Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Articles

  • Títols mal indexats per articles. Cal corregir el segon indicador de la 245.

CATALÀ El La Els Les Un Una Uns Unes L’ Lo

CASTELLÀ El La Los Las Un Una Unos Unas

FRANCÈS Le La Les L’ Un Une Des

ANGLÈS The A An

ALEMANY Der Die Das Ein Eine

ITALIÀ Lo Il La Gli Los Le Les Un Uno Una Delli Delle

Revisar ¿qué = “ue” ; ¿cómo = omo ; ¿esto = sto : ¿por qué = or que ; ¿quién = uien ; ¿quan = uan i de més…

Pel que fa a “lo”, el decidim indexar quan és un article amb significat, ex.: “Lo mejor de…”

2. Registres amb errors en els camps específics del CCUC

* Registres amb codis de localització erronis

Es genera un Excel gràcies al mòdul d'estadístiques de Millennium, concretament executant la consulta de dades anuals on llista les ubicacions. Allà es troben les errònies.

Repàs segons les tres llistes següents:

BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “none ” AND BIBLIOGRÁFICO Ubicaciones existe

BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “zzzzz” AND BIBLIOGRÁFICO Ubicaciones existe

i

BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “multi” AND BIBLIOGRÁFICO Ubicaciones no existe

 

Llista Act Quad 2 A

Registres sense cap localització (none, blancs, zzzz), 917, 918 ni 940.

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 917 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 918 igual que ”” AND (BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “none ” OR BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “zzzzz” OR BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que ””) AND BIBLIOGRÁFICO Ubicación distinto que “multi”

Llista Act Quad 2 B

Registres amb 917 i sense 940 ni cap localització, (none, blancs, zzzz).

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 917 distinto que ”” AND (BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “none ” OR BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “zzzzz” OR BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que ””)

Llista Act Quad 2 C

Registres amb 918 i sense 940 ni cap localització, (none, blancs, zzzz).

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 918 distinto que ”” AND (BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “none ” OR BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “zzzzz” OR BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que ””)

Llista Act Quad 2 D

Registres amb 940 i sense localització, 917 o 918

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 distinto que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 917 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 918 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Ubicaciones no existe AND (BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “none ” OR BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que ””)

I 940 DIFERENT QUE CBUC

* Registres amb codis d'ubicació en blanc

De cara a no trobar codis erronis abans de treure les estadístiques d'ubicacions del CCUC, també es farà una actuació per detectar localitzacions buides amb la llista:

BIBLIOGRÁFICO Ubicación comienza por ” ”

3. Precatalogacions

 

Registres amb 917 o 918 i localitzacions

Des del CBUC esborrem totes les 917 o 918 dels registres que tinguin com a ubicació la institució del camp 917 o 918.

Llista Act Quad 3

BIBLIOGRÁFICO Ubicación contiene “b” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 917 contiene “UB”

Cada institució haurà de revisar manualment, les 917 o 918 que quedin, creant una llista de registres amb 917 o 918 que contingui XXX (on XXX són les sigles de la institució).

4. Etiqueta 940

Llista Act Quad 4 A

Registres amb una 940 igual a “X”

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 contiene “X” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 todos los campos no tienen “XBP” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 todos los campos no tienen “YDXCP” AND BIBLIOGRÁFICO B Codigo 3 distinto que “d”

A realitzar un cop s'han enllestit la 4B i la 4C.

Llista Act Quad 4 B

Registres amb una 940 igual a “X” i ubicació “none”.

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 igual que “X” AND BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “none ”

Llista Act Quad 4 C

Registres amb una 940 igual a “X” i ubicació “multi”.

BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “multi” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 940 igual que “X”

  • Altres errors trets de l'Excel Aprofitament de les estadístiques anuals

Es genera un llistat de registres del període desitjat, aleshores s'extreu en un Excel el bib-id, la 940|a i la 940|c. Filtrant es detectaran errors de picat i de codificació de bases de dades externes.

5. Registres sense 008

Llista Act Quad 6

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 008 igual que ””

6. Registres sense 245

Llista Act Quad 7

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 245 igual que ””

7. Grup tags

Etiquetes assignades a grups tags no correctes de:

Llista Act Quad 7 A

a (1XX)

BIBLIOGRÁFICO Autor distinto que ”” AND (BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 100 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 110 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 111 igual que ””)

Després cal fer l'actuació contrària per detectar registres amb etiquetes 1XX amb group tag incorrecte.

BIBLIOGRÁFICO Autor igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 100 distinto que ””

Llista Act Quad 7 B

t (245)

BIBLIOGRÁFICO Título distinto que ”” AND (BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 245 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 130 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 240 igual que ””)

Després cal fer l'actuació contrària per detectar registres amb etiquetes de títol amb group tag incorrecte.

BIBLIOGRÁFICO Título igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 245 distinto que ””

Llista Act Quad 7 C

b (7XX)

BIBLIOGRÁFICO Autor sec. distinto que ”” AND (BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 700 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 710 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 711 igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 720 igual que ””)

Després cal fer l'actuació contrària per detectar registres amb etiquetes 7XX amb group tag incorrecte.

BIBLIOGRÁFICO Autor sec. igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 700 distinto que ””

8. Dates

L'objectiu final d'aquesta actuació és que el resultat de la llista sigui 0.

Llista Act Quad 8

Registres sense data a la 008 ni la 260|c

BIBLIOGRÁFICO Fech Com contiene ” ” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 260|c igual que ””

S'haurien de fer moltes actuacions per tenir les dates arreglades i amb els recursos disponibles no és viable, però cal fer-ne dues que afecten a l'assignació dels codis de patrimoni. Són les següents:

    • Registres amb un espai després del $c

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 260|c comienza por ” ”

    • Registres amb una “c” després del $c

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 260|c comienza por “c1” (cop.) BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 260|c comienza por “c2” (no “c”)

Altres actuacions de dates

Detallades al document ARXIU\A1CCUC\Integra\CCUCvsCCUC\Actuacions.doc

9. Falses plantilles

Registres que han quedat com a bons però no són plantilles sinó catalogació incompleta

Llista Act Quad 9

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 245 contiene “|h[ ] :|b /|c .|n ,|p”

10. Codis d'ubicació

Llista Act Quad 10

BIBLIOGRÁFICO Ubicación igual que “multi” AND BIBLIOGRÁFICO Ubicación contiene “none”

11. Char enc

Llista Act Quad 11

A CAP09 posar "a" enlloc de #

BIBLIOGRÁFICO CHAR ENC distinto que “a”

12. Codis de països

Arreglar els codis de paisos que han estat unificats amb la pauta del CCUC: us, per xxu etc..

ATENCIÓ: Des de novembre de 2012 la taula del remoto canvia automàticament el codi de país en el camp fix, per tant l'actuació es simplificarà. A gener de 2013 es farà per darrer cop l'actuació com està ara per arreglar el que quedi pendent, i després es buscarà camp fix codi de país igual a xxu i 008 diferent a xxu, per exemple.

IMPORTANT: Recordar que s'ha de mirar tant la 008 com el CAMP FIX corresponent


Llista Act Quad 12 A

Gran Bretanya / canviar a xxk

BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “enk” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “stk” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “wlk” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nik” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “enk” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “stk” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “wlk” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “nik”

Llista Act Quad 12 B

Canadà / canviar a xxc

BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “abc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “bcc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “mbc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nkc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nfc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “ntc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nsc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “onc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “pic” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “quc” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “snc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “abc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “bcc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “mbc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “nkc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “nfc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “ntc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “nsc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “onc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “pic” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “quc” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “snc”

Llista Act Quad 12 C

Austràlia / canviar a at

BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “tma” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “qea” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “vra” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “aca” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “xga” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “xna” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “xoa” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “xra” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “wea” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “tma” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “qea” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “vra” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “aca” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “xga” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “xna” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “xoa” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “xra” OR BIBLIOGRÁFICO País igual que “wea”

Llista Act Quad 12 D

Estats Units / canviar a xxu

BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “alu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “aku” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “azu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “aru” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “cau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “gb ” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “cou” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “deu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “flu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “gau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “idu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “ilu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “inu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “iau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “ksu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “kyu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “lau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “meu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “mau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “mdu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “miu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “mnu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “msu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “mou” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “mtu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nbu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nvu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nmu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nju” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “nyu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “ohu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “oku” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “oru” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “pau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “riu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “tnu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “txu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “utu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “vtu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “vau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “vi ” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “wau” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “wiu” OR BIBLIOGRÁFICO Pais igual que “wyu”

13. Bib levl

Llista Act Quad 13

Arreglar registres amb tipus de material mal posat

IMPORTANT: Recordar que s'ha de mirar tant la 008 com el camp fix corresponent

BIBLIOGRÁFICO BIB LEVL distinto que “m” AND BIBLIOGRÁFICO BIB LEVL distinto que “a” AND BIBLIOGRÁFICO BIB LEVL distinto que “b” AND BIBLIOGRÁFICO BIB LEVL distinto que “c” AND BIBLIOGRÁFICO BIB LEVL distinto que “d” AND BIBLIOGRÁFICO BIB LEVL distinto que “i” AND BIBLIOGRÁFICO BIB LEVL distinto que “s”

14. Revisió dels registres de Patrimoni

ATENCIÓ: cada mes de gener s'ha de tocar la pauta 1-30, concretament l'apartat BCódigo3, i canviar la data on es considera que un registre és patrimoni, és a dir 100 anys abans. Per exemple si estem a 2013, la data serà 1913.

Adequar els registres de patrimoni segons la data marcada i comprovar que el camp fix “BCódigo3” estigui ben assignat, vigilar especialment els que tenen 856.

MIRAR 008 i 260|c

Llista Act Quad 14

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 260|c distinto que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 260|c menor o igual que “1910” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 856 distinto que ”” AND BIBLIOGRÁFICO B Codigo 3 distinto que “a”

ALERTA

En generar la llista sempre cal esborrar els següents registres per poder fer el canvi global.

b3942618x”,”10 agost 1962”

b39553796”,”13 de setembre de 1923”

b39555318”,”12 de març de 1921”

b39587368”,”1 de juliol de 1943”

b39587459”,”14 de juny de 1937”

b39587915”,”18 de juliol de 1943”

b39588233”,”18 de juliol de 1943”

b39597568”,”1 de setembre de 1960”

b39651769”,”18 novembre de 1914”

b39651939”,”18 setembre de 1934”

b3965204x”,”11 de desembre de 1934”

b39659409”,”15 de juliol de 1932”

b39676390”,”17 de gener de 1918”

b48500057”,”14-24 d'octubre de 1502”

15. Enllaços de la web

Verificar que funcionen els enllaços d'institució, biblioteca i catàleg, així com els links per títol des del CCUC al catàleg local, i les pantalles intermèdies són vàlides. A fer cada estiu.

16. Etiqueta 001

  • Verificar que no hi hagi etiquetes 001 creades manualment i totes s'hagin generat pel sistema

BIBLIOGRÁFICO Núm. de registro igual que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 001 distinto que ””

Llista Actuació mensual 001 dins Búsquedas guardadas

  • Comprovar que no existeixin registres sense 001

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 001 igual que ””

Llista No001

  • Revisar que el group tag sigui correcte

BIBLIOGRÁFICO Campo MARC 001 distinto que ”” AND BIBLIOGRÁFICO Núm. de registro igual que ””

17. Capçaleres amb codis erronis

Un cop a l'any cal fer una llista dels registres amb la posició 22 de la capçalera en alguna cosa diferent a 0: BIBLIOGRÁFICO LEN IMPL distinto que “0”

S'han d'extreure i tornar-los a carregar, posant aquesta posició amb el codi “0”, ja que amb canvis globals no es pot solucionar.

18. Posició 39

Al CCUC només s'accepta “blanc” i “c”. Però és possible que existeixin altres codis com “|” o “d” i s'han de canviar, primer filtrant per la 940 BC.

BIBLIOGRÁFICO Fuen Cat igual que “|”

 

______________________________

Octubre 2017


 

  • No labels