Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuit universitats catalanes participen en el projecte Virtlabs, que té com a objectiu principal l’avaluació i disseny d’un nou futur servei consorciat per cobrir sota demanda serveis tipus cloud en el camp de la virtualització d’aplicacions i escriptoris. Entre les millores que persegueix sobre el model actual, destaca l’ús eficient de llicències i la seva compartició, la possibilitat de disposar sota demanda d’aplicacions en xarxa d’ús exclusiu per una universitat o, per exemple, l’accés a terminals en xarxa en mode escriptori.

 

Virtlabs representa una nova definició i canvi del model d’entrega de les aplicacions cap als usuaris de la comunitat d’ensenyament superior.

Qui participa al projecte de disc al núvol?

 

Calendari Projecte

Nov2014DecJan2015FebMarAprMayJunEntrega inform…IniciPIlots per tecnologiaFi Pilot
VirtApps
Aplicacions

Recerca Tecnològica

Avaluació resultats

Pilot Jukebox Universitats

Desplegament Pilot Jukebox CSUC

Desplegament pilot Xenapp

Pilot XenApp Universitats

NOVEMBRE 2014 - DESEMBRE 2015

 

 

 

 

  • No labels