Skip to end of metadata
Go to start of metadata

250 MENCIÓ D'EDICIÓ 

Els subcamps Obligatoris per la 250 són $a i $b


$a: Menció d'edició

Transcriviu la menció d'edició tal com apareix en el recurs, sense abreviatures llevat que figurin en el recurs. La primera edició també s'anota però només quan consta en el recurs. 

Ex. 250 ## Primera edició

Si la designació d'edició només conté lletres o números però no paraules, afegiu entre claudàtors el terme apropiat.(RDA 2.5.2.3)

Ex.: 

250 ## 3e [édition]

NO 250 ## 3e

Ex.:

250 ## [Version] 1.1

NO 250 ## 1.1

Si la menció d'edició forma part integrant del títol propi, del complement del títol o de la menció de responsabilitat o la designació està lligada gramaticalment, enregistreu-la tal com apareix i no creeu una 250. (RDA 2.5.2.6)

Ex.:  

La menció d'edició està integrada al títol propi, no creeu cap 250

245 14 The Compact edition of the Oxford English dictionary


$b: Resta de la menció d'edició

Generalment transcriviu en aquest subcamp una menció de responsabilitat personal o d'entitat i/o una menció paral·lela d'edició. Transcriviu la informació tal com apareix en el recurs

Ex.: 

250 ## Versión al español de la tercera edición italiana, con anotaciones /$bpor el Dr. Fernando Ocaranza

700 1# Ocaranza, Fernando ,$etraductor,$eescriptor de contingut textual suplementari

 

245 00 Schmidek & Sweet operative neurosurgical techniques :|bindications, methods, and results

250 ## Sixth edition /|b[edited by] Alfredo Quiñones-Hinojosa

700 1# Quiñones-Hinojosa, Alfredo,|eeditor literari

 

----------------------------

Juliol 2018

 

  • No labels