Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


CodisSignificat
<en blanc>És un camp no indexat i per tant no hi ha possibilitat de verificació
X

El camp no ha estat verificat. Una vegada que feu VERIFICAR, els codis apareixen a l'esquerra dels camps indexats fins que torneu a fer VERIFICAR. Quan els codis apareixen a pantalla i feu una modificació en un encapçalament, el seu codi es converteix en una X fins que torneu a VERIFICAR. Aleshores mostrarà el codi adequat a la situació del nou encapçalament.

*Encapçalament trobat únicament en el registre que estem esteu editant. El sistema l'ha guardat i, per tant, indexat.
+Aquest encapçalament no ha estat indexat, perquè el registre no ha estat guardat encara, tot i que hi ha una versió més completa d'aquest encapçalament d'un altre registre. Per exemple, amb les dates de naixement i mort, una entitat amb el geogràfic de la seva seu...
BEncapçalament trobat en un camp indexat en un altre registre bibliogràfic. Aquest codi pot estar combinat amb un codi N o amb un altre de numèric (1, 4, 5)
NAquest codi assenyala els encapçalaments nous i solament apareix en aquells registres que encara no s'han guardat. Indica que els encapçalaments no han estat indexats. Al guardar el registre pot convertir-se en B o *
1Forma vàlida d'encapçalament; l'encapçalament és una 1XX en un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb el 5 i/o amb la B.
4Encapçalament VEGEU; l'encapçalament és una 4XX (forma no acceptada) en un registre d'autoritat. Pot aparèixer combinat amb la B.
5Encapçalament VEGEU A MÉS; l'encapçalament és una 5XX d'un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb l'1 i/o amb la B

Registres d'autoritat


CodisSignificat
<en blanc>És un camp no indexat i per tant no hi ha possibilitat de verificació
X

El camp no ha estat verificat. Una vegada que feu VERIFICAR, els codis apareixen a l'esquerra dels camps indexats fins que torneu a fer VERIFICAR. Quan els codis apareixen a pantalla i feu una modificació en un encapçalament, el seu codi es converteix en una X fins que torneu a VERIFICAR. Aleshores mostrarà el codi adequat a la situació del nou encapçalament.

*Encapçalament trobat únicament en el registre que esteu editant. El sistema l'ha guardat i, per tant, indexat.
+Aquest encapçalament no ha estat indexat, perquè el registre no ha estat guardat encara, tot i que hi ha una versió més completa d'aquest encapçalament d'un altre registre. Per exemple, amb les dates de naixement i mort, una entitat amb el geogràfic de la seva seu...
BEncapçalament trobat en un camp indexat en un altre registre bibliogràfic. Aquest codi pot estar combinat amb un codi N o amb un altre de numèric (1, 4, 5)
NAquest codi assenyala els encapçalaments nous i solament apareix en aquells registres que encara no s'han guardat. Indica que els encapçalaments no han estat indexats. Al guardar el registre pot convertir-se en B o *
1Forma vàlida d'encapçalament; l'encapçalament és una 1XX en un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb el 5 i/o amb la B.
4Encapçalament VEGEU; l'encapçalament és una 4XX (forma no acceptada) en un registre d'autoritat. Pot aparèixer combinat amb la B.
5Encapçalament VEGEU A MÉS; l'encapçalament és una 5XX d'un registre d'autoritat. Pot aparèixer amb l'1 i/o amb la B

Registre d'autoritat de mostra

Codis que veuríem en un bibliogràfic tenint en compte el RA de mostra

Explicació codis de les captures de pantalla:

B15: Encapçalament trobat en un camp indexat en un altre RB, a més vàlid al ser la 1XX d'un RA i és la 5XX d'un altre RA

4: 4XX NO local en un RA i, per tant, encapçalament invàlid

*: Encapçalament únicament trobat en aquest RB o 4XX local (amb |wnnna) en un RA

+: Existeix una versió més completa en un RA

X: Encapçalament encara no validat

...