Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

245 13 La Revista /$cCol·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

 Ex.: 

130 0# Butlletí mensual (Unió Ciclista Sagrera-Sant Andreu)

245 10  Butlletí mensual /|cUnió Ciclista Sagrera-Sant Andreu

  • Amb publicacions que treuen edicions amb diferents periodicitats, les freqüencies també poden ser atributs

...