Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podeu connectar-vos al CCUC a través del mòdul de catalogació del sistema Millennium de la següent manera:

Instal·lació del client

Abans de procedir a la instal·lació, heu de saber que el sistema Millennium té uns requeriments de connexió (ports filtrats, firewalls) que poden necessitar l'acció del vostre personal de comunicacions o informàtic.

  • Instal·lar el client de Millennium amb un fitxer que heu de demanar a l'oficina del CCUC.

  • Fer doble clic i quan l'assistent d'instal·lació us demana:

- on el voleu descarregar, seleccionar “on the desktop”

- la IP, posar: ccuc-client.cbuc.cat

  • Clicar l'opció “Install” i “Done” quan apareixen.

Un cop finalitzat el procés heu de tenir una icona en l'escriptori del vostre ordinador

Entrada al CCUC

  • Clicar la icona de Millennium.
  • Introduïr el login, que determinarà el rol del catalogador. Tant el login com el password són: colcat

  • Entrar les inicials un cop s'hagi carregat el Millennium. Aquestes inicials us les proporcionarem des de l'oficina del CCUC.

Sortida del CCUC

Per sortir del programa cal triar l'opció “Fichero / Salir” o la creueta de la part superior dreta de la pantalla. Si en aquell moment hi ha algun registre obert, el sistema demanarà si es vol guardar o cancel·lar els canvis.

Llicències

Es disposa d’un nombre limitat de llicències simultànies per a tots els mòduls de Millennium (catalogació, préstec, revistes i adquisicions), per això hi ha establerta una desconnexió automàtica de les sessions sense cap activitat de treball durant períodes superiors a 60 minuts (“time-out”). Per tant es recomana:

  • tancar les llicències que no es facin servir
  • consultar el catàleg via OPAC enlloc del client si no s'han de modificar dades al CCUC

---------------

Abril 2017

  • No labels