Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Administració electrònica

eArxiu: Arxiu digital

Contractació electrònica

QdC: Quadre de classificació

e-AdministracióeLogs: Evidències electròniqueseRegistre: Registre electrònic

 

eSignatura: Plataforma de signaturaeVot: Vot electònicGesinter: Gestió de programes interouniversitarisInteroperabilitatPCCD: Plataforma de custòdia de certificats digitalsProjecte de Consorciació de Gestors Documentals

SCD: Certificació DigitalBequesÒrgans Col·legiatsProtecció de DadesGestor d'ExpedientsPla Evolució AE Universitats Catalanes
Càlcul científic

 

     

CSUC HPC Help Desk

     
Compres consorciades

EnergiaNetejaGasosLaboratoriComissió Tècnica de CompresMaterial de laboratori

Llibres en paper

Anchor
bid
bid
Recursos bibliotecaris

 

 

 

Pautes de catalogació del CCUC en RDAServei de suport a la presa de decisions estratègiques en recercaSistema CompartitGEPACLÚSTERCATS

 

 

RelectroPlusCCUC-SGBQualitatFeines CCUCPICASistema de gestió de biblioteques  Nous projectes
Anàlisi de projectes consorciats

 

 

 

  
Smart Univertity / CampusBIGDATAblockchain   
Projectes consorciats

UNIApps

Servei d'Impressió

i Reprografia

Federació d'identitatsSSO-BCSMoodle al núvolEquipament audiovisual

 

HPATNAUDIOVISUALDisc al núvolGestió de despeses i viatgesServeis de ProgramacióAdquisició i manteniment de llicències de programari

 
AM Lloc de treballTime sheetsEquipament AppleGestió d'EsdevenimentsAM IaaS 
Grups d'usuaris

   
SELRIMCTA-TICEPCP   
Serveis CSUC

   
Servei d'infraestructura al núvolPAUNIDISCAT   
Altres

    
ECHOES

Contractacions

    

...