Skip to end of metadata
Go to start of metadata

264 MENCIÓ DE PRODUCCIÓ, PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, FABRICACIÓ I COPYRIGHT

Els subcamps Obligatoris per la 264 són $a, $b i $c 


1. GENERALITATS

 

 • El lloc de publicació, el nom de l’editor i la data de publicació són elements bàsics per als recursos publicats.
 • Opcionalment detalleu la menció del distribució o del fabricant (impressió) si ho considereu necessari o no teniu el nom de l'editor. En aquest cas, feu ús del segon indicador de la 264.  

Ex. Distribuïdor:

 264 #1 $aNew York :$b [editor no identificat], $c1965

 264 #2 $b Distributed by F.W. Dodge Corp.


 Ex.: Fabricant (impressió, còpia, fosa, etc. )

 264 #1 $aPhiladelphia :$b[editor no identificat],$c1890

 264 #3 $bThomson Printing Company

 • Si les mencions s’extreuen de fonts d’informació externes al recurs mateix, s’han d’incloure entre claudàtors de forma independent per cada menció:

Ex.:

SI           264 #1 $a[Barcelona] :$b[Grup Mediterrània d'Investigacions Speleològiques],$c[1981]

NO         264 #1 $a[Barcelona :$bGrup Mediterrània d'Investigacions Speleològiques,$c1981]

 • En RDA ja no s'usen les abreviatures [s.l.] o [s.n]. Si no podeu identificar els elements de la menció de publicació, doneu aquesta informació de la següent manera:

Ex.:

264 #1 $a[Lloc de publicació no identificat] :$b[editor no identificat],$c[data de publicació no identificada]


 • Transcriviu la informació tal i com apareix en el document:
  a) Sense ometre cap dada ni usar abreviatures (llevat que aquestes apareguin en el mateix document):

Ex.:

SI       264 #1 $aNew York :$bJ.J. Wilson Publishing Company

        NO     264 #1 $aNew York :$bJ.J. Wilson

Ex.:

SI       264 #1 $aVictoria, British Columbia, Canada :$bDepartment of Geography, University of Victoria,$c1970

        NO     264 #1 $aVictoria , B.C. :$bDept. of Geography, University of Victoria,$c1970

Ex.:

SI       264 #1 $aLondon :$bSage Publications on behalf of the David Davies Memorial Institute for International Studies,$c2005

        NO     264 #1 $aLondon :$bSage,$c2005

Ex.:

SI       264 #1 $aWestport, Connecticut :$b Libraries Unlimited, a member of the Greenwood Publishing Group,$c2009

        NO     264 #1 $aWestport :$bLibraries Unlimited,$c2009

b) Sense corregir els possibles errors i per tant no useu les abreviatures  [i.e] o [sic]. Mencioneu, addicionalment,  la informació correcta en una nota explicativa:

Ex.:

264 #1 $a[Barcelona] :$bDebolsillo,$c2000

500 ## $aEn realitat editat per Debutxaca

Ex.:

264 #1 $aSant Fost de Capsentelles :$bTrianflec,$c[1991]

500 ## $aPublicat a Sant Fost de Campsentelles


 • Si el lloc de publicació, distribució o fabricació, o l'editor, distribuïdor o fabricant figura en més d’una llengua o escriptura, enregistreu la forma que està en la llengua o escriptura del títol propi. Si això no es pot aplicar, enregistreu el nom en la llengua o escriptura que figura en primer lloc.

Ex.:

245 10  $aPlanificación de la enseñanza superior :$bescenarios para el sistema público de la Comunidad Autónoma del País Vasco /$cdirección: Tomás Moltó y Esteve Oroval ; investigador principal: Jorge Calero

SI     264 #1 $aVitoria :$bServicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco,$c1993

NO   264 #1 $aVitoria = Gasteiz :$bServicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia,$c1993 


 • En el cas d’obres en diverses parts (multivolum), feu notes sobre les diferències en el lloc de publicació, distribució o fabricació i/o en els noms dels editors, distribuïdors o fabricants si es consideren importants per a la identificació o l’accés. Si els canvis han estat nombrosos, podeu fer una nota general:

Ex.:

264 #1 $aMediolano :$bCisalpino-Goliardica,$c1978-1982

500 ## $aAl primer volum consta el lloc d'edició: Ticini

Ex.:

264 #1 $aBarcelona :$bBiblioteca Balmes,$c1933-1969

500 ## $aVariant de la menció d’editor en el volum 3: Miquel Batllori

Ex.:

264 #1 $aBarcelona :$bIsidro Rosés,$c[entre 1900 i 1999]

500 ## $aEl nom de l’editor varia


 • Si els llocs o les dates són dades incertes, proporcioneu-les seguides d’un interrogant, sense emprar guionets ni abreviatures com [ca.]:


Lloc de publicació conegut

264 #1 $a[Paris] :$bSyndicat national de l'édition,$c[1987]

264 #1 $a[France] :$bGallimard,$c1994

Lloc de publicació incert

264 #1 $a[Catalunya?] :$bServicios e Informaciones Cartográficos,$c1986

264 #1 $a[Espanya?] :$bOdal,$c1976

Lloc de publicació incert amb indicació de la jurisdicció superior

264 #1 $a[Essex Junction? Vermont] :$bOliver Wight,$c1986

Lloc de publicació conegut, amb indicació d’una jurisdicció incerta

264 #1 $a[Córdoba, Argentina?] :$bLibrería Cervantes,$c1950

Any conegut

[2015]

Any conegut, que pot ser un de dos anys consecutius

[1980 o 1981] --> NO [198-]

[2009 o 2010] --> NO [20--]

Any probable

[1950?]

[1960?]

Rang probable d’anys

[entre 1900 i 1950?] --> NO [19--?-]

[entre 1980 i 1989?] --> NO [198-?]

Data més antiga/recent possible

[no abans de 1995]

[no abans de 21 d’agost de 1492]

[no abans de 15 de gener de 2010]

[no després de 2000]

[no després de 21 d’agost de 1492]

Rang de dates més antiga/recent

[entre el 12 d’agost, 1899 i el 2 de març, 1900]

[entre 1970 i 1979] --> NO [197-]

[entre 1800 i 1899] --> NO [18--]


2. LLOC DE PUBLICACIÓ I NOM DE L'EDITOR ($a, $b)

 • Abans d'usar la frase "lloc de publicació no identificat" esgoteu tots els recursos de consulta que tingueu usant qualsevol lloc probable.

Ex.:

Al document apareix: ABC Publishers, 2009. Distributed by Iverson Company, Seattle

264 #1 $a[Seatle] :$bABC Publishers,$c2009

Ex.:

Al document no apareix el lloc de publicació. Aquest s'ha obtingut de la pàgina web de l'editorial

264 #1 $a[Québec] :$bPresses de l'Université Laval,$c2003


 •  Transcriviu el nom de la localitat (ciutat, poble, etc.) i/o el nom de la jurisdicció més gran (estat, província, etc.) si figuren a la font d’informació i si la considereu necessària per a la identificació.

 Ex.:

 264 #1 $aVictoria, British Columbia, Canada :$bDepartment of Geography, University of Victoria,$c1970

 264 #1 $aCórdoba [Argentina] :$bAlveroni,$c2001


 • Si a la font d’informació figura més d’un lloc de publicació, només es requereix el primer element enregistrat. No obstant això, si una de les mencions és catalana i no apareix en primer lloc, podeu donar totes les mencions de llocs (per tal de poder recuperar la menció més pròxima geogràficament). En cas que l'ISBN sigui d'un país que no sigui el primer, poseu el país que coincideixi. 

 

         

Ex:

264 #1 Buenos Aires :$bEditorial Médica Panamericana,$c2000 

Ex.: 

264 #1 Catarroja ;$aBarcelona ;$aPalma :$bEditorial Afers,$c1995

 

 • Si a la font d'informació figura més d'un editor, siguin coedicions o apareixen dues entitats amb funcions diferents és recomanable posar totes les mencions de llocs i d'editors per tal d'identificar amb claredat l'edició que esteu catalogant

Ex.: A la publicació apareixen les editorials Gallimard (Paris) i Planeta DeAgostini (Barcelona):   

264 #1 Paris :$bGallimard ;$aBarcelona :$bPlaneta DeAgostini,$c[1989]

Ex.: A la menció de publicació apareixen dues entitats amb dues funcions diferents: 

264 #1 Oxford :$bPublished in association with the IUCC by Blackwell Scientific Publications


 • En cas de coedició, es recomanable posar totes les mencions de llocs i d'editors per tal d'identificar amb claretat l'edició que esteu catalogant. 


3. DATA DE PRODUCCIÓ, PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, FABRICACIÓ O COPYRIGHT ($c) 

Si no teniu la data de publicació, abans d'usar la frase "[data de publicació no identificada]" considereu com a possible data, sempre i quan això sembli raonable, i per ordre de preferència:

 1. la data de copyright de l'editor en qüestió
 2. la data de fabricació (impressió o DL)
 3. la data de distribució
 4. qualsevol data extreta d'altres recursos

En cas que en la font d'informació la data aparegui detallant el dia o el mes, transcriviu aquesta informació tal com apareix. (recordeu que en aquest cas el codi de la posició 6 de la 008 ha de ser "e")

Ex.

008        170927e201602  spc|||||o     000 0 cat|c
264 1#   Barcelona :|bEdicions62,|cfebrer de 2016


Informació que apareix a la font

Menció de publicació

Apareix la data de copyright 1988 de l'editor264 #1 $aNew York :$bSpringer-Verlag,$c[1988]

2009 distribution

264 #1 $aOmaha, Nebraska :$bMeans Pub. Co,$c[2009]

008/06:               s

008/07-10:          2009

008/11-14:          ####

Apareix l’any de distribució 1999, però el prefaci està signat amb l’any 1990

264 #1 $aNew York :$bExeter Books:$c[entre 1990 i 1999]

008/06:               q

008/07-10:          1990

008/11-14:          1999

First Printing 1942

264 #1 $aNew York :$bThe Macmillan Co.,$c[1942]

008/06:               s

008/07-10:          1942

008/11-14:          ####

Només apareix la data del Dipòsit Legal 1992

264 #1 $aMadrid :$bMAPFRE,$c[1992]

008/06:               s

008/07-10:          1992

008/11-14:          ####

Seguint la premissa anterior, quan el document és una reimpressió de l'edició que s'està catalogant, i no es té cap altra data que la de la pròpia reimpressió, feu servir aquesta informació per establir una data probable de publicació:

   Ex.:

Informació que apareix a la font

Menció de publicació

Reimpresión 1990

250 ## 3a ed.

264 #1 $aBarcelona :$bOmega,$c[1990?]

500 ## $aReimpressions: 1990

008/06:               s

008/07-10:          1990

008/11-14:          ####

15th Impression 1980

264 #1 $c[no després del 1980]

500 ## $aReimpressions: 1980

008/06:               q

008/07-10:          19uu

008/11-14:          1980


Opcionalment i en cas que, a més de la data de publicació, es consideri necessari detallar la data de copyright, poseu-la sempre en una etiqueta 264 a part i usant el segon indicador 4 (RDA 2.11). Per exemple, aquest seria el cas de:

 • Documents que presenten al copyright un any posterior a l'any vigent
 • Documents que presenten dates de publicació i de copyright molt distants

 Ex.:

Informació que apareix a la font

Menció de publicació

Document editat l'any 2016.

Apareix la data de copyright 2017 (any posterior al vigent).

264 #1 $aBoston :$bCengage Learning,$c2016

264 #4 $c©2017

008/06:               t

008/07-10:          2016

008/11-14:          2017

Document publicat l'any 2011

Presenta la data de copyright 2015

264 #1 $aBarcelona :$bAngle,$c2011

264 #4 $c©2015

008/06:               t

008/07-10:          2011

008/11-14:          2015

En el cas d’obres en diverses parts (multivolum),  si la primera i/o última data no són disponibles, doneu alguna data aproximada sempre que sigui possible. En canvi, si la data o dates no poden ser aproximades, no en feu constar cap (sense la menció “[data de ... no identificada]”, exclusiva per als recursos en una sola part).

 Ex.:

Només es coneix la data de publicació del darrer volum

-2000

Primer volum no disponible, del qual se’n coneix la data de publicació

[1998]-

Últim volum no disponible, del qual se’n coneix la data de publicació

1997-[2000]

Primer i últim volums no disponibles, dels quals se’n coneix les dates de publicació

[1881-1991]

No es disposa de cap data aproximada

 Barcelona :$bSalvat y Ca.

 En el cas de les dates estiguin expressades en paraules o en números romans, convertiu-les en números aràbics (RDA 1.8.2)

 Ex.: 

264 #1 $aBarcelona :$bCalpe,$c1919

500 ## $aA la portada: data de publicació en números romans

 Si la data que figura al recurs  no es correspon amb el calendari gregorià o el julià, afegiu la data o les dates corresponents del calendari gregorià o el julià. Indiqueu que la informació s’ha obtingut d`una font externa al recurs mateix

 Ex.:

4308 [1975]

Minguo 28 [1939]

5730 [1969 ou 1970]

Heisei 1 [1989]

anno 18 [1939]

©2556 [2013]

 

Si la data apareix en la forma d’un cronograma, registreu-la en números, indicant que la informació s’ha pres d’una font externa. Addicionalment, transcriviu el cronograma en una nota si es considera important per a la identificació:

Ex.:

264 #1 $aWürzburg :$b[editor no identificat],$c[1666]

500 ## $aData obtinguda del cronograma de p. [10]: Me ergo frVere aC DIV VaLe

 

 Si la data figura a la font d’informació en més d’un calendari, només es requereix la data en el calendari preferit per la agència catalogràfica


4. RECURSOS NO PUBLICATS 

 Doneu sempre la data de producció dels recursos no publicats i, només de forma opcional, el lloc i el nom del productor. (RDA 2.7)

 Ex.:

264 #0  $c1998

264 #0  $c[2014?]

264 #0  $c[2000-2002]


5. RECURSOS EN LÍNIA

Quan catalogueu un recurs en línia NO doneu el distribuïdor en la zona de la publicació, la distribució, etc.

Si considereu rellevant fer menció del distribuïdor doneu-lo en una nota pública ($z) del camp 856.

Ex.:

NO 245 10 C Primer Plus /$cStephen Prata

       264 #1 Boston (Mass) :$bProquest,$c2002

SI 245 10 C Primer Plus $h[Recurs electrònic] /$cStephen Prata

    264 #1 Indianapolis :$bSams Publishing,$c1998

    856 40 $zAccés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC i BC$uhttp://proquest.safaribooksonline.com/main.asp?bookname=1571691618


En cas que una publicació estigui disponible a través de dos o més distribuïdors feu un únic registre bibliogràfic amb dos o més camps 856 i 730.

5.1. Si el document és una reproducció d’un material imprès:

Considereu reproducció una manifestació que és una rèplica d’un exemplar (o un grup d’exemplars) o una altra manifestació (ex. una reimpressió sense canvis) i que pretén ser un substitut de l’original. Una reproducció correspon generalment a un procés mecànic i no intel·lectual. Les característiques físiques de la reproducció, com el color, la resolució d’imatge, o la fidelitat del so estan influenciades pel procés particular usat en la seva creació i poden ser diferents de l’original. Una reproducció es fa normalment perquè l’original és d’accés limitat, de localització remota, d’alt cost, d’utilitats restrictives o està deteriorat. Per exemple són reproduccions: la majoria de les revistes electròniques subscrites consorciadament com les corresponents al paquet de PCI o d’Emerald, etc.

Quan catalogueu un recurs en línia que és una reproducció d’un material imprès:

a) Si la zona de publicació, etc. del material imprès apareix a la font que esteu emprant per la catalogació, doneu aquesta informació en el registre de la versió electrònica.

Ex.: En la font emprada apareix tota la zona de publicació del material imprès.

 

Ex.:

245 00 International journal of comparative sociology
362 1# Comença : Volum 1, no. 1 (March 1960)-
264 #1 Leiden :$bE. J. Brill,$c1960-
588 ## Descripció basada en Volume 1, no. 1 (March 1960), el  19 febrer 2002


b) Si sabeu la zona de publicació, etc. per altres fonts consultades o per deducció doneu en part o tota la zona entre claudàtors.

Ex.: En la font emprada apareix el lloc i l’editor però la data de publicació s’ha de deduir.

 

Ex.:

245 00 Clinical performance and quality healthcare

264 #1 Bradford :$bMCB University Press,$c[1993?]-
588 ## Descripció basada en: Vol. 7, núm, 3 (1999), el 14 juliol 2001

 

c) Si no teniu la informació del material imprès, doneu aquesta informació de la següent manera:

Ex.: 

264 #1 [Lloc de publicació no identificat] :$b[editor no identificat],$c[data de publicació no identificada]


Recordeu que les dates de publicació són independents del fons electrònic del que disposeu en el moment de la catalogació.

5.2 Si el document no és una reproducció d’un material imprès  o neix en digital 

En cas que dubteu que el recurs sigui una reproducció, o bé que no ho sigui, doneu en la zona de publicació, si les sabeu, les mencions relatives al format electrònic, o bé, si no sabeu aquesta informació, useu les abreviatures corresponents ([S.l.], etc.).

Ex.: Una tesi doctoral en .PDF no es considera una reproducció d’un material imprès.

 

Ex.: 

245 00 Estudio de una metodologia para evaluar la calidad del servicio del alumbrado urbano

264 #1 [Barcelona] :$bUniversitat Politècnica de Catalunya,$cDL 2001



--------------------------

Agost 2018

 • No labels