Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CampSubcamps o posició

ValorsNotesExemples

Etiqueta del registre (capçalera)

O


pos. 05 (estat registre)

O

Manual
pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

a: material textual
pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

s: Publicació en sèrie

i: Recurs integrant

b: Part component seriada
pos. 08 (tipus control)

O

Defecte

#
pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea


pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

7: nivell mínim
pos. 18 (forma catalogràfica)

O

Defecte

i: ISBD001

Número de control

O

Automàtic


Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

007

Camp fix de la descripció física

OAAplicable només per a recursos electrònics remotspos. 00 (Categoria de material)

O

Manual

c: recurs electrònic
pos. 01 (Design.gral. material)

O

Manual

r: remot
pos. 02

O

Defecte

#
pos. 03

O

Defecte

|
pos.04

O

Defecte

|
pos. 05

O

Defecte

|
pos. 06

O

Defecte

|
pos. 07

O

Defecte

|
pos. 08

O

Defecte

|
pos. 09

O

Defecte

|
pos. 10

O

Defecte

|
pos. 11

O

Defecte

|
pos. 12

O

Defecte

|
pos. 13

O

Defecte

|008

Codis d'informació

O


pos.06 (Tipus data)

O

Manual

c - Recurs continu en curs

d - Recurs continu cessat

u - Estat desconegut del recurs continu
pos. 07-10 (Data 1)

O

Manual

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

pos. 15-17 (País)

O

Manual

pos. 18 (Periodicitat)

O

Manual

pos. 19 (Regularitat)OManual


pos. 20 (sense definir)ODefecte#


pos. 21 (Tip. Recurs Con.)OManualpos. 22 (Format original)

O

Defecte

|
pos. 23 (Forma document)

O

Manual

pos. 24 (Natur. obra sencera)

O

Defecte

|
pos. 25-27 (Contingut)

O

Defecte

|||
pos. 28 (Publicació govern)ODefecte|


pos. 29 (Publicació congrés)

O

Manual

pos. 30-32 (sense definir)

O

Defecte

|||
pos. 33 (Alfabet original)

O

Manual

pos. 34 Convenció d'entrada)

O

Manual

pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|
pos. 39 (Font catalogació)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional011Número d'enllaç a les cobertesOA

És aplicable sempre el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes

$a Número d'enllaç a les cobertesOManual


022

ISSN

OA


$a ISSN

O

Manual022 ## 0376-4583


$y ISSN incorrecte

OA

Manual022 ## $y0046-2254

023

Número de repositori de cobertes

OAÉs aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143

$a Número de repositori de cobertes

O

Manual
040

Font de la catalogació

O


$a Agència catalogràfica original

O

Manual040 ## ES-BaBC$bcat$erda$cES-BaBC$dES-BaUPC


$bcat

O

Defecte

$c Agència que fa la transcripció

O

Manual

$d Agència que fa la modificació

O

Manual


Considereu com una  modificació: un canvi rellevant o una pujada de nivell$e rdaODefecte


100

Entrada principal - Nom personal

OA


$a Nom personal

O

Manual

$b Numeració

OA

Manual

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

$d Dates associades a un nom

OA

Manual

$q Forma completa del nom

OA

Manual

$e Terme de relació

OAConsulteu Apèndix I de les RDA

100 1# Smith, J.,$eautor

100 1# Antoni, Giovanni Antonio de,$dactiu 1554-1580,$eautor


$j Qualificador d'atribucióOAManual


110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA


$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

$b Unitat subordinada

OA

Manual

$c Lloc de congrés

OA

Manual

$d Data de congrés

OA

Manual

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA
111Entrada principal: nom de congrésOA
$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrésOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$j Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA

$n Número de part/secció/congrésOAManual


130Entrada principal - Títol uniformeOA   

$a Títol uniforme

O

Manual

$h Tipus de suportOAManual$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual
240

Títol uniforme

OA

 

$a Títol uniforme

O

Manual

$h Tipus de suportOAManual$l Llengua de l'obra

OA

Manual

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual
245Menció de títolO
$a TítolO
$b Resta del títolOAManual
Només aplicable si és important per a la identificació del recurs

$c Menció de responsabilitatOAManual
Només aplicable si és important per a la identificació del recurs

$n Número de part/secció d’una obraOAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual


246Forma variant del títolOA
$a TítolOManual$i Text devisualitzacióOAManual

 
247Títol anteriorOA

Només en el cas de recursos integrants i en publicacions en sèrie en línia. S’utilitza per donar els títols anteriors en cas de canvi de títol del recurs

$a Títol propiOManual$f Data a designació seqüencialOAManual


250Menció d’edicióOA
$a Menció d’edicióOManual


264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA
$a Lloc de producció, publicació, distribució, fabricacióOManual
 

$b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual$c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual


300Descripció físicaO
$e Material d’acompanyamentOAManual


310

Periodicitat actual de la publicació

O
$a Periodicitat actual de la publicacióOManual$b Data de periodicitat actual de la publicacióOAManual


321Periodicitat anterior de la publicacióOA
$a Periodicitat anterior de la publicacióOManual$b Dates de periodicitat anterior de la publicacióOAManual


336

Tipus de contingut

O
$a Terme de tipus de contingutOManual$b Codi de tipus de contingutOManual$2 FontODefecterdacontent

337Tipus de suportO
$a Terme de tipus de suportOManual$b Codi de tipus de suportOManual$2 FontODefecterdamedia

338Tipus de suport físicO
$a Terme de tipus de suport físicOManual$b Codi de tipus de suport físicOManual$2 FontODefecterdacarrier

362

Dates de la publicació i/o designació seqüencial

OA
$a Dates de publicació i/o designacions seqüencialsOManual


490

Menció de col·lecció

OA    

$a Menció de col·leccióOManual$v Designació de volum/designació seqüencialOAManual


500Nota generalOA
$a Nota generalOManual
Només obligatòria per notes sobre la història bibliogràfica i notes de reimpressions, per notes a les mencions de responsabilitat, per notes al títol propi, al títol paral·lel i a les informacions complementàries del títol.
700Entrada secundària - Nom personalOA
$a Nom personalOManual$b numeracióOAManual$cTítols i altres paraules associades a un nomOAManual$d Dates associades a un nomOAManual$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$h Tipus de suportOAManual$i Informació de relacióOAManual
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària

$j Qualificador d'atribucióOAManual$l Llengua de l'obra
OAManual$n Número de part/secció d'una obraOAManual$p Nom de part / secció d'una obraOAManual$q Forma completa del nomOAManual$t Títol de l'obraOAManual


710Entrada secundària - Nom d'entitatOA $a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual$b Unitat subordinadaOAManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$e Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e

$h Tipus de suportOAManual$i Informació de relacióOAManual
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària

$l Llengua de l'obraOAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$t Títol de l’obraOAManual


711Entrada secundària: nom de congrésOA

 

$a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual$c Lloc de congrésOAManual$d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual$h Tipus de suportOAManual$e Unitat subordinadaOAManual$i Informació de relacióOAManual
Obligatori en el casos especificats a la pauta del CCUC7XX - Entrada secundària

$j Terme de relacióOAManual
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j

$l Llengua de l'obra
OAManual$n Número de part/secció/congrés
OAManual$p Nom de part/secció d’una obraOAManual$t Títol de l’obraOAManual


730Entrada secundària - Títol uniformeOA 


 

$a Títol uniformeOManual$d Data de signatura d'un tractatOA Manual$f Data d'una obraOA Manual$h Tipus de suportOAManual$k Subencapçalament de formaOA Manual$l Llengua de l'obraOA Manual$n Número de part/secció/congrésOA Manual$p Nom de part/secció d'una obraOA Manual$s VersióOA Manual


770Entrada de suplement/entrada de número especialOA
$a Encapçalament d'entrada principalOA Manual$g Parts relacionadesOA Manual$t TítolO Manual$w Número de control del registreO Manual$x ISSNOA Manual


772Entrada de publicació principalOA
$a Encapçalament d'entrada principalOA Manual$g Parts relacionadesOA Manual$t TítolO Manual$w Número de control del registreO Manual$x ISSNOA Manual


773Entrada de document fontOA

Només obligatori en cas de parts components

$a Encapçalament d’entrada principalOAManual$b EdicióOAManual$d Lloc, editor i data de publicacióOManual
Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic

$g Informació sobre la relacióOManual$t TítolOManual$w Número de control del registreOManual$x ISSNOAManual$z ISBNOAManual


780

Entrada anterior

OA
$a Encapçalament d'entrada principalOA
$g Parts relacionadesOA
$t TítolO
$w Número de control del registreO
$x ISSNOA785Entrada posteriorOA
$a Encapçalament d'entrada principalOA
$g Parts relacionadesOA
$t TítolO
$w Número de control del registreO
$x ISSNOA856

Localització i accés electrònic

OA $u URLOManual$z Nota públicaOAManual$3 Materials especificatsOAManual


917 Missatge d'adquirint-seOA
$a LocalitzacióOManual


918 Missatge de publicant-se OA
$a LocalitzacióOManual


940Procedència del registre bibliogràficO
$a Codi de la font de catalogacióOManual$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual


...