Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Capçalera

 

CampSubcamps o posició  

ValorsNotesExemples

 

Etiqueta del registre (capçalera)

O

    
 

pos. 05 (estat registre)

O

Manual

 

 

 

 

 

pos. 06 (tipus registre)

O

Manual

e: Material cartogràfic

f: Material cartogràfic manuscrit

p: material mixt

  


 

pos. 07 (niv. bibliogràfic)

O

Manual

    

pos. 08 (tipus control)

O

Defecte# 

 pos. 09 (codif. caràcters)ODefectea  


 

pos. 17 (nivell codificació)

O

Defecte

5: nivell parcial

  


 

pos. 18 (forma catalogació)

O

Defecte

i: ISBD

  

001

Número de control

O

Automàtic

 

Es crea automàticament a la nit. No el creeu ni modifiqueu en el CCUC

.b31377622

007

Camp fix de la descripció física

OA

  

Aplicable només per a recursos electrònics remots

 

 

pos. 00 (Categoria material)

O

Manual

c: recurs electrònic

  


 

pos. 01 (Design. gral. material)

O

Manual

r: remot

  


 

pos. 02

O

Defecte

#

   


pos. 03

O

Defecte

|

  


 

pos.04

O

Defecte

|

   


pos. 05

O

Defecte

|

  


 

pos. 06

O

Defecte

|

   


pos. 07

O

Defecte

|

  


 

pos. 08

O

Defecte

|

   


pos. 09

O

Defecte

|

  


 

pos. 10

O

Defecte

|

   


pos. 11

O

Defecte

|

  


 

pos. 12

O

Defecte

|

   


pos. 13

O

Defecte

|

  

008

Codis d'informació

O

    
 

pos.06 (Tipus data)

O

Manual

    pos. 07-10 (Tipus data)

O

Manual

    

pos. 11-14 (Data 2)

O

Manual

    pos. 15-17 (País)

O

Manual

    

pos. 18-21 (Relleu)

O

Manual

 

   

pos. 22-23 (Projecció)

O

Manual

 

  

 

pos. 24 (Sense definir)

O

Defecte

#

  


 pos. 25 (Tipus mat. cart.)OManual    pos. 26-27 (sense definir)ODefecte#  


 

pos. 28  (Publ. govern)

O

Defecte

|

   


pos. 29 (Forma document)

O

Defecte

|   

Manual

pos. 30 (Sense definir)

O

Defecte

|

  


 

pos. 31 (Índex)

O

Manual

 

  

 

pos. 32 (Sense definir)

O

Defecte

#

  


 

pos. 33-34 (Format especial)

O

Manual

    pos. 35-37 (Llengua)

O

Manual

    

pos. 38 (Modificat)

O

Defecte

|

  


 

pos. 39 (Font catalogacio)

O

Manual

c: Programa de catalogació cooperativa

#: Agència bibliogràfica nacional

  

011Número d'enllaç a les cobertesOA  És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes 

 $a Número d'enllaç a les cobertesOManual   


020

ISBN

OA

    
 

$a ISBN vàlid

O

Manual

  

020 ## 0788716492


 

$z ISBN anul·lat/no vàlid

OA

Manual

  

020 ## $z0870684302

022ISSNOA    
 $a ISSN vàlidOManual  

022 ## 0046-225X

 $y ISSN incorrecteOAManual  

022 ## $y0046-2254

023

Número de repositori de cobertes

OA

 És aplicable sempre que el catalogador decideixi pujar una coberta al repositori de cobertes023 ## 1111120879143

 

$a Número de repositori de cobertes

O

Manual

   


040

Font de la catalogació

O

    
 $e rdaODefecte   


100

Entrada principal - Nom personal

OA

    
 

$a Nom personal

O

Manual

    $b Numeració

OA

Manual

    

$c Títols i altres paraules associades a un nom

OA

Manual

    $d Dates associades a un nom

OA

Manual

    

$q Forma completa del nom

OA

Manual

    

$e Terme de relació

OA

  

Consulteu Apèndix I de les RDA

100 1# Raisz, Erwin,$d 1893-1968,$ecartògraf,$elitogràf


 $j Qualificador d'atribucióOAManual   


110

Entrada principal - Nom d'entitat

OA

    
 

$a Nom d'entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada

O

Manual

    

$b Unitat subordinada

OA

Manual

    $c Lloc de congrés

OA

Manual

    

$d Data de congrés

OA

Manual

    

$n Número de part / secció / congrés

OA

Manual

    $e Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA 
111Entrada principal: nom de congrésOA    
 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual    $c Lloc de congrésOAManual    $d Data de congrésOAManual    $e Unitat subordinadaOAManual    $j Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA 

 $n Número de part/secció/congrésOAManual   


130Entrada principal - Títol uniformeOA    

 

$a Títol uniforme

O

Manual

    

$f Data d'una obra

OA

Manual

    $h Tipus de suportOAManual    $k Subencapçalament de forma

OA

Manual

    

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

    

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

    

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

    

$s Versió

OA

Manual

   


240

Títol uniforme

OA

 

    

$a Títol uniforme

O

Manual

    

$f Data d'una obra

OA

Manual

    $h Tipus de suportOAManual    

$l Llengua de l'obra

OA

Manual

    $k Subencapçalament de forma

OA

Manual

    

$n Número de part/secció/congrés

OA

Manual

    

$p Nom de part/secció d'una obra

OA

Manual

    

$s Versió

OA

Manual

   


245Menció de títolO     
$a TítolO    
 $b Resta del títolOAManual   


246Forma variant del títolOA   
 $a TítolOManual    $i Text de visualitzacióOAManual

   
250Menció d’edicióOA    
 $a Menció d’edicióOManual   


255Dades matemàtiques cartogràfiquesO    
 $a Menció de l'escalaOManual  

255 ## Escala [aproximada 1:63 360]

 $b Menció de la projeccióOAManual   


264Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyrightOA    
 $b Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricantOManual    $c Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyrightOManual   


300Descripció físicaO    
 $a ExtensióOManual
  300 ## 1 mapa
336

Tipus de contingut

O    
 $a Terme de tipus de contingutOManual    $b Codi de tipus de contingutOManual    $2 FontODefecterdacontent  

337Tipus de suportO    
 $a Terme de tipus de suportOManual    $b Codi de tipus de suportOManual    $2 FontODefecterdamedia  

338Tipus de suport físicO    
 $a Terme de tipus de suport físicOManual    $b Codi de tipus de suport físicOManual    $2 FontODefecterdacarrier  

490

Menció de col·lecció

OA    

 $a Menció de col·leccióOManual
   

 $v Designació de volum/designació seqüencialOAManual   


500Nota generalOA

    

 $a Nota generalOManual 
Només obligatòria per notes sobre la història bibliogràfica i notes de reimpressions 
505Nota de contingut formatadaOA

     

$a Nota de contingut formatadaOManual   


700Entrada secundària - Nom personalOA  

Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

 

 $a Nom personalOManual    $b numeracióOAManual    $c Títols i altres paraules associades a un nomOAManual    $d Dates associades a un nomOAManual    $e Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 

 $f Data d'una obra
OAManual    $h Tipus de suportOAManual    $j Qualificador d'atribucióOAManual    $k Subencapçalament de forma
OAManual    $l Llengua de l'obra 
OAManual    $n Número de part/secció d'una obraOAManual    $p Nom de part / secció d'una obraOAManual    $q Forma completa del nomOAManual    $s Versió
OAManual    $t Títol de l'obraOAManual   


710Entrada secundària - Nom d'entitatOA  
Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX 

 $a Nom d’entitat o nom de jurisdicció com a element d'entrada
OManual    $b Unitat subordinadaOAManual    $c Lloc de congrésOAManual    $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual    $e Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $e 

 $f Data d'una obraOAManual    $h Tipus de suportOAManual    $k Subencapçalament de formaOAManual    $l Llengua de l'obraOAManual    $n Número de part/secció/congrés
OAManual    $p Nom de part/secció d’una obraOAManual    $s VersióOAManual    $t Títol de l’obraOAManual   


711Entrada secundària: nom de congrésOA

   Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX 

 $a Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entradaOManual    $c Lloc de congrésOAManual    $d Data de congrés o de signatura d’un tractatOAManual    $e Unitat subordinadaOAManual    $f Data d'una obra
OAManual    $h Tipus de suportOAManual    $j Terme de relacióOAManual 
Consulteu Apèndix I de les RDA. En entrades autor/títol no s'ha d'usar el $j 

 $k Subencapçalament de forma
OAManual    $l Llengua de l'obra
OAManual    $n Número de part/secció/congrés
OAManual    $p Nom de part/secció d’una obraOAManual    $s Versió 
OAManual    $t Títol de l’obraOAManual   


730Entrada secundària - Títol uniformeOA  

Obligatori només una entrada i en cas que no hi hagi 1XX

Useu aquesta etiqueta per crear una entrada secundaria pel producte a través del qual es consulta el recurs electrònic.

 

 $a Títol uniformeOManual    $f Data d'una obraOA Manual    $h Tipus de suportOAManual    $k Subencapçalament de formaOA Manual    $l Llengua de l'obraOA Manual    $n Número de part/secció/congrésOA Manual    $p Nom de part/secció d'una obraOA Manual    $s VersióOA Manual   


773Entrada de document fontOA  

Només obligatori en cas de parts components 

 $a Encapçalament d’entrada principalOAManual    $b EdicióOAManual    $d Lloc, editor i data de publicacióOManual 
Només obligatori en cas de parts components d'un document monogràfic 

 $g Informació sobre la relacióOManual    $t TítolOManual    $x ISSNOAManual    $z ISBNOAManual   


856

Localització i accés electrònic

OA     $u URLOManual    $z Nota públicaOAManual    $3 Materials especificatsOAManual   


917 Missatge d'adquirint-seOA    
 $a LocalitzacióOManual   


918 Missatge de publicant-se OA    
 $a LocalitzacióOManual   


940Procedència del registre bibliogràficO    
 $a Codi de la font de catalogacióOManual    $c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registreOAManual


 

...

Image Added

 

...

 

Image Removed

 

__________________________

Febrer 2018