Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El servei de Plataforma d'Infraestructura al núvol (IaaS) utilitza, com a tecnologia de virtualització, la solució de OpenNebula. Les plantilles disponibles i mantingudes actualment pel servei  són:

Sistema OperatiuCaracterístiquesModelDescripció

6 (64 bits)


H1El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 1 VCPU i 1 GB RAM.
H2

El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 2 GB RAM.

H3El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 4 GB RAM.
H4El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 4 VCPU i 4 GB RAM.
7 (64 bits)


H1El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 1 VCPU i 1 GB RAM.
H2El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 2 GB RAM.
H3El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 4 GB RAM.
H4El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 4 VCPU i 4 GB RAM.
12.04 LTS (64 bits)


H1El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 1 VCPU i 1 GB RAM.
H2El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 2 GB RAM.
H3El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 4 GB RAM.
H4El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 4 VCPU i 4 GB RAM.
14.04 LTS (64 bits)

H1El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 1 VCPU i 1 GB RAM.
H2El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 2 GB RAM.
H3El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 4 GB RAM.
H4El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 4 VCPU i 4 GB RAM.
7 (64 bits)H1El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 1 VCPU i 1 GB RAM.
H2El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 2 GB RAM.
H3El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 4 GB RAM.
H4El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 4 VCPU i 4 GB RAM.
7 (64 bits)H1El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 1 VCPU i 1 GB RAM.
H2El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 2 GB RAM.
H3El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 4 GB RAM.
H4El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 4 VCPU i 4 GB RAM.
2012 R2 (64 bits)H1El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 1 VCPU i 1 GB RAM.
H2El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 2 GB RAM.
H3El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 2 VCPU i 4 GB RAM.
H4El dimensionament de disc de sistema és de 50 GB, amb 4 VCPU i 4 GB RAM.
boot2docker   H1Per defecte, 1 VCPU i 1 GB RAM, amb disc volàtil definit pel usuari.

14.04 LTS amb

Docker Machine

H1Per defecte, 1 VCPU i 1 GB RAM amb disc de sistema de 10 GB.