Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podeu connectar-vos al CCUC a través del mòdul de catalogació del sistema Millennium de la següent manera:

Instal·lació del client

Abans de procedir a la instal·lació, heu de saber que el sistema Millennium té uns requeriments de connexió (ports filtrats, firewalls) que poden necessitar l'acció del vostre personal de comunicacions o informàtic.

  • Instal·lar el client de Millennium amb un fitxer que heu de demanar a l'oficina del CCUC.

Fitxer

  • Fer doble clic i quan l'assistent d'instal·lació us demana:

- on el voleu descarregar, seleccionar “on the desktop”

- la IP, posar: ccuc-client.cbuc.cat

  • Clicar l'opció “Install” i “Done” quan apareixen.

Un cop finalitzat el procés heu de tenir una icona en l'escriptori del vostre ordinador

Icona

Entrada al CCUC

  • Clicar la icona de Millennium.
  • Introduïr el login, que determinarà el rol del catalogador. Tant el login com el password són: colcat

Login

  • Entrar les inicials un cop s'hagi carregat el Millennium. Aquestes inicials us les proporcionarem des de l'oficina del CCUC.

Inicials

Sortida del CCUC

Per sortir del programa cal triar l'opció “Fichero / Salir” o la creueta de la part superior dreta de la pantalla. Si en aquell moment hi ha algun registre obert, el sistema demanarà si es vol guardar o cancel·lar els canvis.

Llicències

Es disposa d’un nombre limitat de llicències simultànies per a tots els mòduls de Millennium (catalogació, préstec, revistes i adquisicions), per això hi ha establerta una desconnexió automàtica de les sessions sense cap activitat de treball durant períodes superiors a 60 minuts (“time-out”). Per tant es recomana:

  • tancar les llicències que no es facin servir
  • consultar el catàleg via OPAC enlloc del client si no s'han de modificar dades al CCUC
  • No labels