Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. ESTRUCTURA DELS REGISTRES BIBLIOGRÀFICS 


L'estructura dels registres es basa en els camps variables, els camps fixos de MARC21, i els camps fixos de Sierra.

Els camps fixos de Sierra s'han d'omplir tots obligatòriament:


 • Alguns els genera el sistema automàticament, com “Darrera actualització”, “Revisions”…
 • Altres es corresponen a un valor de camp fix MARC21 com “Idioma” o “País” i es codifiquen dues vegades, tant al camp fix de MARC21 com al camp fix de Sierra en qüestió.
 • La resta de camps de Sierra es detallen a continuació:
Localització

Codi identificatiu de cada institució

Per afegir una localització

 • Editeu el camp (doble clic sobre el camp fix o si useu plantilles el sistema ja us el demanarà)
 • “Afegir Localització”
 • Si sabeu el codi, poseu-lo (vegeu relació de codis a continuació). El camp canviarà a “multi” si ja existia una localització
 • Si no el sabeu, feu doble clic perquè aparegui el desplegable amb el llistat de localitzacions, seleccioneu la vostra localització i cliqueu “ok”.

Per esborrar una localització

 • Feu doble clic sobre el camp fix
 • Seleccioneu la localització que voleu eliminar
 • “Eliminar Localització”
 • “Ok”

Codis de localitzacions:


SEDACu79Ajuntament de Barcelona (antic CBAB)
AFPu54Altres fons patrimonials
AHCBu21Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
AHSu13Arxiu Històric de Sabadell
ANCu95Arxiu Nacional de Catalunya
BABu15Biblioteca Ateneu Barcelonès
CDAMu25Biblioteca Artur Martorell
Balmesu102Biblioteca Balmes
BPEBu72Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona (URL)
BCcBiblioteca de Catalunya
BMONu83Biblioteca de Montserrat (URL)
BMVBu82Biblioteca Museu Víctor Balaguer
BPCu91Biblioteca Parlament de Catalunya
BPAu10Biblioteca Pública Arús
CAmeCu16Casa Amèrica Catalunya
CasaAsiau24Casa Àsia
CEJFEu27Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
CCCBu12Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
BOCu74Centre de Documentació de l'Orfeó Català - Palau de la Música Catalana
CDMAEu46Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (Antic IT)
CDMTu81Centre de Documentació i Museu Tèxtil
CLRu29Centre de Lectura de Reus
CECu26Centre Excursionista de Catalunya
COACu78Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
COPCu75Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
CCEBEu23Consell Català de l'Esport. Biblioteca de l'Esport
CSUCu76Consorci de Serveis Universitàris de Catalunya
GCEDUu38Departament d'Educació . Generalitat de Catalunya
GCSURu35Departament d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Universitats i Recerca
GCINTu100Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya
GCCULTu99Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
GCSLTu40Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
GCPTOu39Departament de Territori i Sostenibilitat . Generalitat de Catalunya (inclou la Biblioteca de Medi Ambient)
GCDTSFu97Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
GCDGPLu93Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
ELISAVAu31ELISAVA Escola Superior de Disseny
EAPCu55Escola d'Administració Pública de Catalunya
ESMUCu32Escola Superior de Música de Catalunya
LCI Barcelonau94Escuela Superior de Diseño y Moda, S. L. - LCI Barcelona
FILMOu90Filmoteca de Catalunya
FBCu19Fundació Bosch i Cardellach
FCSDu33Fundació Catalana Síndrome de Down
FJMu80Fundació Joan Miró
FMPBu89Fundació Museu Picasso de Barcelona
FPCu34Fundació Pere Coromines
ICABu56Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
ICCICu42Institució Cultural del CIC. Fons bibliogràfic Joan Triadú
ICDu103Institut Català de les Dones
ICIPu96Institut Català Internacional per la Pau
ICGCu49Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
IECu52Institut d'Estudis Catalans
IRTAu53Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
ISPCu92Institut de Seguretat Pública de Catalunya
IEMedu20Institut Europeu de la Mediterrania
MDu101Memorial Democràtic
MACu41Museu d'Arqueologia de Catalunya
MACBAu77Museu d'Art Contemporani de Barcelona
MUHBAu85Museu d'Història de Barcelona
MNACTECu98Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
MDMBu86Museu de la Música de Barcelona
MMAu73Museu de les Terres de l'Ebre (antic Museu Comarcal del Montsià)
DHUBu17Museu del Disseny de Barcelona 
MEBu87Museu Etnològic de Barcelona
MFMu88Museu Frederic Marès
MMBu43Museu Marítim de Barcelona
MNATu44Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
MNACu70Museu Nacional d'Art de Catalunya
OPCu45Observatori del Paisatge de Catalunya
RABLu14Reial Acadèmia de Bones Lletres
RACABu47Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
RSu48Rosa Sensat
TCMstTecnocampus
TCMstb00Biblioteca TecnoCampus Mataró-Maresme
TCMstb01Biblioteca TecnoCampus Mataró-Maresme - Revistes
TCMstd50TecnoCampus Mataró-Maresme - Depts. ESUPT
TCMstd51TecnoCampus Mataró-Maresme - Depts. ESCS
TCMstd52TecnoCampus Mataró-Maresme - Depts. ESCSET
TCMstd53TecnoCampus Mataró-Maresme - extern
UABaUniversitat Autònoma de Barcelona
UAOeUniversitat Abat Oliba
UdAu50Universitat d'Andorra
UBbUniversitat de Barcelona
UB-RbUniversitat de Barcelona
UdGgUniversitat de Girona
UdLlUniversitat de Lleida
UICu84Universitat Internacional de Catalunya
UJIjUniversitat Jaume I
UOCoUniversitat Oberta de Catalunya
UPCpUniversitat Politècnica de Catalunya
UPFfUniversitat Pompeu Fabra
URLu71Universitat Ramon Llull
URVrUniversitat Rovira i Virgili
UVicvUniversitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
 u57Col·leccions especials


No utilitzeu aquests altres codis:

9cbbcBC
9cbcuCCUC - TecnoCampus
9cbuaUAB 
9cbub

UB 

9cbuc

UPC 

9cbuf

UPF 

9cbug

UdG 

9cbul

UdL 

9cbuo

UOC 

9cbup

UPC 

9cbur

URV 

9curl

URL 

9cvic

UVIC 


Tipus Material

Correspon als tipus de material pautats en el CCUC i n'hi ha 31.

Tant per escollir una plantilla a l'hora de crear un registre nou, com per assignar correctament el codi de Tipus de material, quan copieu de bases de dades externes o del propi CCUC, heu de seguir la taula de tipus de material, que funciona de la següent manera:

Primer pas (vegeu les columnes 3-7)

Determineu els valors a les posicions 6 i 7 de la capçalera (CAP 06 = Tipo reg i CAP 07 = Bib levl) i els valors de la 008.

Segon pas (vegeu les columnes 1-2,8)

Segons els valors assignats al primer pas, ja veureu quin tipus de material heu d'escollir, quin codi de Sierra li correspon, i el número de plantilla de catalogació, que caldrà triar.

Equivalències de la taula amb els camps fixos de Sierra

 • CAP 06 = Rec type (Abans Tipo reg en Millennium)
 • CAP 07 = Bib levl
 • 007 01 = Mat Catg 
 • 007 02 = Spec Mat
 • 008 24 (llibres) = Content1
 • 008 33 (material visual) = Type Mat

Exemples

A l'hora de catalogar una tesi en paper, tindreu:

CAP 06 = t (manuscrit) + CAP 07 = m (monografia) + 008/24 = m (tesi)

Per tant, seguint la taula, el tipus de material serà Tesi (plantilla 12), i no serà tipus de material Manuscrit (plantilla 33) ni Manuscrit en línia (plantilla 34).

Tingueu en compte que les tesis i dissertacions acadèmiques impreses antigues, en ser material publicat, es codifiquen com a Llibre.

 

 

A l'hora de catalogar l’edició d’una tesi o dissertació acadèmica antiga, tindreu:
CAP 06 = a (llibre) + CAP 07 = m (monografia) + 008/24 = # (no especificat)
Per tant, seguint la taula, el tipus de material serà Llibre (plantilla 37).


A l'hora de catalogar un llibre en CD, tindreu:

CAP 06 = a (material textual) + CAP 07 = m (monografia)

Per tant, seguint la taula, el tipus de material serà Llibre (plantilla 10). Opcionalment es pot especificar que es tracta d'un CD en una 007.


Taula d'assignació de tipus de material


TIPUS DE MATERIALCodi SierraCAP 06CAP 07007008TIPUS 008Núm. plantilla
Llibreaac,d,m

Llibre10RDA
Llibre en líniazac,d,m00-01=cr
Llibre11RDA
Tesina, tm
24=mLlibre12RDA
Tesi en líniaqa, tm00-01=cr24=mLlibre13RDA
Revistabas

Recurs continu14RDA
Revista en líniavas00-01=cr
Recurs continu15RDA
Base de dadesuai

Recurs continu16RDA
Base de dades en línia / Pàgina webwai00-01=cr
Recurs continu17RDA
Partituracc, d
qualsevol

Música18RDA
Partitura en líniadc, d
qualsevol00-01=cr
Música19RDA
Mapaee, f
qualsevol

Mapa20RDA
Mapa en líniafe, f
qualsevol00-01=cr
Mapa21RDA
Video, DVDggqualsevol
33=m,vMaterial visual22RDA
Vídeo en líniasgqualsevol00-01=cr33=m,vMaterial visual23RDA
Sonor ji, jqualsevol

Música24RDA
Sonor en líniaii, j
qualsevol00-01=cr
Música25RDA
Joc/Programa d'ordinadormmqualsevol

Fitxer informàtic26RDA
Equipooqualsevol

Material visual27RDA
Material d'arxiuppqualsevol

Material mixt28RDA
Material d'arxiu en líniahpqualsevol00-01=cr
Material mixt29RDA
Document gràfickk, gqualsevol
33 ≠ m,vMaterial visual30RDA
Document gràfic en líniayk, gqualsevol00-01=cr33 ≠ m,vMaterial visual31RDA
Objecterrqualsevol

Material visual32RDA
Manuscritttqualsevol
24 ≠ mLlibre33RDA
Manuscrit en líniaxtqualsevol00-01=cr24 ≠ mLlibre34RDA
Article/Capítollaa,b

Qualsevol35RDA
Article/Capítol en línia5aa,b00-01=cr
Qualsevol36RDA
Test4qualsevolqualsevol

Qualsevol
TFG/PFM/Tesina2am
24=mLlibre
TFG/PFM/Tesina en línia3am00-01=cr24=mLlibre
Espais i equipaments1-----material prestable de les universitats i la BC,
Ex. Sales, ordinadors, càmeres, etc.


Catalogat

Data de catalogació del registre. Introduïnt la lletra “t” de today, es genera per defecte la data del dia.

Bib Codi 3

Els valors establerts tenen usos molt diversos. És important tenir en compte que els codis d'aquesta posició són excloents.

En el CCUC es fan servir els quatre grups de codis següents:

a) Un grup de codis són els filtres o “scopes” de Sierra:

 • Patrimoni ( p ): 
MaterialDescripció
Material textual

Ompliu-lo en el cas que el recurs pertanyi a una biblioteca de Catalunya i la data de publicació (264 $c) sigui > 100 anys d’antiguitat

Recursos continusOmpliu-lo en el cas que el recurs pertanyi a una biblioteca de Catalunya i la data de publicació (264 $c) sigui > 100 anys d’antiguitat 
Material cartogràfic

Ompliu-lo en el cas que el recurs pertanyi a una biblioteca de Catalunya i la data de publicació (264 $c) sigui > 100 anys d’antiguitat

-  Material cartogràfic manuscrit: sense límit cronològic 

Material sonor  

Ompliu-lo en el cas que el recurs pertanyi a una biblioteca de Catalunya i:

-  Música impresa: la data de publicació (264 $c) sigui > 100 anys d’antiguitat

-   Música manuscrita: sense límit cronològic

-   Enregistraments sonors: la data de publicació (264 $c) sigui anterior a 1959

Material visual

Ompliu-lo en el cas que el recurs pertanyi a una biblioteca de Catalunya i la data de publicació (264 $c) sigui > 100 anys d’antiguitat

-   Obra gràfica original: sense límit cronològic

Manuscrits de creació literària, artística o científica

Ompliu-lo en el cas que el recurs pertanyi a una biblioteca de Catalunya, sense límit cronològic

Material d’arxiu  

Ompliu-lo en el cas que el recurs pertanyi a una biblioteca de Catalunya i:

-  Documentació generada per persones físiques: data de producció (264 $c) sigui > 100 anys d’antiguitat

-  Documentació generada per persones jurídiques: data de producció (264 $c) sigui > 40 anys d’antiguitat


b) La funcionalitat dels tres codis d'aquest grup és que el registre no es veu a l'OPAC.

 • En espera ( n ): Empreu aquest codi per marcar registres que voleu deixar en espera fins donar-los el vist-i-plau definitiu. En el CCUC podeu deixar els registres en aquest estat com a màxim una setmana.
 • Revisar ( r ): Empreu aquest codi per marcar registres que alguna altra persona us ha de revisar. En el CCUC podeu deixar els registres en aquest estat com a màxim una setmana.
 • Esborrar ( d ): Empreu aquest codi per marcar registres que voleu esborrar. Es farà periòdicament des de l'oficina del CCUC.

Cal tenir present que, per exemple, no es podrà tenir mai en WAIT (codi n) un registre de patrimoni bibliogràfic (codi p), ja que els valors són excloents.

c) Si no empreu cap d'aquest codis, utilitzeu els guionets

 • — ( - )

d) El darrer codi l'usarem per indicar els registres duplicats, segons la pauta "Resolució de duplicats en el CCUC"

 • Inactiu ( c )

2. GROUP TAGS 

Cal tenir en compte que totes les etiquetes MARC van precedides per una etiqueta de grup identificada amb una inicial:


Autora100, 110, 111
Títolt245, 130, 240
Altre títolu246, 210, 222, 242, 243, 247, 730, 740
Edicióe250, 255
Publicacióp264, 260, 263, 270
Descripciór3XX
Col·lecciós830, 490, 800, 810, 811
Notan5XX
Matèriad6XX
Autor secundarib700, 710, 711, 720
Obres relacionadesw773, 760, 762, 765, 767, 770, 772, 774, 775, 776, 777, 786, 787
Continuació dex780
Continuada perz785
Número de registreo001
Número estàndardi020, 022, 024, 027, 028
LCCNl010
CDUg080, 050, 074, 084, 086
LCCc090
Fonsh866, 867, 868
Número de control VTLSf935
Exemplarm949
Ubicacióv998, 917, 918
Miscel·làniay856, 003, 005, 006, 007, 008, 013, 015, 016, 017, 018, 025, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 066, 070, 071, 072, 082, 088, 254, 256, 257, 752, 753, 754, 880, 886, 903, 940, 994


Per tant, quan s’activa el botó “Inserir Camp” per introduir una nova etiqueta, apareix una finestra amb un menú amb els diferents grups de camp per tal de poder seleccionar el grup a què correspon l'etiqueta MARC que es vol introduir o, alternativament, posar la lletra inicial corresponent (a – autor, t – títol, …).

Quan s’entra la inicial d’un grup de camp que només conté una etiqueta MARC, aquesta s'introdueix automàticament a la casella corresponent. En els casos en què el grup de camp conté més d'una etiqueta MARC, el sistema introdueix automàticament una etiqueta concreta (100, 245, 500, 700, 830 i 008), la qual ha de ser modificada manualment si no és la que ens interessa.

Per desplaçar-nos de les casella de grup de camp a la casella de l'etiqueta MARC, així com al camp corresponent, podem utilitzar el tabulador.


-----------------------

Abril 2019  • No labels