Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Un recurs continu és un recurs bibliogràfic que es publica al llarg del temps sense que tingui una conclusió predeterminada. Els recursos continus inclouen les publicacions en sèrie i els recursos integrants

Publicació en sèrie: les actualitzacions o números son publicats en una successió de parts discretes (separades).

Recursos integrants: les actualitzacions són integrades en el recurs com un tot i no són discretes. Poden ser finits o continus. Les publicacions en fulls actualitzables que s'actualitzen i els llocs web que s’actualitzen són exemples de recursos integrants.

 

Per als documents que han de ser considerats com a patrimonials vegeu l’apartat Camps fixos de Sierra, camp B Codigo 3.

 

------------------

Agost 2018

  • No labels