Skip to end of metadata
Go to start of metadata

77x - Generalitats

Puntuació

  • Useu dos punts (:) després del text del subcamp $i
  • Useu un punt (.) abans dels subcamps $s i $t, si van precedits d'un subcamp $a o $s
  • Useu un punt (.) abans dels subcamps $b, $m, $d, $h, $k, $n y $g.
  • No useu puntuació en la resta de subcamps, ni en el cas que vagi seguit d’un altre signe de puntuació (guionet, interrogant, exclamació, etc.)

Ex.:

770 0# $tCartipàs (Olot, Catalunya : 2005)

770 0# $tVogue.$b(Ed. española)$x0750-3849

 

Ex.:

772 0# Illes Balears (Província). Diputació.$tBoletín de agricultura

772 0# $tRevista de veterinaria$x9931-7729


Ex.:

773 0# $aBusquets, Joan, 1946-$tUrbanización marginal.$dBarcelona : Edicions UPC, 1999$z8483013258

773 0# $tIn-fan-cia.$bEd. castellana.$dBarcelona : l'Associació, 1990-$x1130-6084.$gNo. 100 (noviembre/diciembre 2006)


Ex.:

775 08 $iFacsímil de (manifestació):$tDiari de Vilamar.$dCalafell : [editor no identificat], 1922-[1923]

775 08 $iReproducció de (manifestació):$aBibby, John.$tPrediction and improved estimation in linear models.$dChichester : Wiley, 1977


Ex.:

785 00 $tAnthropos (Barcelona, Catalunya : 2012)$x2385-5150

785 17 $tAnales de física. Serie B, Aplicaciones, métodos e instrumentos$x0211-6251


Ex.:

772 0# $tLITA newsletter$x0196-1799

Articles inicials

No poseu els articles inicials dels títols en els $t de les etiquetes d'enllaç

Ex.:

SÍ     773 0# $tJournal of microbiology

NO   773 0# $tThe journal of microbiology

Ús del $x - $z

Useu el $x per posar l'ISSN i el $z per afegir l'ISBN del document relacionat. 

Ex.:

 773 1# $tIn-fan-cia educar de 0 a 6 años revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat$bEd. castellana$dBarcelona : l'Associació, 1990-$x1130-6084$gnº100 (noviembre/diciembre 2006)

 Ex.:

 773 0# $tIEEE transactions on vehicular technology$x0018-9545$gVol. 49, no. 5 (Sept. 2000)

 Ex.:

 773 0# $aBusquets, Joan, 1946-$tUrbanización marginal$dBarcelona : Edicions UPC, 1999$z8483013258

773 - Entrada de document font

El subcamp Obligatori per la 773 són $d (només en parts components d'un document font monogràfic), $g, $t, $w i els subcamps Obligatoris si Aplicables són $a, $b, $x, $z

Ús del $g

  • Useu el $g per detallar la localització dels articles buidats d'una revista.

Ex.:

300 ## Pàgines 134-143

773 0# $tDialoghi internazionali : città nel mondo$d[Milano] : Bruno Mondadori, 2006-$z9788861593213$gN. 10 (Apr. 2009)


  • Useu el subcamp $a del camp 300 per facilitar la paginació de les parts buidades dins el document font siguin capítols de llibres, articles, etc. així com la descripció de fulls solts

Ex.:

100 1# Solà-Morales, Manuel de,$d1939-2012$eautor

245 13 La Tesi de Joan Busquets, trenta anys després :|bel projecte del procés /$cManuel de Solà-Morales

300  ## Pàgines 7-8

773 0# Busquets, Joan, 1946-$tUrbanización marginal$dBarcelona : Edicions UPC, 1999


Parts components de documents electrònics en línia

  • En cas que la part component (article o capítol) sigui accessible en línia, afegiu els camps 007, 336/338, 500, 730 i 856 40 tal i com es detalla als següents exemples.
  • Sempre que sigui possible, es posarà la URL que enllaça directament a la part concreta que s’està descrivint (capítol o llibre). En cas contrari (per exemple, tots els capítols d’un e-llibre es troben a un pdf únic) es posarà la URL de tot el document.

Ex.:

007         cr |||||||||||    

 041 0#    cat$aspa 
100  1#  Montaner, Josep Maria,$d1954-$eautor
245 13   El Dret a l'espai públic :$bprincipis i exemples /$cJosep Maria Montaner
300  ##  1 recurs en línia (pàgines 87-101)
336 ##   text$btxt$2rdacontent
337 ##   informàtic$bc$2rdamedia
338 ##   recurs en línia$bcr$2rdacarrier
588 ##   Descripció del recurs: 28 de març de 2012
546 ##   Text en català i castellà
540 ##   Accés lliure
650 #7   Espais públics$xAspectes socials$2lemac
650 #7   Vida urbana$xAspectes socials$2lemac
650 #7   Sociologia urbana$2lemac
650 #7   Drets humans$2lemac
773 0#   $tDret a la ciutat$dBarcelona : Institut de Drets Humans de Catalunya, 2011
856 40   $zAccés lliure$uhttp://www.observatoridesc.org/sites/default/files/publicacio_2.pdf

Ex.:

007 cr |||||||||||
100 1# Bitrián Varea, Carlos$eautor
245 10 Patrimonio cultura :$bamenazas contemporáneas y propuestas para la conservación /$cCarlos Bitrián Varea
300 ## 1 recurs en línia (pàgines 41-55) 
336 ## text$btxt$2rdacontent
337 ## informàtic$bc$2rdamedia
338 ## recurs en línia$bcr$2rdacarrier
588 ## Descripció del recurs: 17 d'octubre de 2013
650 #7 Patrimoni cultural$xProtecció|2lemac
730 0# E-prints UPC
773 0# $tRujiar : Miscelánea del Centro de Estudios Bajo Martín$x1696-0882$gNº XIII (2012)
856 40 $zAccés lliure$uhttp://hdl.handle.net/2117/18833

775 - Entrada d'una altra edició 

En el CCUC aquesta informació és només obligatòria en cas d'edicions facsímils o reeditades quan en el CCUC existeix l'edició original i l'edició facsímil o reeditada  

Podeu només afegir una 775 en l'edició facsímil. 

Ex.:

Edició facsímil

111 2# Saló d'Humoristes$n(2n :$d1934 :$cBarcelona, Catalunya),$jautor
245 10 2n. Saló d'Humoristes /$corganitzat per l'Associació d'Humoristes de Barcelona
264 #1 [Barcelona?] :$b[editor no identificat],$c1990
264 #3 Barcelona :$bImp. Rafols
775 08 $iFacsímil de (manifestació):$t2on. Saló d'Humoristes$dBarcelona : [La Galería?], 1934

Edició original

111 2# Saló d'Humoristes$n(2n :$d1934 :$cBarcelona, Catalunya),$jautor
245 10 2on. Saló d'Humoristes /$corganitzat per l'Associació d'Humoristes de Barcelona
264 #1 Barcelona :$b[La Galería?],$c1934


Ex.: d'una reedició

008/06   r19961977  

020 ## 047101656X|qcartoné

245 10 Predictions and improved estimation in linear models /|cJohn Bibby and Helge Toutenbourg

264 #1 Ann Arbor :|bUniversity Microfilms International ,|c1996

775  08 |iReproducció de (manifestació):|tPredictions and improved estimation in linear models|d Chichester : Wiley, 1977

Edició original

245 10 Predictions and improved estimation in linear models /|cJohn Bibby and Helge Toutenbourg

264 #1 Chichester : Wiley, 1977
--------------------------

Març 2019


  • No labels