Skip to end of metadata
Go to start of metadata

S’aplica a les monografies impreses en el període de la premsa artesanal, abans de l’arribada de la premsa industrial al segle XIX.

Totes les monografies impreses antigues que es troben en biblioteques catalanes integren el Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, per la qual cosa s’han d’informar com a tals en els registres bibliogràfics (vegeu camp BCodi 3 Patrimoni (p)).


  • No labels