Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Administració electrònica

eArxiu: Arxiu digital

UNIGEC: Contractació electrònica

QdC: Quadre de classificació

e-AdministracióeLogs: Evidències electròniqueseRegistre: Registre electrònic
Image Modified


eSignatura: Plataforma de signaturaeVot: Vot electònicGesinter: Gestió de programes interouniversitarisInteroperabilitatPCCD: Plataforma de custòdia de certificats digitalsGDC: Gestor Documental Consorciat
SCD: Certificació DigitalBequesGOC: Gestor d'Òrgans Col·legiatsProtecció de DadesGestor d'ExpedientsPla Evolució AE Universitats Catalanes
Càlcul científic


Image Modified

CSUC HPC Help Desk


Compres consorciades

Image Modified

Image Modified

Image Modified

EnergiaNetejaGasosLaboratoriComissió Tècnica de CompresMaterial de laboratori

Llibres impresos

Anchor
bid
bid
Recursos bibliotecaris


Image Modified
Pautes de catalogació del CCUC en RDAServei de suport a la presa de decisions estratègiques en recercaSistema CompartitGEPACLÚSTERCATS

Image Modified

 Image Modified

RelectroPlusSistema Compartit del CCUCFeines CCUCPICASistema de gestió de biblioteques  Nous projectes
Anàlisi de projectes consorciats
Image Modified


Image Modified
Smart Univertity / CampusBIGDATAblockchain


Projectes consorciats
UNIApps

Servei d'Impressió

i Reprografia

Federació d'identitatsSSO-BCSMoodle al núvolEquipament audiovisual
Image Modified


Image Modified

HPATNAUDIOVISUALDisc al núvolGestió de despeses i viatgesServeis de ProgramacióAdquisició i manteniment de llicències de programari

Image Modified

Image Modified

Image Modified

AM Lloc de treballTime sheetsEquipament AppleGestió d'EsdevenimentsAM IaaSChatbot
Grups d'usuarisSELRIMCTA-TICEPCP


Serveis CSUCServei d'infraestructura al núvolPAUNIDISCAT


Altres
Image Removed
ECHOES

Contractacions