Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Abast

Assigneu aquest nivell a les obres ingressades per altres vies que la compra (donatius, intercanvis, llegats, etc.), en funció del seu interès per a la investigació. (la diferència principal en aquest nivell amb el nivell 4 és la no obligatorietat d'encapçalaments de matèria)

S'aplicarà als registres de materials visuals (cap06 = "k", "g", "o" o "r") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material visual sigui predominant.


Capçalera


CampSubcamps o posició  ValorsNotesExemples
 

Etiqueta del registre (capçalera)

O

    
 

pos. 05 (estat registre)

O

Manual

   
 

pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

g: Material projectable

k: Material gràfic bidimensional no projectable

o: Document compost

r: Artefacte tridimensional o objecte natural

p: material mixt

  
 

pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

   
 

pos. 08 (tipus control)

O

Defecte

#

  
 pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea  
 

pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

7: nivell mínim

  
 

pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD

  

001

Número de control

O

Automàtic

 

Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

007

Camp fix de la descripció física

OA

  

Aplicable només per a recursos electrònics remots

 
 

pos. 00 (Categoria de material)

O

Manual

c: recurs electrònic

  
 

pos. 01 (Design.gral. material)

O

Manual

r: remot

  
 

pos. 02

O

Defecte

#

  
 

pos. 03

O

Defecte

|

  
 

pos.04

O

Defecte

|

  
 

pos. 05

O

Defecte

|

  
 

pos. 06

O

Defecte

|

  
 

pos. 07

O

Defecte

|

  
 

pos. 08

O

Defecte

|

  
 

pos. 09

O

Defecte

|

  
 

pos. 10

O

Defecte

|

  
 

pos. 11

O

Defecte

|

  
 

pos. 12

O

Defecte

|

  
 

pos. 13

O

Defecte

|

  

008

Codis d'informació

O

    
 

pos.06 (Tipus data)

O

Manual

   
 

pos. 07-10 (Data 1)

O

Manual

   
 

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

   
 

pos. 15-17 (País)

O

Manual

   
 

pos. 18-20 (Durada projecció)

O

Manual 

 

Aplicable només per imatges en moviment = cap06 = g 
 

pos. 21 (Indefini)

O

Defecte

#

  
 

pos. 22 (Destinataris)

O

Manual

 

Aplicable només per a material didàctic 
 

pos. 23-27(Sense definir)

O

Defecte

#####  
 

pos. 28  (Publ. govern)

O

Manual

 

  
 

pos. 29 (Forma document)

O

Defecte

|  
 

pos. 30-32 (Sense definir)

O

Defecte

###

  
 

pos. 33 (Tipus material)

O

Manual

   
 

pos. 34 (Tècnica)

O

Defecte

|  
 

pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

   
 

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|

  
 

pos. 39 (Font catalogació)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional

  
011Número d'enllaç a les cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes 
 $a Número d'enllaç a les cobertesOManual   
023Número de repositori de cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143
 

$a Número de repositori de cobertes

OManual   
0243# - EANOA    
 $a Número normalitzat o codiOManual   
028Número d'editorOA    
 $a Número d'editorOManual   
 $b FontOAManual   
033Data/hora i lloc d'un esdevenimentOA    
 $a Data i hora formatadesOManual   

040

Font de la catalogació

O

    
 

$a Agència catalogràfica original

O

Manual

 

 

040 ## ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$dES-BaUPC

 

$bcat

O

Defecte

   
 

$c Agència que fa la transcripció

O

Manual

   
 

$d Agència que fa la modificació

O

Manual

 

Considereu com una  modificació: un canvi rellevant o una pujada de nivell

 
 $e rdaODefecte   

100

Entrada principal - Nom personal

OA

    
 

$a Nom personal

O

Manual

   
 

$b Numeració

OA

Manual

   
 

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

   
 

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

   
 

$q Forma completa del nom

OA

Manual

   
 

$e Terme de relació

OA

   Consulteu Apèndix Ide les RDA100 1# Ahtila, Eija-Liisa,$d1959-$eguionista,$edirector cinematogràfic
 $j Qualificador d'atribucióOAManual   

110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA

    
 

$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

   
 

$b Unitat subordinada

OA

Manual

   
 

$c Lloc de congrés

OA

Manual

   
 

$d Data de congrés

OA

Manual

   
 

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

   
 $e Terme de relacióOAManual Consulteu Apèndix I de les RDA 
111Entrada principal: nom de congrésOA    
 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrésOAManual   
 $e Unitat subordinadaOAManual   
 $j Terme de relacióOAManual Consulteu Apèndix I de les RDA 
 $n Número de part/secció/congrésOAManual   
130Entrada principal - Títol uniformeOA    
 

$a Títol uniforme

O

Manual

   
 

$d Data de signatura d'un tractat

OA

Manual

   
 

$f Data d'una obra

OA

Manual

   
 $h Tipus de suportOAManual   
 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

   
 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

   
 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

   
 

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

   
 

$s Versió

OA

Manual

   
240

Títol uniforme

OA

 

   
 

$a Títol uniforme

O

Manual

   
 

$d Data de signatura d'un tractat

OA

Manual

   
 

$f Data d'una obra

OA

Manual

   
 $h Tipus de suportOAManual   
 

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

   
 

$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

   
 

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

   
 

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

   
 

$s Versió

OA

Manual

   
245Menció de títolO    
 $a TítolOManual   
 $b Resta del títolOAManual   
 $c Menció de responsabilitatOAManual    
 $n Número de part/secció d’una obraOAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
246Forma variant del títolOA  
 
 $a TítolOManual   
 $i Text de visualitzacióOAManual   
250Menció d’edicióOA    
 $a Menció d’edicióOManual   
264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA    
 $a Lloc de producció, publicació, distribució, fabricacióOManual   
 $b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual   
 $c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual   
300Descripció físicaO    
 $a ExtensióOAManual   
 $b Altres detalls físicsOAManual És obligatori només per a material projectable" (g) i quan els detalls físics estan fora dels estàndards habituals: NTSC, secam, sense so, mut, etc. 
 $e Material d’acompanyamentOAManual   
336

Tipus de contingut

O    
 $a Terme de tipus de contingutOManual   
 $b Codi de tipus de contingutOManual   
 $2 FontODefecterdacontent  
337Tipus de suportO    
 $a Terme de tipus de suportOManual   
 

$b Codi de tipus de suport

OManual   
 $2 FontODefecterdamedia  
338Tipus de suport físicO    
 $a Terme de tipus de suport físicOManual   
 $b Codi de tipus de suport físicOManual   
 $2 FontODefecterdacarrier  
362

Dates de la publicació i/o designació seqüencial

OA  Només aplicable a Recursos continus 
 $a Dates de la publicació i/o designació seqüencialOManual   
490

Menció de col·lecció

OA    
 $a Menció de col·leccióOManual   
 $v Designació de volum/designació seqüencialOAManual   
500Nota generalOA    
 $a Nota generalOManual Vegeu la pauta de material visual per la obligatorietat de les notes 
505Nota de contingut formatadaOA    
 $a Nota de contingut formatadaOManual   
700Entrada secundària - Nom personalOA  


 
 $a Nom personalOManual   
 $b numeracióOAManual   
 $cTítols i altres paraules associades a un nomOAManual   
 $d Dates associades a un nomOAManual   
 $e Terme de relacióOAManual Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 
 $f Data d'una obra
OAManual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $i Informació de relacióOAManual Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària 
 $j Qualificador d'atribucióOAManual   
 $k Subencapçalament de forma
OAManual   
 $l Llengua de l'obra 
OAManual   
 $n Número de part/secció d'una obraOAManual   
 $p Nom de part / secció d'una obraOAManual   
 $q Forma completa del nomOAManual   
 $s Versió
OAManual   
 $t Títol de l'obraOAManual   
710Entrada secundària - Nom d'entitatOA    
 $a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual   
 $b Unitat subordinadaOAManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual   
 $e Terme de relacióOAManual Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 
 $f Data d'una obraOAManual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $i Informació de relacióOAManual Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària 
 $k Subencapçalament de formaOAManual   
 $l Llengua de l'obraOAManual   
 $n Número de part/secció/congrés
OAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
 $s VersióOAManual   
 $t Títol de l’obraOAManual   
711Entrada secundària: nom de congrésOA    
 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual   
 $c Lloc de congrésOAManual   
 $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual   
 $e Unitat subordinadaOAManual   
 $f Data d'una obra
OAManual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $i Informació de relacióOAManual Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària 
 $j Terme de relacióOAManual Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j 
 $k Subencapçalament de forma
OAManual   
 $l Llengua de l'obra
OAManual   
 $n Número de part/secció/congrés
OAManual   
 $p Nom de part/secció d’una obraOAManual   
 $s Versió 
OAManual   
 $t Títol de l’obraOAManual   
730Entrada secundària - Títol uniformeOA  


 
 $a Títol uniformeOManual   
 $d Data de signatura d'un tractatOA Manual   
 $f Data d'una obraOA Manual   
 $h Tipus de suportOAManual   
 $k Subencapçalament de formaOA Manual   
 $l Llengua de l'obraOA Manual   
 $n Número de part/secció/congrésOA Manual   
       
 $p Nom de part/secció d'una obraOA Manual   
 $s VersióOA Manual   
 $t Títol de l'obraOAManual   
773Entrada de document fontOA  Només obligatori en cas de parts components 
 $a Encapçalament d’entrada principalOAManual   
 $b EdicióOAManual   
 $d Lloc, editor i data de publicacióOManual Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic 
 $g Informació sobre la relacióOManual   
 $t TítolOManual   
 $x ISSNOAManual   
 $z ISBNOAManual   
856

Localització i accés electrònic

OA    
 $u URLOManual   
 $z Nota públicaOAManual   
 $3 Materials especificatsOAManual   
917 Missatge d'adquirint-seOA    
 $a LocalitzacióOManual   
918 Missatge de publicant-se OA    
 $a LocalitzacióOManual   
940Procedència del registre bibliogràficO    
 $a Codi de la font de catalogacióOManual   
 $c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual   

 ___________________

Gener 2018


  • No labels