Skip to end of metadata
Go to start of metadata

856 Localització i accés electrònic

Els subcamps Obligatoris per la 856 és $u, i els Obligatoris si Aplicables són $a, $d, $f, $k, $l, $p, $z, $2, $3

 

En el CCUC afegiu sempre una 856 en els registres bibliogràfics de recursos electrònics remots. També la podeu afegir per a localitzar i accedir a una versió electrònica d'un recurs no electrònic descrit en el registre bibliogràfic, o a un recurs electrònic relacionat tenint en compte l'ús del segon indicador.

Ex.:
856 42 $3Sumari$zAccés restringit als usuaris de la BC$uhttp://...

Informeu en un $z Nota pública (R) el tipus d'accés. En cas que el recurs o una de les URL's tingui un accés restringit comenceu amb les paraules Accés restringit als usuaris …

Ex.:
856 40 $zAccés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UPC i BC $uhttp:// ....

En cas que la URL no sigui accessible per IP i es necessiti usuari i/o contrasenya, us suggerim que useu un d’aquests textos en funció de les vostres necessitats:

Ex.:
856 40 $zAccés restringit als usuaris de la UPC, UPF, UDG, URV, UVic-UCC, URL (adreceu-vos al taulell de la Biblioteca)
856 40 $zAccés restringit als usuaris de la UB, Cal codi d'usuari i contrasenya
856 40 $zAccés restringit als usuaris de la UAB (adreceu-vos al taulell de la Biblioteca de Veterinària)
856 40 $zAccés restringit als usuaris de la UJI (demaneu usuari i contrasenya: xxxxxx@xxx.edu

En cas que el recurs o una de les URL's sigui de lliure accés i la 856 en qüestió no tingui cap $z, ni cap $3 afegiu el text Accés lliure.

Ex.:
856 40 $zAccés lliure$uhttp:// ....
856 42 $3Sumari$uhttp:// ...

 

 

--------------------------

Setembre 2016

  • No labels