Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquesta pauta ha de servir per catalogar : els registres de materials visuals (cap06 = "k", "g", "o" o "r") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material visual sigui predominant.

 

Per als documents que han de ser considerats com a patrimonials vegeu l’apartat Camps fixos de Sierra, camp B Codigo 3.  • No labels