartat "estructura dels registres d'autoritat" per omplir els camps fixes i l'apartat de codis de localització. 
 • A l'hora de crear un registre d'autoritat en l'índex d'autor l'heu de duplicar en l'índex de matèries en cas que hi existeixin registres bibliogràfics associats. 


ESTRUCTURA DELS REGISTRES D'AUTORITAT

Les autoritats en Sierra funcionen com una base de dades independent dins el catàleg.

Els camps fixos d'autoritats s'han d'omplir tots obligatòriament: 


 • Alguns els genera el sistema automàticament, com “Última actualización”, “Revisiones”…
 • La resta de camps es detallen a continuació:
A Codigo 1
 • Cantic ( c ): Empreu aquest codi per marcar els registres Càntic
 • — ( - ): Empreu els guionets si el registre no és Càntic
Àmbit
 • Catalan ( c ): Empreu aquest codi per marcar els autors d'àmbit català
 • — ( - ): Empreu els guionets si l'autor no és d'àmbit català
Estat
 • — ( - ): Empreu els guionets si no feu servir cap dels tres codis anteriors
 • Cec ( c ): Empreu aquest codi per marcar registres d'autoritat Càntic sense cap registre bibliogràfic associat.
 • Esborrar ( d ): Empreu aquest codi per marcar registres que voleu esborrar. Es farà periòdicament des de l'oficina del CCUC.
 • Review ( r ): Empreu aquest codi per marcar registres que alguna altra persona us ha de revisar. En el CCUC podeu deixar els registres en aquest estat com a màxim una setmana.
 • Wait ( n ): Empreu aquest codi per marcar registres que voleu deixar en espera fins donar-los el vist-i-plau definitiu. En el CCUC podeu deixar els registres en aquest estat com a màxim una setmana.

GROUP TAGS

Cal tenir en compte que totes les etiquetes MARC van precedides per un grup de camp identificat amb una inicial o un literal que selecciona l’índex on quedarà indexada aquesta entrada:


Autoritat autorabc
Autoritat de matèriesdef
Autoritat de gènere/formajkl
Autoritat de títoltuv
Notan

Miscel·làniay


Desglossat quedaria:

AUTORITAT AUTOR I TÍTOL

Núm. controlo001, 010
Autora100, 110, 111, 151
Títulot130
Autor Véaseb400, 410, 411, 451
Título Véaseu430
Autor Véase ademásc500, 510, 511, 551, 700, 710, 711, 748, 751, 780-785
Título Véase ademásv530, 730
Notan260, 360, 663-688, 788
Miscel·làniay003, 004, 005, 008, 009, 014-099,640-646, 856, 880, 899, 980, 999


AUTORITAT MATÈRIA

Núm. controlo001, 010
Materiad100, 110, 111, 130, 148, 150, 151, 155, 180-185
Materia Véasee400, 410, 411, 430, 448, 450, 151, 455, 480-485
Materia Véase ademásf500, 510, 511, 530, 548, 550, 551, 555, 580-585, 700, 710, 711, 730, 748, 750, 751, 755
Notan260, 360, 663-688, 788
Miscel·làniay003, 004, 005, 008, 009, 014-099, 640-646, 780-785, 856, 880, 899, 980, 999


Per tant, quan s’activa el botó “Inserir” per introduïr una nova etiqueta, apareix una finestra amb un menú amb els diferents grups de camp per tal de poder seleccionar el grup a què correspon l’etiqueta MARC que es vol introduir o, alternativament, posar la lletra inicial corresponent (a – autoritat autor, t – autoritat títol, …).

Literals dels camps fixos de Sierra en els registres d'autoritat

Capçalera
00-04Longitud registre
05Estat registre
06Tipus registre
07-08Sense definir
09Codificació caracters
10Compte d'indicador
11Longitud de subcamp
12-16Adreça dades
17Nivell de codificació
18-19Sense definir
20Longitud de camp
21Longitud d'inici
22Longitud implementació
23Sense definir


008
00-05Data d'entrada
06Subdivisió geogràfica
07Transliteració
08Llengua del catàleg
09Classe de registre
10Catalogació descriptiva
11Llista matèries
12Tipus de col·lecció
1313 Col·lecció numerada?
14Encapçalament autors
15Encapçalament matèries
16Encapçalament col·leccions
17Tipus de subdivisió
18-27Sense definir
28Tipus d’agència governamental
29Avaluació de la referència
30Sense definir
31Actualització
32Nom personal
33Nivell establiment
34-37Sense definir
38Registre modificat
39Font de la catalogació


CODIS DE LES ORGANITZACIONS

Aquests codis que ha assignat la Library of Congress podeu trobar-los a la seva base de dades i a la llista de les Institucions del CSUC dins de la descripció de l'etiqueta 040 - Font de la catalogació * Es consideren catalans problemàtics: 
Autoritat de la BC/A, quan es considera que l’encapçalament s’ha de modificar (p. ex., l’encapçalament 1XX no està d’acord amb la forma predominat dels documents del CCUC). 
Autoritats catalanes que no es troben al catàleg BC/A i que presenten dificultats a l’hora d’establir l’encapçalament segons RDA.


-----------------

Juliol 2018

 


 • No labels