Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Administració electrònica

eArxiu: Arxiu digital

UNIGEC: Contractació electrònica

QdC: Quadre de classificació

e-AdministracióeLogs: Evidències electròniqueseRegistre: Registre electrònic

 


eSignatura: Plataforma de signaturaeVot: Vot electònicGesinter: Gestió de programes interouniversitarisInteroperabilitatPCCD: Plataforma de custòdia de certificats digitalsProjecte de Consorciació de Gestors DocumentalsGDC: Gestor Documental Consorciat

SCD: Certificació DigitalBequesGOC: Gestor d'Òrgans Col·legiatsProtecció de DadesGestor d'ExpedientsPla Evolució AE Universitats Catalanes
Càlcul científic


 

     
CSUC HPC Help Desk

     
Compres consorciades

EnergiaNetejaGasosLaboratoriComissió Tècnica de CompresMaterial de laboratori

Llibres en paperimpresos

Anchor
bid
bid
Recursos bibliotecaris


 


 


 

Pautes de catalogació del CCUC en RDAServei de suport a la presa de decisions estratègiques en recercaSistema CompartitGEPACLÚSTERCATS

 

RelectroPlusSistema Compartit del CCUC-SGBFeines CCUCPICASistema de gestió de biblioteques  Nous projectes
Anàlisi de projectes consorciats


 

 


 

  
Smart Univertity / CampusBIGDATAblockchain   


Projectes consorciats

UNIApps

Servei d'Impressió

i Reprografia

Federació d'identitatsSSO-BCSMoodle al núvolEquipament audiovisual

 


HPATNAUDIOVISUALDisc al núvolGestió de despeses i viatgesServeis de ProgramacióAdquisició i manteniment de llicències de programari

 
AM Lloc de treballTime sheetsEquipament AppleGestió d'EsdevenimentsAM IaaS 
Grups d'usuaris

   


SELRIMCTA-TICEPCP   


Serveis CSUC

   


Servei d'infraestructura al núvolPAUNIDISCAT   


Altres

    ECHOES

Contractacions