Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Programa

El sistema Millennium està desenvolupat per l'empresa nord americana Innovative Interfaces Inc.

El programa treballa amb diferents tipus de registres. En el CCUC:

  • Bibliogràfics ( b )
  • Autoritats ( a )

Les institucions que tenen Millennium com a catàleg local també tenen registres de:

  • Exemplars o ítems ( i )
  • Fons o checkin ( c )
  • Usuaris o patrons ( p )
  • Proveïdors o vendors ( v )
  • Comandes o orders ( o )

Ajuda del sistema

Disponible a la part superior de la pantalla. Ofereix el Manual de catalogació complet de Millennium (posant prèviament les inicials i contrasenya pròpies, facilitades per l'Oficina)

Navegació dins el mòdul de catalogació

BARRA D'EINES SUPERIOR

Barra d'eines superior

-“Nuevo”: crear un registre nou. Explicat al punt "Catalogació al CCUC"

-“Limitar”: permet acotar les cerques per any publicació, tipus de material, llengua, editor i ubicació de l'exemplar.

-“Ver”: visualitzar el registre MARC en mode lectura sense opció de modificar-lo. Opció recomanada si es sap que no es faran canvis, ja que evitarà deixar registres IN USE.

-“Modificar”: permet modificar el registre bibliogràfic mostrat en pantalla.

Si diferents catalogadors intenten modificar un mateix registre a la vegada, el sistema no ho permet mostrant a la part dreta de la barra d’estat inferior el missatge “Modo de solo lectura (IN USE)”. En aquest cas, cal tancar-lo i esperar a que el sistema ens permeti accedir al mateix en mode edició. Sinó des de l'Oficina del CCUC es pot desbloquejar.

-“WB”: no disponible.

-“Sumario”: mostra la pantalla de sumari dels registres de fons associats a un registre bibliogràfic.

-“Listado”: tanca la pantalla MARC del registre visualitzat i torna al llistat de resultats.

-“Imprimir”: imprimeix la pantalla visualitzada.

-“Cerrar”: tanca el registre visualitzat.

ÍNDEXS DE CERCA

Cadascun dels índexs va precedit d’una inicial de manera que posant directament aquesta inicial a sobre del menú desplegable, seleccionem directament el camp on volem fer la cerca.

 

 
t - títol
a - autor
w - paraula clau
d - matèria
j - gènere / forma
i - ISBN / ISSN
s - col·lecció
. - número de registre
h - número VTLS

 

OPERADORS BOOLEANS

Cal tenir present que en el client per fer cerques per paraula clau cal escriure els operadors booleans i a l'OPAC no s'han de posar.

AND (&): recupera els registres que continguin totes les paraules o frases cercades (d’un camp o de camps diferents)

OR (|): recupera els registres que continguin com a mínim una de les paraules o frases cercades

AND NOT (&!): permet indicar els termes que no es volen recuperar. P. ex., “enginyeria and not mecanica” recupera els registres que contenen “enginyeria” però no “mecànica”

RESULTATS DE LA CERCA

Si el resultat és exacte a allò buscat, el sistema obre directament la pantalla del registre corresponent, sinó mostra a la meitat inferior de la pantalla un llistat amb els resultats obtinguts.

També s'ha de tenir en compte que en el cas dels títols principals i secundaris, els documents diferents amb un títol igual no es mostren separats sinó inclosos sota la mateixa entrada. Podeu expandir-les fent un doble clic sobre l'entrada. I si es vol fer sobre tot els llistat, cal activar el botó “Expandir todo” que apareix al costat del menú de cerca (per fer el contrari “Comprimir todo”)

-----------------

Abril 2017

 

  • No labels