Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CampSubcamps o posició

ValorsNotesExemples

Etiqueta del registre (capçalera)

O


pos. 05 (estat registre)

O

Manual
pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

a: material textual
pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

s: Publicació en sèrie

i: Recurs integrant

b: Part component seriada
pos. 08 (tipus control)

O

Defecte

#
pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea


pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

4: nivell bàsic
pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD001

Número de control

O

Automàtic


Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

007

Camp fix de la descripció física

OAAplicable només per a recursos electrònics remotspos. 00 (Categoria de material)

O

Manual

c: recurs electrònic
pos. 01 (Design.gral. material)

O

Manual

r: remot
pos. 02

O

Defecte

#
pos. 03

O

Defecte

|
pos.04

O

Defecte

|
pos. 05

O

Defecte

|
pos. 06

O

Defecte

|
pos. 07

O

Defecte

|
pos. 08

O

Defecte

|
pos. 09

O

Defecte

|
pos. 10

O

Defecte

|
pos. 11

O

Defecte

|
pos. 12

O

Defecte

|
pos. 13

O

Defecte

|008

Codis d'informació

O


pos.06 (Tipus data)

O

Manual

c - Recurs continu en curs

d - Recurs continu cessat

u - Estat desconegut del recurs continu
pos. 07-10 (Data 1)

O

Manual

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

pos. 15-17 (País)

O

Manual

pos. 18 (Periodicitat)

O

Manual

pos. 19 (Regularitat)OManual


pos. 20 (sense definir)ODefecte#


pos. 21 (Tip. Recurs Con.)OManualpos. 22 (Format original)

O

Defecte

|
pos. 23 (Forma document)

O

Manual

pos. 24 (Natur. obra sencera)

O

Defecte

|
pos. 25-27 (Contingut)

O

Defecte

|||
pos. 28 (Publicació govern)ODefecte|


pos. 29 (Publicació congrés)

O

Manual

pos. 30-32 (sense definir)

O

Defecte

|||
pos. 33 (Alfabet original)

O

Manual

pos. 34 (Convenció d'entrada)

O

Manual

pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|
pos. 39 (Font catalogació)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional011Número d'enllaç a les cobertesOA

És aplicable sempre el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes

$a Número d'enllaç a les cobertesOManual


017Número de copyright o de dipòsit legalOA
$a Número de copyright o de dipòsit legalOManual

017 ## DL B 524-1984$bBiblioteca de Catalunya

$b Agència que assigna el número
OManual


022

ISSN

OA


$a ISSN

O

Manual022 ## 0376-4583


$l ISSN-LOManual

022 ## $l1548-0518

$y ISSN incorrecte

OA

Manual022 ## $y0046-2254

023

Número de repositori de cobertes

OAÉs aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143

$a Número de repositori de cobertes

O

Manual
040

Font de la catalogació

O


$a Agència catalogràfica original

O

Manual040 ## ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$dES-BaUPC


$bcat

O

Defecte

$c Agència que fa la transcripció

O

Manual

$d Agència que fa la modificació

O

Manual


Considereu com una modificació: un canvi rellevant o una pujada de nivell$e rdaODefecte


041

Codi de llengua

OA


$a Codi de la llengua del text/banda sonora o títol separat

O

Manual

041## $afre$ager$aita$beng

$b Codi de la llengua del resumOAManual$h Codi de la llengua de l'originalOAManual


100

Entrada principal - Nom personal

OA


$a Nom personal

O

Manual

$b Numeració

OA

Manual

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

$q Forma completa del nom

OA

Manual

$e Terme de relació

OAConsulteu Apèndix I de les RDA

100 1# Smith, J.,$eautor

100 1# Antoni, Giovanni Antonio de,$dactiu 1554-1580,$eautor


$j Qualificador d'atribucióOAManual


110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA


$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

$b Unitat subordinada

OA

Manual

$c Lloc de congrés

OA

Manual

$d Data de congrés

OA

Manual

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA
111Entrada principal: nom de congrésOA
$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrésOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$j Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA

$n Número de part/secció/congrésOAManual


130Entrada principal - Títol uniformeOA   

$a Títol uniforme

O

Manual

$h Tipus de suportOAManual$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual
240

Títol uniforme

OA

 

$a Títol uniforme

O

Manual

$h Tipus de suportOAManual$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual
245Menció de títolO
$a TítolO
$b Resta del títolOAManual
Només aplicable si és important per a la identificació del recurs

$c Menció de responsabilitatOAManual
Només aplicable si és important per a la identificació del recurs

$n Número de part/secció d’una obraOAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual


246Forma variant del títolOA
$a TítolOManual$i Text de visualització OAManual

 
247Títol anteriorOA

Només en el cas de recursos integrants i en publicacions en sèrie en línia. S’utilitza per donar els títols anteriors en cas de canvi de títol del recurs

$a Títol propiOManual$f Data a designació seqüencialOAManual


250Menció d’edicióOA
$a Menció d’edicióOManual$b Resta de la menció d'edicióOAManual


264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA
$a Lloc de producció, publicació, distribució, fabricacióOManual
 

$b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual$c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual


300Descripció físicaO
$a Extensió OAManual
Obligatori només en cas que el recurs estigui complet i si se'n coneix l'extensió total

$b Altres detalls físics OAManual$e Material d’acompanyament OAManual


310

Periodicitat actual de la publicació

O
$a Periodicitat actual de la publicació OManual$b Data de periodicitat actual de la publicacióOAManual


321Periodicitat anterior de la publicacióOA
$a Periodicitat anterior de la publicacióOManual$b Dates de periodicitat anterior de la publicacióOAManual


336

Tipus de contingut

O
$a Terme de tipus de contingut OManual$b Codi de tipus de contingutOManual$2 FontODefecterdacontent

337Tipus de suportO
$a Terme de tipus de suport OManual$b Codi de tipus de suportOManual$2 FontODefecterdamedia

338Tipus de suport físicO
$a Terme de tipus de suport físicOManual$b Codi de tipus de suport físicOManual$2 FontODefecterdacarrier

362

Dates de la publicació i/o designació seqüencial

OA
$a Dates de publicació i/o designacions seqüencialsOManual


490

Menció de col·lecció

OA    

$a Menció de col·leccióOManual$v Designació de volum/designació seqüencial OAManual


500Nota general OA
$a Nota generalOManual
Només obligatòria per notes sobre la història bibliogràfica i notes de reimpressions, per notes a les mencions de responsabilitat, per notes al títol propi, al títol paral·lel i a les informacions complementàries del títol.
515Nota de particularitats de la numeracióOA
$a Nota de particularitats de la numeracióOManual


520ResumOA

Obligatòria només en cas de recursos integrants

$a Nota de resum, etc
525Nota de suplementOA

Obligatòria només per suplements o números especials normalment sense títol, que no han estat catalogats en registres separats, ni anotats en un camp 770

$a Nota de suplementOManual


530Nota de formats físics addicionals disponiblesOA

Obligatori només en el document original en cas de versions electròniques disponibles i no catalogades a part

$a Nota de formats físics addicionals disponiblesOManual


538Nota dels detalls del sistemaOA  Obligatori només en cas de recursos electrònics que precisen d'uns requeriments de programari o maquinari no estàndard

$a Nota dels detalls del sistemaOManual


546

Nota de llengua

OA


$a Nota de llenguaOManual$b Informació de codi o alfabetOAManual


550Nota d'entitat editoraOA
$a Nota d'entitat editoraOManual


555Nota d'índex cumulatiu/ajudes de cercaOA
$a Nota d'índex cumulatiu/ajuda de cercaOManual


580

Nota d'entrada d'enllaç complex

OA
$a Nota d'entrada d'enllaç complexOManual

S’utilitza, per exemple, quan una publicació en sèrie és el resultat de la unió de dos o més publicacions.
Com que aquesta relació no queda clara amb els camps 780, s’acostuma a donar aquesta nota per aclarir-ho.


588

Nota de la font de descripció

O
$a Nota de la font de descripcióOManual


600Entrada secundària de matèria - Nom personalOA $a Nom personalOManual$b NumeracióOAManual$c Títols i altres paraules associades a un nomOAManual$d Dates associades a un nomOAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$q Forma completa del nomOAManual$t Títol de l’obraOAManual$x Subdivisió generalOAManual$y Subdivisió cronològicaOAManual$z Subdivisió geogràficaOAManual$2 Font de l'encapçalament o del termeOAManual


610Entrada secundària de matèria: nom d’entitatOA $a Nom d’entitatOManual$b Unitat subordinadaOAManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d'un tractatOAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$t Títol de l’obraOAManual$x Subdivisió generalOAManual$y Subdivisió cronològicaOAManual$z Subdivisió geogràficaOAManual$2 Font de l'encapçalament o del termeOAManual
611 Entrada secundària de matèria: nom de congrésOA $a Nom de congrés OManual$c Lloc de congrés OAManual$d Data de congrés OAManual$e Unitat subordinada OAManual$n Número de part/secció d'una obra OAManual$p Nom de part/secció d’una obra OAManual$t Títol de l’obra OAManual$x Subdivisió general OAManual$y Subdivisió cronològica OAManual$z Subdivisió geogràfica OAManual$2 Font de l'encapçalament o del terme OAManual


630 Entrada secundària de matèria: títol uniformeOA $a Títol uniformeOManual$d Dates de signatura d’un tractat OAManual$f Data d’una obra OAManual$k Subencapçalament de forma OAManual$l Llengua de l’obra OAManual$n Número de part/secció d’una obra OAManual$p Nom de part/secció d’una obra OAManual$s Versió OAManual$x Subdivisió generalOAManual$y Subdivisió cronològica OAManual$z Subdivisió geogràficaOAManual$2 Font de l'encapçalament o del termeOAManual


650 Entrada secundària de matèria: terme temàticOA $a Terme temàtic OManual$x Subdivisió general OAManual$y Subdivisió cronològica OAManual$z Subdivisió geogràfica OAManual$2 Font de l'encapçalament o del termeOA

$2thub (si segon indicador 9) (UB) 

$2lemac (si segon indicador 7)

sense $2 (si segon indicador 4)
651

Entrada secundària de matèria: nom geogràfic

OA


$a Nom geogràficOManual$x Subdivisió generalOAManual$y Subdivisió cronològicaOAManual$z Subdivisió geogràficaOAManual$2 Font de l'encapçalament o del termeOA

$2thub (si segon indicador 9) (UB)

$2lemac (si segon indicador 7)

sense $2 (si segon indicador 4)
655Terme d’indexació – Gènere/FormaOA

Obligatori només en el cas de recursos electrònics d'accés remot

$a Terme focal de gènere/forma OManual$2 Font de l'encapçalament o del termeOA

$2 (indicar font consultada)

$2thub (si segon indicador 9) (UB)

sense $2 (si segon indicador 4)
700Entrada secundària - Nom personalOA
$a Nom personalOManual$b numeracióOAManual$cTítols i altres paraules associades a un nom OAManual$d Dates associades a un nomOAManual$e Terme de relació OAManual
Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$h Tipus de suportOAManual$i Informació de relacióOAManual
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària

$j Qualificador d'atribucióOAManual$l Llengua de l'obra
OAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual$p Nom de part / secció d'una obraOAManual$q Forma completa del nomOAManual$t Títol de l'obraOAManual


710Entrada secundària - Nom d'entitatOA $a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$b Unitat subordinadaOAManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Terme de relacióOAManual
Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$h Tipus de suportOAManual$i Informació de relacióOAManual
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària

$l Llengua de l'obraOAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$t Títol de l’obraOAManual


711Entrada secundària: nom de congrés OA

 

$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$h Tipus de suportOAManual$i Informació de relacióOAManual
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària

$j Terme de relacióOAManual
Consulteu l'Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j

$l Llengua de l'obra
OAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$t Títol de l’obraOAManual


730Entrada secundària - Títol uniformeOA 


 

$a Títol uniformeOManual$d Data de signatura d'un tractatOA Manual$f Data d'una obraOA Manual$h Tipus de suportOAManual$k Subencapçalament de formaOA Manual$l Llengua de l'obraOA Manual$n Número de part/secció/congrésOA Manual$p Nom de part/secció d'una obraOA Manual$s VersióOA Manual


770Entrada de suplement/entrada de número especial OA
$a Encapçalament d'entrada principalOAManual$g Parts relacionadesOAManual$t TítolOManual$w Número de control del registreO
$x ISSNOA772Entrada de publicació principalOA
$a Encapçalament d'entrada principalOAManual$g Parts relacionadesOAManual$t TítolOManual$w Número de control del registreO
$x ISSNOAManual

773Entrada de document fontOA

Només obligatori en cas de parts components

$a Encapçalament d’entrada principalOAManual$b EdicióOAManual$d Lloc, editor i data de publicacióOManual
Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic

$g Informació sobre la relacióOManual$t TítolOManual$w Número de control del registreOManual$x ISSNOAManual$z ISBNOAManual


775Entrada d'una altra edicióOA  Només obligatori en cas d'edicions facsímils

$a Encapçalament d'entrada principalOAManual$b EdicióOAManual$d Lloc, editor i data de publicacióOAManual$i Informació de relacióOAManual$s Títol uniformeOAManual$t TítolOAManual$x ISSNOAManual


780

Entrada anterior

OA
$a Encapçalament d'entrada principalOAManual$g Parts relacionadesOAManual$t TítolOManual$w Número de control del registreO
$x ISSNOAManual


785Entrada posteriorOA
$a Encapçalament d'entrada principalOAManual$g Parts relacionadesOAManual$t TítolOManual$w Número de control del registreO
$x ISSNOAManual


800Entrada secundària de col·lecció – Nom personalOA

Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

$a Nom personalOManual$b NumeracióOAManual$c Títols i altres paraules associades a un nom OAManual $d Dates associades a un nomOAManual$f Data d'una obraOAManual$j Qualificador d'atribucióOAManual$l LlenguaOAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual $p Nom de part/secció d’una obraOAManual $q Forma completa del nomOAManual $t Títol de l’obraOAManual $v Número de volum/designació de seqüènciaOAManual


810Entrada secundària de col·lecció – Nom d'entitatOA

Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

$a Nom entitatOManual$b NumeracióOAManual$c Títols i altres paraules associades a un nom OAManual $d Dates associades a un nomOAManual$f Data d'una obraOAManual$l LlenguaOAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual $p Nom de part/secció d’una obraOAManual $t Títol de l’obraOAManual $v Número de volum/designació de seqüènciaOAManual


811Entrada secundària de col·lecció – Nom de congrésOA

Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

$a Nom de congrésOManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$t Títol de l’obraOAManual$v Número de volum/designació de seqüènciaOAManual


830Entrada secundària de col·lecció - Títol uniformeOA

Només obligatori si podeu donar amb seguretat la seva forma normalitzada 

$a Títol uniformeOManual$l Llengua de l'obraOAManual$p Nom de part/secció d'una obraOAManual$n Número de part/secció/congrésOAManual$v Designació de volum/designació de seqüència

OAManual


856

Localització i accés electrònic

OA $a Nom de l’amfitrióOAManual$d directori i subdirectorisOAManual$f Nom electrònicOAManual$u URIOManual$k ContrasenyaOAManual$l ConnexióOAManual$p PortOAManual$z Nota públicaOAManual$2 Mètode d’accésOAManual$3 Materials especificatsOAManual


917 Missatge d'adquirint-seOA
$a LocalitzacióOManual


918 Missatge de publicant-se OA
$a LocalitzacióOManual


940Procedència del registre bibliogràficO
$a Codi de la font de catalogacióOManual$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual


...