Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Abast

 Assigneu aquest nivell quan catalogueu material sense examinar. (per exemple les precatalogacions de les obres en procés d'adquisició)

S'aplicarà als registres de materials sonors: Música (impresa, manuscrita i sonora) i materials sonors no musicals en qualsevol suport (cap06 = "c", "d", "i" o "j") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material sonor sigui predominant.

Capçalera 

 

CampSubcamps o posició

ValorsNotesExemples

Etiqueta del registre (capçalera)

O


pos. 05 (estat registre)

O

Manual

pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

c: música impresa

d: música manuscrita

i: enregistrament sonor no musical

j: enregistrament sonor musical

p: material mixt
pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

pos. 08 (tipus control)

O

Defecte

#


pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea


pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

5: nivell parcial
pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD001

Número de control

O

Automàtic


Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

007

Camp fix de la descripció física

OAAplicable només per a recursos electrònics remotspos. 00 (Categoria material)

O

Manual

C: recurs electrònic
pos. 01 (Design. gral. material)

O

Manual

r: remot
pos. 02

O

Defecte

#
pos. 03

O

Defecte

|
pos.04

O

Defecte

|
pos. 05

O

Defecte

|
pos. 06

O

Defecte

|
pos. 07

O

Defecte

|
pos. 08

O

Defecte

|
pos. 09

O

Defecte

|
pos. 10

O

Defecte

|
pos. 11

O

Defecte

|
pos. 12

O

Defecte

|
pos. 13

O

Defecte

|008

Codis d'informació

OLa resta de posicions les omple el sistema automàticament

pos.06 (Tipus data)

O

Manual

pos. 07-10 (Data 1)

O

Manual

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

pos. 15-17 (País)

O

Manual

pos. 18-19 (Forma composició)

O

Manual

pos. 20 (Format música)OManualpos. 21 (Parts música)OManualpos. 22 (Destinataris)

O

Defecte

|

Només aplicable a materials didàctics

pos. 23 (Forma document)

O

Manual

pos. 24-29 (Material acomp.)

O

Manual

pos. 30-31 (Text literari)

O

Defecte

||
pos. 32 (Sense definir)

O

Defecte

#
pos. 33 (Transpos./arr.)

O

Manual

pos. 34 (Sense definir)

O

Defecte

#
pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|
pos. 39 (Font catalogació)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional011Número d'enllaç a les cobertesOA

És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes

$a Número d'enllaç a les cobertesOManual


020

ISBN

OA


$a ISBN vàlid

O

Manual020 ## 0788716492


$z ISBN anul·lat/no vàlid

OA

Manual020 ## $z0870684302

022ISSNOA

Només aplicable per a Recursos continus

$a ISSN vàlid

O

Manual022 ## 0046-225X

$y ISSN incorrecte

OA

Manual022 ## $y0046-2254

023

Número de repositori de cobertes

OAÉs aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143

$a Número de repositori de cobertes

O

Manual
0242# - ISMNOA 


 $a ISMN vàlidOManual

024 2# M571100511

040

Font de la catalogació

O


$e rdaODefecte


100

Entrada principal - Nom personal

OA


$a Nom personal

O

Manual

$b Numeració

OA

Manual

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

$q Forma completa del nom

OA

Manual

$e Terme de relació

OAConsulteu Apèndix I de les RDA100 1# Post, Douglas,$ecompositor,$elletrista

$j Qualificador d'atribucióOAManual


110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA


$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

$b Unitat subordinada

OA

Manual

$c Lloc de congrés

OA

Manual

$d Data de congrés

OA

Manual

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA
111Entrada principal: nom de congrésOA
$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrésOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$j Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA

$n Número de part/secció/congrésOAManual


130Entrada principal - Títol uniformeOA   

$a Títol uniforme

O

Manual

$f Data d'una obra

OA

Manual

$h Tipus de suportOAManual$k Subencapçalament de formaOAManual$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$m Repartiment de l'execucióOAManual$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$o Menció d'arranjamentOAManual$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

$r TonalitatOAManual$s Versió

OA

Manual
240

Títol uniforme

OA

 

$a Títol uniforme

O

Manual

$f Data d'una obra

OA

Manual

$h Tipus de suport

OA

Manual
$k Subencapçalament de forma

OA

Manual

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$m Repartiment de l'execució

OA

Manual

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$o Menció d'arranjament

OA

Manual

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

$r Tonalitat

OA

Manual

$s Versió

OA

Manual
245Menció de títol O
$a TítolO
$b Resta del títolOAManual


246Forma variant del títol OA
$a TítolOManual$i Text de visualització OAManual

 
250Menció d’edició OA
$a Menció d’edicióOManual


264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA
$b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual$c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual


300Descripció físicaO
$a Extensió OAManual
Obligatori només en cas que el recurs estigui complet i si se'n coneix l'extensió total
336

Tipus de contingut

O
$a Terme de tipus de contingut OManual$b Codi de tipus de contingutOManual$2 FontODefecterdacontent

337Tipus de suportO
$a Terme de tipus de suport OManual$b Codi de tipus de suportOManual$2 FontODefecterdamedia

338Tipus de suport físic O
$a Terme de tipus de suport físicOManual$b Codi de tipus de suport físicOManual$2 FontODefecterdacarrier

490

Menció de col·lecció

OA    

$a Menció de col·leccióOManual
 

$v Designació de volum/designació seqüencial OAManual


700Entrada secundària - Nom personalOA

Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX$a Nom personalOManual$b numeracióOAManual$c Títols i altres paraules associades a un nom OAManual$d Dates associades a un nomOAManual$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$f Data d'una obra
OAManual$h Tipus de suportOAManual$j Qualificador d'atribucióOAManual$k Subencapçalament de forma
OAManual$l Llengua de l'obra
OAManual$m Repartiment de l'execucióOAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual$o Menció d'arranjamentOAManual$p Nom de part / secció d'una obraOAManual$q Forma completa del nomOAManual$r TonalitatOAManual$s Versió
OAManual$t Títol de l'obraOAManual


710Entrada secundària - Nom d'entitatOA 
Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

$a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$b Unitat subordinadaOAManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$f Data d'una obraOAManual$h Tipus de suport OAManual$k Subencapçalament de formaOAManual$l Llengua de l'obraOAManual$m Repartiment de l'execucióOAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$o Menció d'arranjamentOAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$r TonalitatOAManual$s VersióOAManual$t Títol de l’obraOAManual


711Entrada secundària: nom de congrés OA

Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$f Data d'una obra
OAManual$h Tipus de suportOAManual$j Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j

$k Subencapçalament de forma
OAManual$l Llengua de l'obra
OAManual$m Repartiment de l'execució OAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$s Versió
OAManual$t Títol de l’obraOAManual


730Entrada secundària - Títol uniformeOA 

 

Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

 Només Obligatori en cas de Lleis i tractats, sagrades escriptures, obres de música i llibrets

 Useu aquesta etiqueta per crear una entrada secundaria pel producte a través del qual es consulta el recurs electrònic.

 

$a Títol uniforme
OManual$f Data d'una obraOA Manual$h Tipus de suportOA Manual$k Subencapçalament de formaOA Manual$l Llengua de l'obraOA Manual$m Repartiment de l'execució OA Manual$n Número de part/secció/congrésOA Manual$o Menció d'arranjamentOA Manual$p Nom de part/secció d'una obraOA Manual$r TonalitatOA Manual$s VersióOA Manual


773Entrada de document font OA

Només obligatori en cas de parts components

$a Encapçalament d’entrada principalOAManual$b EdicióOAManual$d Lloc, editor i data de publicacióOManual
Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic

$g Informació sobre la relacióOManual$t TítolOManual$x ISSNOAManual$z ISBNOAManual


856

Localització i accés electrònic

OA $u URLOManual


917 Missatge d'adquirint-seOA
$a LocalitzacióOManual


918 Missatge de publicant-se OA
$a LocalitzacióOManual


940Procedència del registre bibliogràfic O
$a Codi de la font de catalogacióOManual$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual


 

 __________________

Febrer 2019  • No labels